fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 28.09.2015 по 04.10.2015 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 25 Nov 2015

Валютний контроль закінчується після зарахування коштів на поточний рахунок

 Національний банк України надав роз’яснення щодо зняття з валютного контролю експортних операцій.

Як відомо виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на рахунки в банках не пізніше 90 календарних днів з дати оформлення митної декларації на продукцію, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг, прав інтелектуальної власності) – з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності.

Надалі банк знімає експортну операцію з контролю після зарахування виручки на поточний рахунок підприємства.        

Отже, в разі здійснення обов’язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті уповноважений банк знімає експортну операцію резидента з контролю після зарахування на поточні рахунки цього резидента іноземної валюти та гривневого еквіваленту, одержаного внаслідок обов’язкового продажу іноземної валюти.

Лист НБУ  від 16.09.2015 р. N 22-01013/66333

 

Кошти в СЕА ПДВ не підлягають арешту

Податківці роз’яснили, що на кошти, які знаходяться на рахунках у системі електронного адміністрування ПДВ, забороняється Держказначейству накладення арешту.

Держказначейству доручено зняти арешт з коштів, на які такий арешт був накладений до дати набрання чинності Законом України від 16 липня 2015 року N 643-VII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість” протягом п’яти робочих днів з дня набрання чинності Законом N 643.

Лист ДФС від 07.08.2015 р. N 16745/6/99-99-19-03-02-15

 

Оподаткування ПДФО продажу квартири

Податківці розповіли як і коли буде оподатковуватися дохід від продажу квартири.

Так, до оподатковуваного доходу платника податку включається частина доходу від операцій з нерухомим майном.        

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.        

Якщо майно отримане у спадщину, то умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно.

Квартира, з метою оподаткування доходу, отриманого від її продажу, є окремим об’єктом нерухомого майна, незалежно від місця розташування (знаходження) такого об’єкта.        

Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, підлягає оподаткуванню за ставкою 5%.

Дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.        

Під час проведення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус, зокрема, посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку до бюджету.        

Якщо ж відбувається систематичний продаж фізичними особами нерухомого майна, у тому числі власного, з метою одержання прибутку, то така діяльність вважається підприємницькою діяльністю.       

Лист ДФС від 25.09.2015 р. № 8945/В/99-99-17-03-03-14

 

Акцизний податок включається до доходу ФОПа – платника єдиного податку

Фіскальна служба роз’яснила, чому акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизними товарами включається до доходу фізичної особи-підприємця.

Так,  об’єктами оподаткування акцизним податком є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.        

Реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – це продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових  виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палив моторних альтернативних, безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб’єктах господарювання громадського харчування.

Не включаються до складу доходу платника єдиного податку, зокрема: суми податку на додану вартість; суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів. У цьому переліку немає акцизного податку.

Отже, суми акцизного податку, отримані платниками єдиного податку – суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, включаються до складу доходу платника єдиного податку. Єдиний податок при цьому фізичні особи ІІІ групи сплачують з урахуванням сум акцизного податку.

 Лист ДФС від 07.08.2015 р. N 16757/6/99-95-42-03-15

 

Визначаємо правильно місце постачання послуг

Податківці висловили свою думку щодо постачання інжинірингових послуг.

Статтею 186 розділу ПКУ визначається місце постачання товарів та послуг.

Так, місцем постачання послуг таких видів послуг, як консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб‘єкт господарювання або – у разі відсутності такого місця – місце постійного чи переважного його проживання.

Оскільки платники податку зобов‘язані самостійно декларувати свої податкові зобов‘язання, то при визначенні порядку оподаткування здійснюваних операцій необхідно керуватися одним із основних принципів бухгалтерського обліку: превалювання сутності над формою – операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з їх юридичної форми.

При цьому важливо врахувати умови, вказані в договорі про надання тієї чи іншої послуги, наявність у виконавця послуги працівників відповідних кваліфікацій, відповідних основних фондів, дозволів, ліцензій тощо, та результати виконання послуг (акти, висновки, звіти чи інші документи, які відображають результат їх виконання).        

Так, наприклад, консультаційна послуга може надаватись виключно з тих питань, які стосуються діяльності платника, який надає консультацію, а представник платника податку, який надає консультацію повинен мати відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень, про що має бути вказана відповідна інформація в консультаційному висновку, а до інженерних послуг може бути віднесена лише певна частина інжинірингових послуг, що можуть надаватися виключно спеціалістами, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень інженера.        

Лист ДФС від 17.09.2015 р. № 14370/10/26-15-15-01-09

 

Ще раз про відображення бюджетного відшкодування ПДВ в декларації

Податківці ще раз розповіли, як правильно слід відображати суму бюджетного відшкодування в декларації з ПДВ, починаючи з періоду з липня 2015р.

Так, як відомо розмір податкового кредиту платника податку за липень 2015 року збільшується:

1) на суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.1 розділу ІІІ декларації за липень 2015 року з рядка 24 розділу ІІІ декларації за червень 2015 року;

2) на суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.2 розділу ІІІ декларації за липень 2015 року з рядка 31 розділу ІV декларації за червень 2015 року (форма декларації 0110), незалежно від наявності чи відсутності суми, вказаної в текстовому полі “а” перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) до декларації за червень 2015 року, та незалежно від її розміру.        

Починаючи з липня 2015 року платники податку не декларують бюджетне відшкодування на рахунок платника у банку в розділі ІV декларації.

З липня 2015 року декларування бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку здійснюється тільки в розділі ІІІ декларації (рядок 23.2 розділу ІІІ декларації), в тому числі і за рахунок залишку від’ємного значення, сформованого до 1 лютого 2015 року.

Лист ДФС від 17.09.2015 р. № 14405/10/26-15-28-01-14

 

Знову й знову про роялті

Податківці знову надають роз’яснення щодо віднесення платежів за комп’ютерні програми до роялті.

Так, ст.435 ЦКУ визнає первинним суб’єктом авторського права автора твору.

Об’єктами авторського права є твори, зокрема, комп’ютерні програми.

Права на використання об’єкта права інтелектуальної власності можуть передаватись за ліцензією або ліцензійним договором.

Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду (п.3 ст.1108 ЦКУ).

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері.        

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта у зазначеній сфері.        

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об’єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об’єкта у зазначеній сфері.

Таким чином чи підпадає з метою оподаткування той чи інший платіж за використання комп’ютерної програми під визначення роялті, може бути зроблений на підставі аналізу умов договору, а саме: чи обмежені умови використання такої програми за її функціональним призначенням та чи передбачають умови передачі прав на об’єкт права інтелектуальної власності права щодо продажу, оприлюднення окремих видів об’єктів права інтелектуальної власності.        

Крім того, для цілей оподаткування слід враховувати фактичне використання придбаної комп’ютерної програми: за функціональним призначенням чи з іншою метою (для розробки на її базі інших програм, продажу іншому споживачу).        

Так, якщо ж винагорода сплачується за користування копією комп’ютерної програми кінцевим користувачем за функціональним призначенням, то така винагорода не є роялті для цілей оподаткування.        

У листі податківці додатково навели запитання/відповіді для більш чіткішого розуміння, який же ж платіж вважатиметься роялті, а який ні.

Лист ДФС від 09.09.2015 р. № 21647/10/28-10-06-11

 

Відступлення права вимоги: податкові наслідки

Державна фіскальна служба роз’яснила, як обкладається ПДВ передання боргових зобов’язань в обмін на грошові кошти та як визначаються в податковому обліку доходи і витрати під час виконання договору відступлення права вимоги (договору цесії).

Так, боргові зобов’язання, за які новий кредитор розрахувався грошовими коштами, ПДВ не обкладаються. При цьому підстави для формування будь-яких зобов’язань із ПДВ за такими операціями в згаданого платника податків не виникають.

Стосовно доходів і витрат за операціями з відступлення права вимоги, то вони мають визначатися відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку чи міжнародних стандартів фінансової звітності, та пп. 141.4.1 ПКУ щодо особливостей оподаткування нерезидентів.

Такі операції відображаються за правилами бухобліку, викладеними в Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку:П(С)БО № 12 «Фінансові інвестиції», № 13 «Фінансові інструменти», № 15 «Дохід», № 16 «Витрати»,№ 21 «Вплив змін валютних курсів».

Лист ДФС від 16.09.2015 р. № 2463/10/25-01-15-02-09

 

Факсиміле в товарно-транспортних накладних

Фіскали вказали на можливість оформлення товарно-транспортної накладної з використанням факсиміле.

Так, використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису допускається у порядку, встановленому законом, іншими актами цивільного законодавства.

Приписами ч. 3 ст. 207 Цивільного кодексу України передбачено, що використання при здійсненні операцій факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-цифрового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою угодою сторін, в якій повинні міститися зразки відповідного аналога їх власноручних підписів.

Таким чином, використання факсимільного відтворення підпису при оформленні товарно-транспортної накладної за письмовою угодою сторін, в якій містяться зразки відповідного аналога їх власноручних підписів, не порушує законодавства України.

 Лист ДФС від 04.09.2015 р. № 18936/5/99-99-10-03-02-15

 

Індивідуальні податкові консультації вже друкуються

З 01.09.2015 р. набрали чинності зміни до ст. 54 ПКУ, згідно з якими консультації ДФС (окрім узагальнюючих), що надаються в письмовій або електронній формі, підлягають обов’язковому розміщенню на сайті контролюючого органу, який надав консультацію, протягом 10 календарних днів після дня їх надання без зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків і його податкової адреси.

Офіційний портал Державної фіскальної служби України, підрубрика «БАНЕР», «Податкові консультації»

Мінімальний та максимальний розмір для ЄСВ

Закон України «Про державний бюджет України на 2015 рік» від 28.12.2014 р. N 80-VIII встановив розмір мінімальної заробітної плати з 01 вересня 2015р. в розмірі 1 378,00 грн.

В зв’язку із цим максимальна величина бази нарахування ЄСВ із 01.09.2015 р. становить 23426,00 грн (1378,00 грн х 17).

Розмір мінімального страхового внеску для ФОП й осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, 01.09.2015 становить 478,17 грн (1378,00 грн х 34,7%).

 

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

X