fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 28.09.2015 пo 04.10.2015 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

In: Дайджести новин законодавства і практики 26 Nov 2015

Набрав чинності Закон про електронну комерцію

Закон № 675-VIII «Про електронну комерцію», який регулює правові відносини у сфері електронної комерції під час здійснення електронних угод, набрав чинності 30 вересня. Законом регламентовані правила укладання електронного договору; обов’язки продавців; рекламні розсилки; розрахунки у сфері електронної комерції; захист персональних даних і т.д.

Закон України  від 03.09.2015 № 675-VIII «Про електронну комерцію»

 

Порядок виплати дивідендів АТ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на засіданні 29 вересня схвалила проект « Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів».

Проект розроблено з метою приведення нормативних актів НКЦПФР у відповідність із Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», який набирає чинності з 1 травня 2016 року.

У документі детально прописана послідовність дій АТ, професійних учасників депозитарної системи України з виплати акціонерним товариством дивідендів, порядок і терміни перерахування дивідендів особам, які мають право на отримання дивідендів.

Зокрема, зафіксовано, що АТ може здійснювати виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам.

Документом встановлено, що у разі виплати дивідендів не в повному обсязі, а частинами, кошти мають бути виплачені одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, на пропорційній основі.

Згідно з проектом, перераховані через депозитарну систему дивіденди залишатимуться там до моменту їх виплати всім особам, які мають право на отримання дивідендів (безстроково).

Проект також пропонує у разі виплати дивідендів безпосередньо акціонерам, якщо акціонер не звернувся по них протягом установленого законом або загальними зборами строку до акціонерного товариства, вони направлятимуться на виплату через депозитарну систему Україні, де залишатимуться до моменту їх виплати.

Офіційний портал Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, рубрика «Новини», підрубрика «НКЦПФР розробила порядок виплати дивідендів акціонерним товариством» від 01.10.2015 року

 

Алкогольні напої не підлягають обов’язковій сертифікації

Мінекономрозвитку розповіло, що Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів» (який набув чинності 20 вересня) встановлено нерозповсюдження дії Декрету Кабміну від 10.05.1993 № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію» на продукцію, яка є харчовим продуктом.

Частиною другою статті 18 Декрету визначено, що органи доходів і зборів здійснюють митне оформлення імпортних товарів, які підлягають обов’язковій сертифікації, на підставі інформації, включеної до Реєстру, в установленому Кабміном порядку. Але оскільки з 20 вересня положення Декрету не поширюються на харчові продукти, до яких відносяться і алкогольні напої, то дія положень Декрету не поширюється на алкогольні напої.

У зв’язку з цим Мінекономрозвитку розробило проект наказу, яким передбачено виключення алкогольних напоїв з Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні. Також буде визнаний таким, що втратив чинність, наказ Держкомітету по стандартизації від 13.09.1996 № 379 про затвердження Правил обов’язкової сертифікації алкогольних напоїв.

Офіційний портал Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, рубрика «Прес-центр», підрубрика «Інформаційне повідомлення Мінекономрозвитку щодо сертифікації алкогольної продукції у державній системі сертифікації» від 28.09.2015 року

 Авто підприємств, які підпадають під військово-транспортну обов’язок

Міноборони в листі від 23 вересня 2015 № 266/із/2226 повідомило, що для задоволення потреб військових формувань на особливий період призначаються транспортні засоби, які є штатними у Збройних Силах України та інших військових формуваннях:

– легкові – ГАЗ, УАЗ, ВАЗ, Хюндай;

– Вантажні – КамАЗ, ЗІЛ, ГАЗ, Урал, КрАЗ.

При відсутності даних марок автомобілів на підприємствах, установах і організаціях, для задоволення потреб військових формувань можуть призначатися транспортні засоби вітчизняного та іноземного виробництва незалежно від марок, тактико-технічні характеристики яких відповідають штатним або краще, ніж штатні.

Лист Міністерства оборони України від 23.09.2015 р. № 266/із/2226

 

Декларація з рентної плати

Наказ Міністерства фінансів від 17 серпня 2015 року № 719, яким затверджено форму Податкової декларації з рентної плати, набрав чинності 29 вересня.

До декларації додаються окремі види розрахунків з рентної плати та податкового зобов’язання; перелік категорій запасів видобутих корисних копалин ділянок надр, що визначають об’єкт оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин; кодифікатор корисних копалин; перелік корисних копалин, що видобуваються гірничими підприємствами і визначають об’єкт оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин; перелік кодів видів радіозв’язку; кодифікація водних об’єктів за типом водного об’єкта та напрямками використання води, згідно з розділом IX Податкового кодексу.

Наказ Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 719 «Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати»

 

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська, пoмічник юриста кoмпанії «Західна кoнсалтингoва група»

X