fbpx

Дайджест новин законодавства і практики за період з 28.03.2016 по 03.04.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 04 Apr 2016

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 28.03.2016 по 03.04.2016

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Виплата роялті нерезиденту

Фіскали роз’яснили правила здійснення платежів при виплаті нерезиденту роялті. Так, для застосування пониженої ставки податку на прибуток згідно з правилами міжнародного договору України та визначення об’єкта оподаткування з податку на прибуток ПКУ містить вимоги щодо бенефіціарності отримувача такої виплати.

Роялті оподатковується за ставкою 15 % їх суми та за їх рахунок.

Такий податок сплачується до бюджету під час виплати роялті, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати.

Якщо міжнародним договором встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.

Якщо нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу – роялті і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, то особа, яка виплачує роялті має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту.

Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом документа, який підтверджує статус податкового.

Лист Державної фіскальної служби України “Щодо визнання платежів при виплаті нерезиденту роялті” від 12.03.2016 р. № 5381/6/99-99-19-02-02-15

Законсервовані основні засоби

Податківці надали роз’яснення щодо розрахунку амортизації основних засобів, що знаходяться на капітальному ремонті чи консервації.

Так, витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування.

Термін «невиробничі основні засоби» означає основні засоби, які не використовуються в господарській діяльності платника податку.

Якщо основні засоби, які знаходяться на капітальному ремонті чи на консервації, підпадають під визначення «невиробничі основні засоби», то амортизація таких основних засобів у податковому обліку не нараховується.

Лист Державної фіскальної служби України “Щодо розрахунку амортизації основних засобів, що знаходяться на капітальному ремонті чи консервації” від 12.03.2016 р. № 5389/6/99-99-19-02-02-15

Код нерезидента

Податківців запитали, як заповнюється поле «Код нерезидента в країні резиденції» додатка ПН до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у разі відсутності інформації про код нерезидента.

  Додаток ПН до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи із джерелом їх походження з України.

У додатку ПН до Декларації зазначаються такі відомості про нерезидента: повне найменування нерезидента, місцезнаходження нерезидента, код нерезидента в країні резиденції, назва країни резиденції нерезидента, код країни резиденції та відмітка про наявність офшорного статусу.

Поле «Код нерезидента в країні резиденції» додатка ПН до Декларації заповнюється за наявності інформації про код нерезидента, у випадку відсутності інформації поле заповнюється з прокресленням.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, категорія 102.23.02

Розрахунок ЗП до лікарняного листка

Під час заповнення зворотної сторони лікарняного листа потрібно також заповнювати графу «Довідка про заробітну плату», де передбачена форма для розрахункового періоду 6 місяців. Зважаючи на зміни, унесені постановою КМУ від 26.06.2015 р. № 439, розрахунковий період становить 12 місяців, тому в разі потреби рекомендуємо додатково створити документ із зазначенням повного розрахункового періоду з підписом бухгалтера та керівника підприємства.

Виконавча дирекція Київського міського відділення ФСС із ТВП.

Безнадійна дебіторська заборгованість

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо визнання дебіторської заборгованості “безнадійною”.

Так, безнадійна заборгованість – прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство, а для фізичних осіб – заборгованість, яка не перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб).

Для визначення “безнадійною” для фізичних осіб заборгованості можна визнавати заборгованість у межах граничної межі заборгованості для фізичних осіб – 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати.

Якщо сума простроченої понад 180 днів заборгованості фізичних осіб перевищує встановлений розмір (50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік)), то сума такого перевищення не розглядається як безнадійна.

Лист Державної фіскальної служби України “Щодо визнання дебіторської заборгованості ‘безнадійною'” від 12.03.2016 р. № 5382/6/99-99-19-02-02-15

Опитування з питань трансфертного ціноутворення

Податківці наголосили на опитуванні з питань трансфертного ціноутворення.

Так, порядок опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення на виконання вимог абзацу третього пп. 39.5.1.1 п. 39.5 ст. 39 Кодексу затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.08.2015 № 706.

Відповідно до п. 3 Порядку контролюючий орган, що проводить аналіз звітів про контрольовані операції, інформації про здійснені контрольовані операції (додатка до декларації), документації з трансфертного ціноутворення або перевірку контрольованих операцій, самостійно визначає необхідність проведення опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків, етапи опитування та обсяг питань, за якими необхідно провести таке опитування.

Рішення про проведення опитування приймається (п. 5 Порядку):

під час аналізу звітів про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення, поданих платником податків відповідно до п. 39.4 ст. 39 Кодексу, керівником (заступником керівника) контролюючого органу;

під час проведення перевірки контрольованої операції посадовою особою, яка проводить перевірку платника податків.

Згідно з п. 9 Порядку місцем проведення опитування, рішення про проведення якого прийнято під час аналізу звітів про контрольовані операції, інформації про здійснені контрольовані операції (додатка до декларації) та/або документації з трансфертного ціноутворення, є приміщення контролюючого органу.

Розділом IV Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.08.2015 № 706, визначено, що аналіз документації з трансфертного ціноутворення, поданої платником податків, здійснює контролюючий орган, у якому платник податків перебуває на обліку, разом із контролюючим органом вищого рівня та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Таким чином, рішення про проведення опитування під час аналізу звітів про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення, поданих платником податків, може бути прийнято керівником (заступником керівника) державної податкової інспекції, в якій платник перебуває на обліку, керівником (заступником керівника) Головного управлінням ДФС в областях, м. Києві, Міжрегіонального головного управління ДФС – Центрального офісу з обслуговування великих платників (далі – Центральний офіс), якому підпорядковуються державні податкові інспекції, та ДФС.

Зважаючи на збільшення кількості випадків оскарження платниками податків правомірності дій посадових осіб контролюючих органів, з огляду на новизну опитування як процедури податкового контролю, рішення про проведення опитування під час здійснення територіальними органами ДФС моніторингу контрольованих операцій приймається виключно за погодженням з ДФС.

Лист Державної фіскальної служби України “Про проведення опитування з питань трансфертного ціноутворення” від 21.12.2015 р. № 46593/7/99-99-22-01-02-17

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

Підписатися на новини

Підпишіться на щотижневий дайджест новин і будьте в курсі подій без зайвого спаму

X