fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин «Підприємництво і право» з 27.07.2015 пo 02.08.2015

In: Дайджести новин законодавства і практики 13 Aug 2015

Форми державної статистичної звітності з праці

Наказом Державної служби статистики України від 21.07.2015 № 172 затверджено нові форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці».

Оновлені форми вводяться в дію, починаючи:

зі звіту за січень 2016 року — форма № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці»; 

зі звіту за І квартал 2016 року — форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці».

Нагадаємо, що зазначені форми державного статистичного спостереження подаються до органів статистики не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом, та поширюються на юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи за переліком, установленим органами державної статистики.

З 04.01.2016 втратять чинність:

  • наказ Держстату України «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці» від 07.08.2013 № 239;

 

  • підпункт 1.2. пункту 1 наказу Держстату України «Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики праці» від 05.08.2014 № 224 в частині форми № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці». 

Наказ Державної служби статистики України від 21.07.2015 року № 172 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»

 

Працівникам бюджетних установ, задіяних у забезпеченні АТО, підвищать зарплату

Кабінет Міністрів України постановою від 22.07.2015 № 522 визначив умови оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції

Працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах її проведення, заробітна плата за фактичний час перебування в таких районах підвищується на 50% (за наявності підтвердних документів).

Керівникам інших суб’єктів господарювання рекомендується передбачити в колективних договорах норму щодо виплати їх працівникам підвищеного розміру заробітної плати за участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах її проведення.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 року № 522 «Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції»

 

Працівників закладів охорони здоров’я не мають права відправляти у відпустки без збереження зарплати

Профспілка працівників охорони здоров’я в листі від 26.06.2015 № 01-176 висловила думку щодо неможливості застосування норм пункту 9 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VІІI до працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я

Закон № 76 встановлює право керівників органів виконавчої влади й інших державних органів (окрім органів, які беруть участь в АТО, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення чи спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою) в межах бюджетних призначень без згоди й попередження працівників установлювати для них режим роботи на умовах неповного робочого часу та надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками строк.

Аналізуючи зміст термінів «керівник органу виконавчої влади» та «державний орган» Профспілка доходить висновку, що заклади охорони здоров’я не є органами виконавчої влади, а отже, керівники закладів охорони здоров’я не мають право без згоди й попередження працівників установлювати їм неповний робочий час та відправляти у відпустки без збереження заробітної плати.

Лист Професійної спілки працівників охорони здоров’я України “Щодо незастосування норм пункту 9 Прикінцевих положень Закону № 76 до працівників закладів охорони здоров’я” від 26.06.2015 р. № 01-176

 

Студенти денної форми навчання та педагоги звільнені від мобілізації з 24 липня

Із мобілізаційного списку виключені студенти, аспіранти та докторанти денної форми навчання, наукові й науково-педагогічні працівники ВНЗ, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, а також педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів за умови, що вони працюють, відповідно, у вищих навчальних закладах, наукових установах та організаціях, загальноосвітніх навчальних закладах за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Закон України «Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації окремих категорій педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників» від 01.07.2015 р. № 570-VIII уже опубліковано. Він набирає чинності 24 липня 2015 р.

Закон України від 01.07.2015 № 570-VIII «Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації окремих категорій педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників»

 

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська, пoмічник юриста кoмпанії «Західна кoнсалтингoва група»

X