fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 26.10.2015 пo 01.11.2015 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

In: Дайджести новин законодавства і практики 26 Nov 2015

Щодо визначення справедливої ​​вартості цінних паперів

НБУ у листі № 12-00026/80589 надав роз’яснення положення постанови від 26 жовтня 2015 № 732 «Про схвалення деяких розпорядчих актів Національного банку України». Даною постановою схвалено розпорядчі акти НБУ щодо визначення справедливої ​​вартості цінних паперів, що перебувають у власності Нацбанку або приймаються ним в якості забезпечення виконання зобов’язань, які набирають чинності з 1 грудня 2015 року.

Крім того, зазначені розпорядчі акти містять методику розрахунку коригуючих коефіцієнтів для цінних паперів, які будуть прийматися Нацбанком в якості забезпечення виконання зобов’язань відповідно до постанови НБУ від 17 вересня 2015 № 615 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи».

З 1 грудня 2015 Національний банк почне щодня розміщувати на сторінці свого офіційного інтернет-представництва інформацію про справедливу вартість цінних паперів, прийнятих НБУ в якості забезпечення виконання зобов’язань, та коригуючі коефіцієнти для них відповідно до постанови № 615 та постановою № 732. Крім того, Національний банк буде публікувати на сторінці свого офіційного інтернет-представництва і в інших інформаційних ресурсах криві безкупонної прибутковості, побудовані для оцінки облігацій внутрішньої держпозики із застосуванням параметричної моделі Нельсона-Сігела.

Лист НБУ від 26.10.2015 р. № 12-00026/80589 «Про розпорядчі акти Національного банку України щодо визначення справедливої вартості цінних паперів»

 

Щодо сервісу електронного апостилю

Кабінетом міністрів України підтримав ініціативу Мін’юсту щодо запуску в Україні системи електронного апостилю.

Міністр юстиції заявив, що це буде відповідним посвідченням документів некомерційного характеру, які українці отримуватимуть в органах юстиції для того, щоб подати їх у відповідні компетентні органи за кордон. Йдеться про договори купівлі-продажу, які завіряються нотаріально, рішення судів, свідоцтва про народження та інші документи.

Як відомо, в Україні апостиль проставляється трьома органами влади:

– Мін’юст (нотаріальні, судові документи, акти цивільного стану, інформація з ЄДР)

– Міністерство освіти і науки (документи про освіту);

– Міністерство закордонних справ (виписка про судимість, довідка про фінансову спроможність, інші офіційні документи).

Офіційний портал Міністерства юстиції України, рубрика «Новини», підрубрика «Мін’юст запускає інноваційну систему електронного апостиля, – Павло Петренко» від 28.10.2015 року

 

Зареєстровано законопроект про податкову лібералізацію

У Верховній Раді зареєстрований проект № 3357 про внесення змін до Податкового кодексу щодо податкової лібералізації. Метою проекту є побудова в Україні ліберальної сучасної податкової системи, яка передбачатиме: рівень податкового навантаження на фонд оплати праці не більше 30%; зниження ставок прямих податків, перехід до оподаткування розподіленого прибутку; встановлення обґрунтованих ставок податків і спрощення адміністрування для стимулювання легалізації бізнесу; введення мораторію на 3 роки щодо змін базових елементів податків і зборів та інші вагомі нововведення і зміни.

Проект Закону України від 26.10.2015 р. № 3357 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації»

 

НКЦПФР уточнила особливості розкриття інформації емітентами цінних паперів

НКЦПФР рішенням від 1 вересня 2015 № 1348 затвердила зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Уточнено, що розкриття регулярної річної інформації має здійснюватися шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на сторінці в мережі Інтернет, опублікування в офіційному друкованому виданні та подання до НКЦПФР в строк не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Емітенти цінних паперів до подання регулярної річної інформації в НКЦПФР розміщують її в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на Інтернет-сторінці, публікують в офіційному друкованому виданні.

При розкритті виправленої регулярної та особливої ​​інформації шляхомопублікування в офіційному друкованому виданні емітент може опублікувати саме ту частину інформації, яка була спростована і виправлена ​​іззазначенням офіційного друкованого видання (найменування, дата і номерофіційного друкованого видання), в якому була опублікована інформація, щопідлягає спростуванню.

Також уточнено особливості розкриття інформації іноземними емітентами – нерезидентами та міжнародними фінансовими організаціями.

Якщо іноземні емітенти розкривають особливу інформацію, річний, піврічний і квартальний звіти, такі звіти розкриваються шляхом розміщення їх тексту в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сторінці в мережі Інтернет, на сайті фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщуються і знаходяться в обігу.

Міжнародні фінансові організації розкривають особливу інформацію з урахуванням особливостей, передбачених установчими або внутрішніми документами міжнародної фінансової організації.

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.09.2015 року № 1348 «Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»

 

Коли скасовуються штрафи

Відповідно до листа ДФС № 22064/6/99-99-10-03-02-15 штрафні санкції скасовуються, якщо платник податку, відповідно до п. 35 підрозділу 10 розділу XX ПК самостійно сплатив суму податкового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення (без застосування процедури оскарження податкового повідомлення-рішення).

Пунктом 35 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПК встановлено, що тимчасово, до 31 грудня 2016 року включно, платникам податків, обсяг доходів та/або операцій яких за попередній (звітний) рік становив менше 20 млн грн, штрафні санкції, нараховані на суму податкового зобов’язання, яку платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення у строки, визначені ПК, скасовуються протягом 10 днів з дня сплати такого податкового зобов’язання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Зазначена норма не застосовується у разі повторного протягом року визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання з одного і того ж податку або збору. При цьому у разі скасування штрафної санкції відповідне сплачене податкове зобов’язання не підлягає подальшому оскарженню.

Лист ДФС від 20.10.2015 р. № 22064/6/99-99-10-03-02-15 «Про надання роз’яснення»

 

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська, пoмічник юриста кoмпанії «Західна кoнсалтингoва група»

X