fbpx

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 25.04.2016 пo 01.05.2016 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

In: Дайджести новин законодавства і практики 04 May 2016

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики

за періoд з 25.04.2016 пo 01.05.2016

РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

 

Нова категорія справ у господарському судочинстві

Закон від 07.04.2015 № 289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», яким запроваджується новий інструмент захисту прав акціонерів – похідний позов, набув чинності 1 травня 2016 року.

Зокрема, похідний позов – це позов про відшкодування збитків, що подається учасником господарського товариства в інтересах суспільства з метою визнати дії посадових осіб цього товариства незаконними. Також встановлена відповідальність посадових осіб АТ у разі заподіяння шкоди суспільству їх неправомірними діями.

Право на подачу такого позову отримує кожен міноритарний акціонер, який володіє часткою 10% статутного капіталу і більше. Подача і розгляд позову здійснюються за правилами господарського процесу. Позивачу надається право на отримання від суспільства відшкодування своїх витрат у зв’язку з судовим розглядом справи за позовом до посадової особи товариства про відшкодування завданих товариству збитків – в межах фактично отриманих товариством сум.

При цьому всі рішення, прийняті судом в рамках таких справ, будуть оприлюднені в особливому порядку з метою інформування третіх осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути порушені в разі задоволення похідного позову.

Одночасно змінюється порядок формування наглядових рад АТ: членами можуть бути тільки фізичні особи. Якщо певний член обраний як представник акціонера, останній може міняти представника без проведення загальних зборів.

Важливою новацією є запровадження інституту незалежних директорів – посадових осіб, які представлятимуть інтереси міноритарних акціонерів в публічних акціонерних товариствах.

Відповідно до Закону, незалежний директор – фізична особа, обрана членом наглядової ради товариства, яка:

– не є і не була протягом попередніх 5 років афілійованою особою акціонерів і/або суспільства або його дочірнього підприємства та/або посадовою особою цього товариства або його дочірнього підприємства;

– не отримує і не отримувала в минулому істотну додаткову винагороду від товариства або його дочірнього підприємства, крім плати, отриманої як незалежний директор;

– Не має і не мало протягом минулого року істотних ділових відносин з суспільством або його дочірнім підприємством;

– не є і не була протягом попередніх 3 років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора товариства або дочірнього підприємства товариства;

– не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого суспільства, яке є афілійованим до цього товариства;

– не є близьким членом сім’ї виконавчого або керуючого директора або осіб в ситуаціях, зазначених у цих вимогах.

Законом скасовується гранична кількість акціонерів для приватних акціонерних товариств, тому 1 травня з’являється можливість змінити тип АТ на приватне.

Закон України від 07.04.2015 р. № 289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів»

Умови провадження народної медицини

МОЗ наказом від 16.03.2016 № 189 затвердив Умови зайняття народною медициною (цілительством) та Кваліфікаційні вимоги до фізосіб-підприємців, які займаються народною медициною.

Затверджені умови і вимоги поширюються на всіх підприємців, які займаються цілительством і отримали спеціальний дозвіл для надання медичної допомоги пацієнтам методами народної медицини, заснованими на досвіді багатьох поколінь людей, усталеними в народних традиціях і не потребують державної реєстрації.

Цілитель відповідно до своїх цілительських здібностей, які вказуються в спеціальному дозволі на заняття народною медициною, має право застосовувати такі методи народної медицини:

– ароматерапія;

– біоенергоінформотерапія;

– іридодіагностика;

– мануальна терапія;

– точковий масаж;

– Су-Джок терапія неінвазивна;

– фітотерапія.

Відповідність кваліфікаційних вимог Цілителя повинна бути підтверджена атестаційно-експертним висновком.

Зайняття народною медициною (цілительством) здійснюється з дотриманням таких умов:

1) застосовувати лише той метод народної медицини (цілительства), що ґрунтується на досвіді багатьох поколінь та який заявлений в спеціальному дозволі на зайняття народною медициною (цілительством);

2) вести на паперових носіях медичну документацію, що передбачена додатком 1 до цих Умов, та надавати на вимогу пацієнта копію його медичної документації, засвідчену особистим підписом Цілителя;

3) у разі відсутності діагностичного, профілактичного або лікувального ефекту від використання методів народної медицини своєчасно направити пацієнта до закладу охорони здоров’я з метою надання кваліфікованої медичної допомоги;

4) визначати показання та протипоказання для призначення пацієнтам лікування методами народної медицини при наданні медичної допомоги в кожному конкретному випадку;

5) проводити аналіз ефективності використання в медичній практиці методів народної медицини, які застосовує Цілитель;

6) забезпечити умови для запобігання виникненню ускладнень, які можуть призвести до погіршення стану здоров’я пацієнтів при лікуванні методами народної медицини;

7) знати вимоги медичної етики та деонтології і неухильно їх дотримуватися;

8) зберігати та надавати інформацію про пацієнта в установленому законодавством порядку;

9) одержувати інформовану добровільну згоду пацієнта на проведення оздоровлення, профілактики, діагностики і лікування Цілителем згідно з додатком 2 до цих Умов;

10) зберігати за місцем зайняття народною медициною (цілительством):

копії документів, які додавались до заяви про видачу спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством);

медичну документацію, яка передбачена додатками 1 та 2 до цих Умов;

11) використовувати приміщення (кабінет), в якому займаються народною медициною (цілительством), за різними функціональними призначеннями не допускається;

12) спільне використання приміщень (кабінетів) різними Цілителями повинно підтверджуватись договорами найму або оренди (суборенди), або іншими документами, які надають право користування цим приміщенням;

13) дотримуватись кваліфікаційних вимог до фізичних осіб – підприємців, які займаються народною медициною (цілительством), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 березня 2016 року N 189;

14) проводити поточне (зранку та увечері) та генеральне прибирання приміщення предметів (раз на тиждень) із застосуванням дезінфекційних засобів, дозволених до використання в Україні.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.03.2016 р. № 189 «Про організацію роботи фізичних осіб – підприємців, які займаються народною медициною (цілительством)»

Оновлено порядок визначення оціночної вартості пакетів акцій АТ для продажу

Фонд держмайна наказом від 23 березня 2016 року № 577 виклав у новій редакції Порядок визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для конкурентного продажу.

Документ визначає процедуру проведення стандартизованої оцінки пакетів акцій акціонерних товариств, утворених в процесі приватизації (корпоратизації), які підлягають продажу на аукціоні на фондових біржах та іншими способами, а також вимоги до форми актів оцінки пакетів акцій акціонерних товариств.

Стандартизована оцінка пакета акцій акціонерного товариства проводиться органом приватизації самостійно в місячний термін від дати оцінки, крім випадків, коли дата оцінки призначається на останнє число січня. Наказом органу приватизації термін проведення стандартизованої оцінки в разі необхідності може бути продовжений, але не більше ніж на 1 місяць.

Датою оцінки є останнє число місяця, що передує проведенню стандартизованої оцінки. Під час проведення стандартизованої оцінки визначається оціночна вартість пакета акцій із застосуванням методичних підходів.

Оціночна вартість пакета акцій рекомендується органом приватизації для розгляду аукціонною комісією для встановлення початкової ціни пакета акцій для перших торгів.

За результатами стандартизованої оцінки пакета акцій оцінювачем, який працює в штаті органу приватизації, складається акт оцінки пакета акцій, який підлягає рецензування.

В акті оцінки пакета акцій містяться рекомендації органу приватизації аукціонної комісії щодо початкової ціни пакета акцій для перших торгів конкурентного продажу. Якщо перші торги конкурентного продажу пакету акцій не відбулися через відсутність попиту, акт оцінки такого пакета протягом його терміну дії використовується для чергових торгів пакета акцій на конкурентних засадах.

Термін дії акта оцінки пакета акцій для конкурентного продажу складає 9 місяців від дати його оцінки.

Наказ Фонду державного майна України від 23.03.2016 р. № 577 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року N 105»

Право регресу до посадової особи, яка завдала шкоди, виникає у держави з моменту відшкодування шкоди

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 30 березня 2016 розглянув справу № 6-1853цс15 за позовом прокурора в інтересах Держказначейства до двох держвиконавців, директору приватної фірми (визнаних винними у привласненні або розтраті чужого майна у великих розмірах і службовій підробці) про відшкодування шкоди. Прокурор просив стягнути з відповідачів на користь Держказначейства солідарно суму збитків, завданих злочином іншому підприємству (збитки були стягнуті з Держказначейства і приватної фірми іншим рішенням суду).

При розгляді була сформована наступна правова позиція.

Частиною 6 статті 261 Цивільного кодексу передбачено, що за регресними зобов’язаннями перебіг позовної давності починається від дня виконання основного зобов’язання.

Відповідно до частин 2, 3 статті 11 Закону «Про державну виконавчу службу» (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) у разі вчинення державним виконавцем під час виконання службових обов’язків діяння, що має ознаки злочину або адміністративного правопорушення, він підлягає кримінальній чи адміністративній відповідальності в порядку, встановленому законом. Шкода, заподіяна державним виконавцем фізичним чи юридичним особам під час виконання рішення, підлягає відшкодуванню в порядку, передбаченому законом, за рахунок держави.

За змістом частини 4 статті 1191 ЦК держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, відшкодувавши шкоду, завдану посадовою, службовою особою внаслідок незаконно прийнятих рішень, дій чи бездіяльності відповідно органів державної влади, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, мають право зворотної вимоги до винної особи в розмірі виплаченого відшкодування (крім відшкодування виплат, пов’язаних з трудовими відносинами та відшкодуванням моральної шкоди).

З урахуванням зазначених норм, право зворотної вимоги (регресу) до посадової, службової особи, винної у заподіянні шкоди, виникає у держави з моменту виконання ним свого зобов’язання по відшкодуванню шкоди.

Постанова Верховного Суду України від 30.03.2016 р. № 6-1853цс15

Про посадові інструкції та кваліфікаційні вимоги до посади

Мінсоцполітики в листі від 25.11.2015 р. № 713/13/116-15 нагадало, що посадова (робоча) інструкція є саме тим документом, в якому визначено конкретні завдання та обов’язки працівника, його права та відповідальність.

За наявності посадової (робочої) інструкції потенційний працівник буде чітко знати права та обов’язки, що покладаються на нього при виконанні ним роботи, що унеможливить конфлікт між ним та роботодавцем з приводу їх виконання. Посадові (робочі) інструкції складаються на основі кваліфікаційних характеристик посад, які наведені в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі – Довідник).

Посадова (робоча) інструкція складається на посаду (професію), передбачену у штатному розписі, а не на конкретну особу, яка буде обіймати цю посаду. Тому у розділі “Кваліфікаційні вимоги” посадової (робочої) інструкції відповідної посади (професії) вимоги до освіти та освітньо-кваліфікаційних рівнів мають відповідати вимогам кваліфікаційної характеристики цієї посади (професії).

Таким чином, при складанні посадової (робочої) інструкції роботодавець не може змінювати кваліфікаційні вимоги до посади (професії) щодо освіти (відповідного напряму підготовки), які передбачені кваліфікаційною характеристикою цієї посади (професії).

Разом з тим документ нагадує, що у п. 11 Загальних положень Довідника передбачено, що особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії, якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу.

Лист Міністерства соціальної політики України від 25.11.2015 р. № 713/13/116-15 «Щодо посадової (робочої) інструкції»

Закон про держслужбу набув чинності

Новий Закон про державну службу набув чинності 1 травня 2016 року. Закон забороняє вищим держслужбовцям членство в партіях, а всім держслужбовцям – обіймати посаду в керівництві партій і брати участь у передвиборній агітації.

Вищим держслужбовцям заборонено поєднувати держслужбу з виконанням обов’язків депутата місцевої ради.

У разі, якщо держслужбовець реєструється Центральною виборчою комісією як кандидат у депутати, він буде зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це керівникові держслужби у своєму державному органі.

Держслужбовцю-кандидату в депутати на час виборчої кампанії буде надаватися відпустка без збереження зарплати.

Закон передбачає введення інституту державних секретарів у міністерствах, які організовують роботу апарату міністерств і держсекретаря Кабінету Міністрів.

Держсекретарі призначаються Кабміном за поданням відповідних міністрів на підставі конкурсного відбору строком на 5 років із правом перепризначення.

Також секретар призначає на посаду й звільняє керівників підприємств і організацій, які належать до сфери керування міністерства.

Закон передбачає введення 3 категорій посад замість існуючих наразі 7: “А” – найвищий корпус держслужби, “Б” – керівники структурних підрозділів і “В” – інші держслужбовці.

До категорії “А” належать: державний секретар Кабміну та його заступники, держсекретарі міністерств; керівники центральних органів виконавчої влади і їх заступники; керівники апаратів Конституційних і Верховних судів, вищих спеціалізованих судів і їх заступники; голови місцевих державних адміністрацій; керівники державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

Крім того, документом передбачається створення комісії з питань вищого корпусу держслужби, склад якої затверджується Кабміном.

До складу комісії входять: представник, запропонований Радою за подачею комітету, до повноважень якого ставляться питання державної служби; представники, запропоновані Президентом і урядом із осіб, що займають посади вищого корпусу держслужби; керівник Національного агентства з питань державної служби; керівник Національного агентства з питань запобігання корупції; представник Державної судової адміністрації; по одному представнику від спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок і спільного представницького органу сторони роботодавців, а також чотири представники громадських об’єднань, наукових установ і експертних організацій.

Строк повноважень члена комісії становить 4 роки.

Даний орган буде проводити конкурсний відбір вищих держслужбовців (категорія “А”), за результатами якого суб’єктові призначення буде пропонуватися не більш ніж 3 кандидатури.

Крім того, комісія може вносити суб’єктові призначення пропозиції про переведення вищих держслужбовців на рівнозначну або нижчу посаду в інший державний орган, а також пропозиції за результатами дисциплінарних розслідувань.

Крім того, закон установлює, що загальний розмір премії держслужбовця за рік не може становити більш ніж 30% фонду його посадового окладу.

Надбавка за вислугу років на держслужбі встановлюється на рівні 3% посадового окладу за кожний календарний рік стажу держслужби, але не більш ніж 50 % посадового окладу.

Законом передбачена можливість фінансування заробітних плат держслужбовців, як за рахунок коштів державного бюджету, так і за рахунок коштів програм Європейського Союзу, міжнародних організацій та інших країн.

Норма, що передбачає обов’язковість володіння держслужбовцями категорії “А” іноземною мовою, що є офіційною у Раді Європи (англійська і французька) і набуває чинності 1 травня 2018 року.

Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII «Про державну службу»

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська, юрист кoмпанії «Західна кoнсалтингoва група»

Підписатися на новини

Підпишіться на щотижневий дайджест новин і будьте в курсі подій без зайвого спаму

X