fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 23.11.2015 пo 29.11.2015 РУБРИКА “КАДРИ І ПЕРСOНАЛ”

In: Дайджести новин законодавства і практики 30 Nov 2015

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 23.11.2015 пo 29.11.2015

РУБРИКА “КАДРИ І ПЕРСOНАЛ”

Посилено відповідальність роботодавців за порушення прав мобілізованих

Президент України підписав Закон № 734-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законом гарантій працівникам, призваним на військову службу», який був прийнятий Верховною Радою 3 листопада.

Документом встановлено фінансову відповідальність роботодавця у розмірі 10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення, а також адміністративну відповідальність посадових осіб підприємств, установ, організацій (фізичних осіб – роботодавців) у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідні зміни вносяться до ст. 265 Кодексу законів про працю та ст. 41, 221 і 255 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Закон України від 03.11.2015 р. № 734-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законом гарантій працівникам, призваним на військову службу»

Медичну довідку, видану на тимчасово неконтрольованій території, можна обміняти на «лікарняний»

МОЗ повідомило, що у зв’язку з відсутністю можливості здійснення контролю МОЗ за якістю надання медичної допомоги, у тому числі порядком видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, народження чи смерть громадян, у медичних закладах, які розташовані на тимчасово неконтрольованих територіях, окремий регламентуючий документ для вирішення зазначеного питання відсутній.

Але у разі реєстрації особи як тимчасово переміщеної на підконтрольній Україні території в окремих випадках лікарсько-консультаційні комісії вирішують питання відповідно до підпункту 5.3.7 пункту 5.3 Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом МОЗ від 09.04.2008 № 189, яким передбачено, що «лікарсько-консультаційні комісії вирішують в окремих випадках питання щодо видачі документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, за минулий час за наявності документів, що підтверджують тимчасову непрацездатність хворого».

ВД ФСС з ТВП роз’яснила, що згідно з вищеназваним Положенням в кожному окремому випадку лікарсько-консультаційні комісії приймають рішення про видачу листка непрацездатності на підставі медичних документів, виданих закладами охорони здоров’я, розташованими в населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження. Іншого чинним законодавством не передбачено.

Лист Міністерства охорони здоров’я України від 22.10.2015 р. № 16.02-16/2223-15/33633 «Щодо надання роз’яснення стосовно заміни довідок закладів охорони здоров’я, які було видано на тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей, відповідними бланками листків непрацездатності та іншими довідками для громадян, які виїжджають на підконтрольні території України»; Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.10.2015 р. № 5.2-32-1697 «Щодо видачі листків непрацездатності на території проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях»

 

Як виправити помилку в повідомленні про прийняття працівника на роботу

Міністерство соціальної політики України роз’яснило, що робити з допущеною помилкою в повідомленні про прийняття працівника на роботу, в листі від 09.10.2015 № 1336/13/84-15.

Пунктом 2 додатка до постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015 № 413 визначено два типи повідомлення:

  • початкове (подання інформації про прийняття працівника на роботу);
  • скасовуюче (подається у разі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу).

У разі допущення помилки роботодавцем та необхідності внесення змін до повідомлення про прийняття працівника на роботу подається повідомлення скасовуючого типу з помилковими даними і одночасно повідомлення початкового типу з правильними даними.

Лист Міністерства соціальної політики України від 09.10.2015 р. № 1336/13/84-15 «Щодо виправлення помилки в повідомленні про прийняття працівника на роботу»

Чи може роботодавець вимагати від працівника довідку про стан сім’ї та відсутність вагітності у жінок

Державна служба України з питань праці, посилаючись на Кодекс законів про працю України, роз’яснила, чи має право роботодавець вимагати від працівника довідку про стан сім’ї та відсутність вагітності у жінок.

Відповідно до статті 25 КЗпП при укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством. Надання довідки про стан сім’ї та про відсутність вагітності у жінок законодавством також не передбачено.

Тож, вимога роботодавця надати не визначені законодавством документи – порушення трудових прав громадян.

Офіційний портал Державної служби України з питань праці, рубрика «Запитання-відповіді», підрубрика «Чи має право роботодавець вимагати від працівника довідку про стан сім’ї та відсутність вагітності у жінок?» від 25.11.2015 р.

З службової квартири не можна виселити членів сім’ї померлого без надання іншого житла

Верховним Судом України на засіданні Судової палати у цивільних справах 18 листопада 2015 було розглянуто справу № 6-1835цс15 за позовом про виселення без надання іншого жилого приміщення і за зустрічним позовом про визнання права користування житловим приміщенням.

При розгляді була сформульована така правова позиція.

Відповідно до частин першої, другої статті 64 ЖК УРСР члени сім’ї наймача, які проживають разом з ним, користуються нарівні з наймачем усіма правами і несуть усі обов’язки, що випливають з договору найму житлового приміщення. До членів сім’ї наймача належать дружина наймача, їхні діти і батьки. Членами сім’ї наймача можуть бути визнані й інші особи, якщо вони постійно проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство.

За змістом статті 65 ЖК УРСР наймач має право в установленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним, вселити в жиле приміщення, яке він займає, свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб.

У такому випадку особи, які вселилися в жиле приміщення як члени сім’ї наймача, набувають рівного з іншими членами сім’ї права користування жилим приміщенням, якщо при вселенні між цими особами, наймачем та членами його сім’ї, які проживають з ним, не було іншої угоди про порядок користування житловим приміщенням.

Відповідно до статті 125 ЖК УРСР до осіб, які не можуть бути виселені зі службових житлових приміщень без надання іншого жилого приміщення належать, зокрема, члени сім’ї померлого працівника, якому було надано службове жиле приміщення.

Правова позиція ВСУ у справі № 6-1835цс15 від 18.11.2015 року «Про виселення без надання іншого жилого приміщення»

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська, юрист кoмпанії «Західна кoнсалтингoва група»

 

 

 

X