fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин «Підприємництво і право» 28.06.2015

In: Дайджести новин законодавства і практики 17 Aug 2015

Затверджено порядок повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 затверджено Порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу.

Згідно з Порядком повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

– засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

– на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

– на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

У формі повідомлення зазначають:

– тип повідомлення (початкове, скасовуюче);

– прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи;

– реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

– номер і дату наказу (розпорядження) про прийняття на роботу;

– дата початку роботи;

– категорію особи (з трудовою книжкою, без трудової книжки);

Інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу». Увага!! Готується до опублікування в Офіційному віснику України 03.07.2015 року

 

Неможливо отримати допомогу за лікарняними

У листі № 2.4-17-1004 Фонд соцстраху роз’яснив, що листки непрацездатності, які були видані закладами охорони здоров’я на тимчасово окупованих і неконтрольованих територіях після 01.12.2014, не можуть бути підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду.

Згідно з постановою Кабміну про деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, місцевим держадміністраціям необхідно було до 01.12.2014 забезпечити переміщення бюджетних установ, підприємств і організацій, що належать до сфери їх управління, з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі.

МОЗ повідомило, що не має можливості контролювати якість надання меддопомоги, у тому числі порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, в медичних установах, розташованих на тимчасово неконтрольованих територіях.

А згідно із законодавством, єдиною підставою для призначення та подальшої виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням з Фондом соцстраху.

Відсутність контролю за правильністю видачі листків непрацездатності в закладах охорони здоров’я на неконтрольованих територіях, як з боку МОЗ, так і Фонду соцстраху, унеможливлює дотримання вимог законодавства для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах.

Крім того, відповідно до Закону про правовий режим на тимчасово окупованій території, будь-які органи, їх посадові та службові особи на тимчасово окупованій території та їх діяльність вважаються незаконними, якщо ці органи або особи створені, обрані або призначені в порядку, не передбаченому законом. Будь-який акт (рішення, документ), виданий такими органами та/або особами є недійсним і не створює правових наслідків.

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.06.2015 р. N 2.4-17-1004

 

Перевірки щодо незаконного звільнення працівників і заборгованості із заробітної плати

КМУ 15.06.2015 року прийняв розпорядження «Про надання дозволу Державній інспекції з питань праці та її територіальним органам на проведення перевірок підприємств, установ та організацій щодо незаконного звільнення працівників і заборгованості із заробітної плати».

Відповідно до даного акту Держінспекція з питань праці відтепер може проводити перевірки підприємства, установи та організації щодо незаконного звільнення працівників і заборгованості із заробітної плати на підставі поданих заяв громадян, звернень народних депутатів України, органів місцевого самоврядування, громадських організацій.

Відтак результатом перевірок буде збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Розпорядження КМУ від 15 червня 2015 р. № 625-р «Про надання дозволу Державній інспекції з питань праці та її територіальним органам на проведення перевірок підприємств, установ та організацій щодо незаконного звільнення працівників і заборгованості із заробітної плати»

 

Що робити працівнику, який хоче звільнитися, але його трудова в прокуратурі

Міністерством соціальної політики України було роз’яснено, що робити роботодавцю, на якого відкрито кримінальну справу, щоб повернути вилучені прокуратурою трудові книжки з метою подальшого звільнення працівників.

Як відомо, якщо було порушено кримінальне провадження проти роботодавця за фактом вчинення ним кримінального правопорушення органи прокуратури можуть вилучити трудові книжки його працівників як речові докази і повинні забезпечити належне їх зберігання протягом усього часу кримінального провадження.

Для того, щоб звільнитися при таких умовах після здійснення кримінально-процесуальних дій працівнику необхідно особисто або через керівника підприємства звернутися до прокуратури з клопотанням про повернення оригіналу трудової книжки. Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України слідчий, прокурор чи суд на підставі ухвали вправі видати копію документа, за необхідності — його оригінал, долучивши замість нього до кримінального провадження завірену копію.

У разі відмови органу прокуратури надати трудову — питання її повернення вирішується у судовому порядку відповідно до ст. 55 Конституції України.

Лист Міністерства соціальної політики України від 04.06.15 р. № 278/06/187-15 «Про повернення документів після здійснення кримінально-процесуальних дій з метою подальшого звільнення працівника»

 

Підбірку підготувала: 

Вікторія Полянська, помічник юриста компанії «Західна консалтингова група»

X