fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 22.02.2016 по 28.02.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 29 Feb 2016

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 22.02.2016 по 28.02.2016

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Помилкова податкова накладна

Податківців запитали, чи повинен платник податку відображати в податковій декларації з ПДВ податковий кредит на підставі двох податкових накладних та розрахунку коригування до помилкової (другої) податкової накладної, якщо було помилково оформлено зайву податкову накладну (двічі на одне постачання).

Так,  якщо платником податку помилково складена податкова накладна, то така податкова накладна не підлягає відображенню у податковій звітності з ПДВ. Розрахунок коригування, який може бути виписаний до такої податкової накладної, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, але до податкової звітності також не включається.

Загальнодоступний  інформаційно-довідковий ресурс, категорія 101.20

ПСП у 2016 році

Контролери нагадали правила застосування податкової соціальної пільги (ПСП) у 2016 році.

Так у 2016 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить – 1 930 грн. (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 1 378 грн. х 1,4).

Відповідно розмір податкової соціальної пільги у 2016 році становитиме 689 гривень.

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 %. Отже, у 2016 році для такого платника податку розмір податкової соціальної буде становити 1 378 гривень (689 грн. х 2).

При цьому граничний розмір доходу буде становити 3 860 гривень (1 930 грн. х 2).

Щоб до доходу була застосована ПСП платник податку подає роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги.

Зразком такої заяви може бути форма заяви, що була встановлена наказом ДПА України від 30.09.2003 № 461 «Щодо затвердження форм заяв і повідомлення з питань отримання (застосування) податкової соціальної пільги, а також порядку інформування платників податку».

Оскільки скористатися підвищеним кратно кількості дітей доходом при реалізації права на податкову соціальну пільгу, може тільки один з батьків – платників податку, то у заяві також потрібно зазначити, що чоловік (дружина) такого платника податку при одержанні податкової соціальної пільги за місцем роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей.

Враховуючи зазначене, відомості про те, що чоловік (дружина) такого платника податку при одержанні податкової соціальної пільги за місцем роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей відображаються у заяві, яка надається платником податку роботодавцю на застосування податкової соціальної пільги.

Лист Головного управління ДФС у Харківській області “Щодо застосування податкової соціальної пільги” від 11.02.2016 р. № 501/Г/20-40-17-02-15

Відображення майна в декларації про майновий стан

Податківці надали відповідь на запитання, яким чином та в яких випадках заповнюються розділ VII та VIIІ декларації про майновий стан і доходи щодо відомостей про нерухоме та рухоме майно, в тому числі, що здається в оренду (суборенду).

Так,   Розділи VII та VIIІ декларації про майновий стан і доходи заповнюються фізичними особи – декларантами у випадку, якщо вони:

     – мають власне рухоме/ нерухоме майно;

     – здають в оренду рухоме/нерухоме майно, житловий найм;

     – здають в суборенду (піднайм) рухоме/нерухоме орендоване (наймане) майно, маючи на нього майнові права. 

При цьому у разі отримання доходів від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) заповнюються графа 7 розд. VII та/або графа 5 розд. VIIІ Декларації, в яких вказується позначка (х) та, відповідно, у гр. 3 рядка 10.3 розд. II Декларації вказується загальна річна сума такого отриманого доходу.

Загальнодоступний  інформаційно-довідковий ресурс, категорія 103.24

Надсилання податкових повідомлень-рішень платникам податків

Податківці розтлумачили, як буде надсилатися податкове повідомлення-рішення платникам податків.

Так, податкові повідомлення-рішення повинні бути складені та надіслані (вручені) платникам податків за формами згідно з додатками до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків.

Затверджено нові форми податкових повідомлень-рішень, а саме:

форма «Р1», яка складається у разі виявлення за результатами перевірок заниження або завищення суми податкового кредиту та/або суми податкових зобов’язань для цілей розділу V Кодексу, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, що не призвело до виникнення грошових зобов’язань за результатами перевірки (крім випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки);

форма «Н», яка складається у разі виявлення порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених статтею 201 Кодексу;

форма «Д», яка складається  за результатами перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, у тому числі податкових агентів (юридичних або фізичних осіб), з питань правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків та зборів, в тому числі податку на доходи фізичних осіб, при виплаті доходів на користь платників податків – фізичних осіб.

Офіційний портал Державної фіскальної служби України, рубрика “Повідомлення та нагадування”, розміщено 24.02.2016р.

Знову про адміністрування акцизного податку

Податківці надають роз’яснення щодо деяких питань адміністрування акцизного податку.

Для платників, що здійснюють роздрібну торгівлю підакцизними товарами, крім пального, ставка акцизного податку та порядок нарахування податкових зобов’язань залишились незмінними – 5 відсотків вартості (з податком на додану вартість та без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів).

Для платників акцизного податку – суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію пального, адвалорну ставку акцизного податку (5 відс.) змінено на специфічну ставку –  0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару. Норма набрала чинності з 1 січня 2016 року.

Для платників акцизного податку, що здійснюють роздрібну торгівлю пальним, змінився порядок нарахування та декларування акцизного податку.

Враховуючи, що зазначені норми набрали чинності з 1 січня 2016 року, а базовий податковий період для сплати податку відповідає календарному місяцю, обов’язок задекларувати та сплатити податкове зобов’язання за новими правилами виникає у платників починаючи з січня 2016 року.

Відтак, не пізніше 22 лютого поточного року платники акцизного податку – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію пального, повинні подати декларацію акцизного податку в якій відобразити податкові зобов’язання, розраховані відповідно до обсягів реалізованого (відпущеного) пального за ставкою 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) пального.

Оскільки відповідні зміни до декларації акцизного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України  від 23.01.2015 №14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку», знаходяться в стадії затвердження, відповідно до пункту 46.4 ст.46 Кодексу платник має право разом з податковою декларацією подати доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, де відобразити розрахунок податкових зобов’язань шляхом описання яким чином обчислено суми податкових зобов’язань.

В той же час, з метою однакового підходу до обчислення податкового зобов’язання з роздрібного продажу пального (до запровадження нових форм звітності), рекомендуємо використовувати наступну формулу розрахунку за кожним видом товару:

ПЗ = Vл х (0,042є х Кє), де

ПЗ – податкове зобов’язання з роздрібного продажу пального, що підлягає сплаті до бюджету,

Vл – об’єм реалізованого (відпущеного) пального у літрах,

0,042є – ставка акцизного податку, встановлена п.215.3.10 п. 215.3 ст.215 Кодексу,

Кє – офіційний курс гривні до іноземної валюти (євро), встановлений Національним банком України, що діє на двадцятий день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу.                   

Відомості щодо такого розрахунку рекомендуємо відобразити у рядках додатку 9 «Зразок доповнення до Декларації відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Кодексу» до декларації акцизного податку.

Разом з цим,  відомості про суми податкового зобов’язання по кожному рядку виду товару (палива) обов’язково повинні бути перенесені до відповідних рядків додатку 6 до декларації.  

Звертаємо увагу, що перенесення сум податкового зобов’язання до рядків додатку 6 до декларації та до розділу Ґ декларації повинно відбуватися з відповідним округленням до гривні без копійок за загальновстановленими правилами.

Отже, платник акцизного податку, що здійснює роздрібну торгівлю пальним, повинен буде заповнити Розділ Ґ декларації та подати у її складі:

Додаток 6 (Додатки 6) до декларації, в якому (яких) заповнити заголовну частину, зокрема, зазначивши у полі «Код КОАТУУ» обов’язковий реквізит код органу місцевого самоврядування за Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України, що відповідає адміністративно-територіальній одиниці (одиницям), на якій (яких) здійснюється роздрібна торгівля пальним, та лише графу 7 «Сума податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету» і підсумковий рядок «Усього»;

Додаток 9 до декларації, в якому відобразити відомості щодо розрахунку суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального.

Приклад заповнення вказаних додатків та розділу Ґ декларації акцизного податку додаються.

Щодо оподаткування пального, при виробництві якого в якості сировини використані інші оподатковувані підакцизні товари

Згідно із Законом №909 статтю 217 Кодексу доповнено пунктом 217.6 яким передбачено, що для пального, при виробництві якого в якості сировини використані інші оподатковувані підакцизні товари, сума податку до сплати зменшується на суму податку, розрахованого для такої сировини.

Сума податку щодо сировини, що підлягає відніманню, обчислюється із застосуванням ставок податку на таку сировину, чинних на дату реалізації пального. У разі якщо така сума перевищує суму податку з пального, виробленого з такої сировини, різниця платнику не відшкодовується.

Норми цього пункту застосовуються під час функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального, визначеної статтею 232 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 розділу ІІ Закону №909 норми про запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального набирають чинності з 1 березня 2016 року.

Таким чином, вищенаведені правила починають застосовуватися з 1 березня 2016 року.

Тимчасово, до 29 лютого 2016 року (включно), до запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального, на підставі  п.п.2), 3) підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу передбачено наступний механізм для розрахунку акцизного податку при виробництві пального з використанням підакцизної сировини, з якої сплачено акцизний податок.

Так, для пального, у виробництві якого як сировина використані інші оподатковувані підакцизні товари, для зменшення суми податку до сплати за рахунок віднімання суми податку, сплаченого з такої сировини, платник податку має отримати від виробника або імпортера підакцизної сировини довідку про обсяг поставленої підакцизної сировини. Така довідка може бути складена в довільній формі, але обов’язково відображати дані про:

  • найменування покупця (отримувача) підакцизної сировини,
  • відповідні суми сплаченого акцизного податку
  • перелік податкових накладних з податку на додану вартість, оформлених на постачання такої сировини.

Довідка повинна бути підтверджена контролюючим органом за місцезнаходженням виробника або імпортера. Підтвердження відбувається протягом одного робочого дня після отримання від виробника або імпортера відповідної довідки.

Лист ДФС України від 03.02.2016 №3495/7/99-99-19-03-03-17 “Щодо змін в адмініструванні акцизного податку”

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

 

X