fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 21.12.2015 пo 27.12.2015 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

In: Дайджести новин законодавства і практики 28 Dec 2015

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики

за періoд з 21.12.2015 пo 27.12.2015

РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

 

Бізнес у 2016 перевірять тільки один раз

Мінекономрозвитку наказом від 30.11.2015 № 1553 затвердило План комплексних перевірок підприємств на 2016 рік, який передбачає, що кілька органів держнагляду (контролю) зможуть перевіряти підприємство тільки одночасно, а не по черзі, як це було раніше.

У План увійшли понад 13000 компаній різних форм власності, з різних секторів економіки і з різними ступенями ризику.

Повідомляється, що перевірка буде відбуватися в певний термін і раз на рік.

У Плані зазначені: назва підприємства, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків – ФОП, перелік органів державного нагляду (контролю), які повинні перевірити цього підприємство, дата початку проведення комплексного планового заходу.

Всі контролюючі органи, які запланували перевірити даного суб’єкта, зможуть його перевірити виключно в певні дати. Кожен орган перевірки, зазначений у комплексному плані, зобов’язаний дотримуватися дати початку перевірки.

Суттєва перевага полягає ще й в тому, що планова перевірка не може перевищувати 15 робітників днів, а для суб’єктів малого підприємництва – 5 робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.11.2015 року № 1553 «Про затвердження плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2016 рік»

Ліцензійні умови посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Кабмін постановою від 16 грудня 2015 року № 1 060 затвердив Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на здійснення госпдіяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, а також вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання при провадженні зазначеної діяльності.

Здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії . До заяви додаються:

1) відомості про місце здійснення діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

2) копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб’єкта господарювання в державі місцезнаходження;

3) копія дозволу (ліцензії) на працевлаштування іноземних громадян, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;

4) копія або витяг з документа іноземного суб’єкта господарювання, що визначає вид його госпдіяльності, якщо законодавством держави працевлаштування не передбачено видачу дозволів на працевлаштування іноземних громадян;

5) копія дозволу (ліцензії) на здійснення посередницької діяльності з працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування іноземному суб’єкту господарювання – посереднику, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави;

6) інформація, завірена іноземним суб’єктом господарювання, про перелік судів, якими він володіє, користується на інших законних підставах та/або екіпажами яких керує;

7) копія колективного договору між іноземним суб’єктом господарювання або об’єднанням роботодавців і профорганізацією, або засвідчена іноземним роботодавцем копія довідки про те, що такий договір не укладався;

8) копія зовнішньоекономічного договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, укладеного з іноземним суб’єктом господарювання. Невід’ємним додатком до такого договору є проект трудового договору, узгоджений іноземним роботодавцем;

9) завірена іноземним суб’єктом господарювання копія або завірене їм витяг з документа, що підтверджує правовідносини між іноземним роботодавцем та іноземним суб’єктом господарювання-посередником, у разі укладення з останнім зовнішньоекономічного договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

10) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою територіального органу ДФС про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізособами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;

11) інформація про відсутність контролю за діяльністю здобувача ліцензії осіб – резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України та/або дії яких створюють умови для виникнення військового конфлікту і застосування військової сили проти України. Така інформація подається в довільній формі;

12 ) опис документів (у 2 -х примірниках), які подаються для отримання ліцензії.

Постанова КМУ від 16.12.2015 р. № 1060 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном»

Прийнято закон про публічні закупівлі

Верховна Рада в ніч з 24 на 25 грудня прийняла Закон про публічні закупівлі (законопроект № 3559), яким встановлено правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. Закон прийнято з урахуванням певних поправок.

Законом передбачено здійснення державних закупівель із застосуванням двох конкурентних процедур регулювання – відкриті торги і конкурентний діалог, а також однією неконкурентною – переговорна процедура закупівлі.

Відкриті торги здійснюються з обов’язковим проведенням аукціону за низькою ціною і з урахуванням нецінових критеріїв. Процедура конкурентного діалогу застосовується у разі, якщо: замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики товарів і робіт або визначити вид послуг; для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести переговори з учасниками (предметом закупівлі є консультаційні, юридичні послуги, розробка інформаційних систем, програмних продуктів, здійснення наукових досліджень тощо). Переговорна процедура закупівлі буде здійснюватися без попередньої публікації – публікується тільки повідомлення про намір укласти договір після проведення переговорів з учасником процедури.

Заплановано вводити в дію Закон поетапно: з 1 січня 2016 року для всіх центральних органів виконавчої влади та суб’єктів, що діють у певних сферах , а з 1 січня 2017 року – і для всіх інших замовників.

Проект Закону України від 30.11.2015 р. № 3559 «Про публічні закупівлі»

З 1 січня митниці будуть безкоштовно видавати сертифікати з перевезення товару EUR.1

ДФС повідомляє, що з 1 січня 2016 року митницею будуть безкоштовно видавати сертифікати з перевезення товару EUR.1 згідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Передбачено максимальне спрощення процедури видачі сертифікатів в найкоротші терміни з одночасним посиленням відповідальності експортера за достовірність інформації, яка необхідна для визначення українського походження товару. Порядок заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 аналогічний тому, який діє в європейських країнах.

Місцями видачі сертифікатів ДФС визначила 162 митних поста та відділу (сектору) митного оформлення, які максимально наближені до потенційних експортерам/виробникам.

На веб-порталі ДФС для експортерів оприлюднено детальну інформацію про місця розміщення підрозділів митниць, які здійснюватимуть видачу сертифікатів.

Податківці нагадують, що для спрощення і прискорення митного оформлення товарів, що експортуються з України на умовах вільної торгівлі, в 2015 році запроваджено інститут схваленого експортера при визначенні преференційного походження товарів.

Схваленим експортером може бути підприємство-експортер, юридична особа, зареєстрована в Україні, за винятком митного брокера, яке здійснює постійні відправки товарів на умовах угод і має право самостійно оформляти декларацію інвойс незалежно від вартості партії товару.

Для отримання тарифних преференцій у країнах ЄС український експортер товару може без оформлення сертифіката «EUR.1» самостійно декларувати походження товарів на товаросупровідних документах без залучення митниці. Термін дії статусу схваленого експортера не обмежений в часі.

Офіційний портал ДФС, рубрика «Новини», підрубрика «З 1 січня 2016 року митниці ДФС безкоштовно видаватимуть сертифікати з перевезення товару EUR.1» від 22.12.2015 р.

Адмінпослуги у сфері ЗЕД надаватимуться через єдиний портал

Кабінет міністрів 9 грудня ухвалив розпорядження № 1314-р про реалізацію пілотного проекту надання адмінпослуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності через Єдиний державний портал адміністративних послуг.

Через даний портал планується забезпечити суб’єктам звернення можливість подавати документи для отримання адмінпослуг у сфері ЗЕД.

При цьому Мінекономрозвитку забезпечує прийом з використанням Інтернету електронних документів, сформованих за допомогою програмних засобів порталу, оформлених відповідно до вимог законодавства у сфері електронних документів та електронного цифрового підпису.

Розпорядження КМУ від 09.12.2015 р. № 1314-р «Про реалізацію пілотного проекту надання адміністративних послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності через Єдиний портал адміністративних послуг»

 

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська, юрист кoмпанії «Західна кoнсалтингoва група»

X