fbpx

Дайджест новин законодавства і практики за період з 18.04.2016 по 24.04.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 25 Apr 2016

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 18.04.2016 по 24.04.2016

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Сплата орендної плати за землю без змін у договорі оренди

Податківців запитали, чи повинен орендар сплачувати орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності згідно з новою нормативною грошовою оцінкою, затвердженою органом місцевого самоврядування, у разі не внесення змін до договору оренди землі.

Так,  підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, а для розміру орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Для визначення нормативної грошової оцінки окремої земельної ділянки оформляється витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, який видається відповідним територіальним органом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр).

Органи виконавчої влади або органу місцевого самоврядування проводять нормативну грошову оцінку земель не рідше одного разу на 5-7 років.

Типовим договором оренди землі передбачено, що орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності визначається з використанням нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Отже, якщо органи місцевого самоврядування приймають рішення про нову нормативну грошову оцінку землі, розмір орендної плати обчислюється із застосуванням такої нормативної грошової оцінки.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 112.01

Податківців можна не допустити до перевірки?

Фіскали розповіли, коли їх колег можна не допустити до перевірок.

Так, порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних планових та позапланових виїзних, фактичних перевірок здійснюється згідно із статтею 81 ПКУ.

Посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності таких документів:

  • направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – платника податку, який перевіряється) або об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника, що скріплений печаткою контролюючого органу;
  • копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці – адреса об’єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична перевірка), підстави для проведення перевірки, визначені цим Кодексом, дата початку і тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятися. Наказ про проведення перевірки є дійсним за наявності підпису керівника контролюючого органу або його заступника та скріплення печаткою контролюючого органу;
  • службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Непред’явлення або ненадіслання платнику податків цих документів є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.

Водночас відмова платника податків від допуску до перевірки на інших підставах, не дозволяється.

Лист Державної фіскальної служби України “Щодо підстав відмови у допуску посадових осіб контролюючого органу до перевірки” від 11.04.2016 р. № 8040/6/99-99-22-04-02-15

Декларування зобов’язань з акцизного податку за березень 2016р.

Податківці розповіли про порядок декларування зобов’язань з акцизного податку за березень 2016р.

Так, першим звітним періодом для платників акцизного податку буде березень 2016 року.

У разі відсутності об’єкта оподаткування акцизним податком декларація подається шляхом заповнення титульного аркуша до декларації (без заповнення р.05), заповнення рядків 15 та 16 додатка 1 до декларації з нулями та перенесення їх до розділу В самої декларації (графа    В 1).

  У разі виникнення об’єкта оподаткування потрібно задекларувати ці зобов’язання) шляхом заповнення додатка 1 до декларації та перенесення суми податкового зобов’язання до розділу В самої декларації (графа В 1).

 Лист ДФС України від 20.04.2016 № 14178/7/99-99-19-03-03-17 “Про порядок декларування податкових зобов’язань з акцизного податку за березень 2016 року”

Облікова ставка НБУ

Правління Національного банку України повідомило про прийняте рішення щодо зниження облікової ставки до 19% річних із 22 квітня 2016 року.

Офіційне інтернет-представництво Національного банку України, рубрика «Прес-центр», Новини

Декларація платника єдиного податку ФОПа

Відомо, що чинна на сьогодні податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця передбачає ставки, які діяли у 2015 році.

До оновлення форми декларації потрібно подавати стару декларацію, але заповнювати її за новими правилами.

Якщо протягом року відбулася зміна групи – у декларації потрібно буде одночасно заповнювати і розділи, призначені для нової, і розділи, призначені для старої групи. Наприклад, якщо в першому кварталі платник працював на 2 групі, а з другого кварталу перейшов до третьої групи, то в декларації до кінця року треба відобразити:

– у розділі III показники за I квартал;

– у розділі IV показники починаючи з II кварталу (наростаючим підсумком).

Вступна частина декларації заповнюється всіма без винятку платниками. Інформація, що наводиться в полях з 01 по 07, належить до обов’язкових реквізитів, за її відсутності документ втрачає статус податкової декларації.

Розділ I „Загальні показники підприємницької діяльності” заповнюють усі платники єдиного податку, незалежно до якої групи вони належать.

Розділ другий та третій заповнюють платники єдиного податку відповідно першої та другої групи.

Для платників єдиного податку фізичної особи-підприємця третьої групи призначено розділ IV.

Розділ V заповнюють всі групи платників єдиного податку наростаючим підсумком з початку року.

Розділ VI призначено для виправлення помилок, якщо такі є.

Доповнення до податкової декларації заповнюється і додається в довільній формі при наявності.

Підписує декларацію сам підприємець або його представник. За наявності печатки підпис скріплюють її відбитком.

Практичні рекомендації щодо заповнення декларації фізособи – платника єдиного податку 3 групи на офіційному порталі Територіальних органів ДФС у Тернопільській області, рубрика «Медіа-центр», Новини, розміщено 20.04.2016р.

Обєднання податкових інспекцій: чи потрібно переукладати договір про визнання електронних документів  

Податківців запитали, чи потрібно переукладати договір про визнання електронних документів у разі ліквідації чи реорганізації контролюючого органу, адміністративно-територіальною реформою або зміною меж адміністративних одиниць (районів, міст), яка призвела до зміни контролюючого органу, де перебуває на обліку СГ, а також у разі перейменування назв вулиць, міст, селищ.

Так, у разі зняття з обліку в одному контролюючому органі та взяття на облік в іншому відповідному контролюючому органі, якщо така зміна пов’язана з ліквідацією чи реорганізацією контролюючого органу, адміністративно-територіальною реформою або зміною меж адміністративних одиниць (районів, міст), а також у разі перейменування назв вулиць, міст, селищ тощо платнику податків не потрібно переукладати договір про визнання електронних документів.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 135.03

Зміни до Положення про реєстрацію платників ПДВ

Мінфін затвердив зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість:

– у разі обрання чи переходу на спрощену систему оподаткування, зміни ставки єдиного податку чи відмови від спрощеної системи оподаткування особа реєструється платником ПДВ не раніше дати зміни системи оподаткування з урахуванням положень ст. 293 р. XIV ПКУ, якими встановлюються ставки єдиного податку для платників 3-ї групи, що передбачають сплату ПДВ і не передбачають сплати цього податку (п. 3.6 Положення № 1130);

-нова заява про реєстрацію платником ПДВ у випадку, передбаченому п. 3.9 Положення № 1130, може бути подана до контролюючого органу з бажаною датою реєстрації, що була вказана в попередній неприйнятій заяві, якщо особою, яка добровільно реєструється платником ПДВ, ліквідовано недоліки, установлені абз. 1 п. 3.9 Положення № 1130, і така нова заява подана не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку податкового періоду, із якого така особа вважатиметься платником ПДВ та матиме право на податковий кредит і виписку податкових накладних;

-якщо реєстраційна заява подана до контролюючого органу в електронній формі, відмова в реєстрації чи пропозиція надати нову заяву про реєстрацію викладається контролюючим органом в електронній формі та надсилається на адресу електронної пошти, з якої надійшла така заява (п. 3.10 Положення № 1130);

-якщо заява про анулювання реєстрації платника ПДВ подана до контролюючого органу в електронній формі, відмова в анулюванні реєстрації чи пропозиція надати нову заяву про анулювання реєстрації викладається контролюючим органом в електронній формі та надсилається на адресу електронної пошти, з якої надійшла така заява (п. 5.4 Положення № 1130);

-рішення контролюючого органу про скасування рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ або його засвідчена копія направляється із супровідним листом до ДФСУ в 10-денний строк після прийняття (п. 5.10 Положення № 1130).

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість” від 14.11.2014 р. № 1130

З цікавинок заповнення Звіту з ЄСВ

Податківці нагадали роботодавцям, як правильно заповнити та подати звітність з єдиного внеску й видали з цього приводу велику роз’яснення.

Так, якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було розірвано трудовий договір, а потім знову укладено, на таку застраховану особу робиться два записи в таблиці 5 додатка 4: перший запис із зазначенням дати припинення трудових відносин; другий — із зазначенням дати початку трудових відносин.

Відомості в таблиці 5 про початок і закінчення цивільно-правових відносин у межах договору підряду (виконання робіт) заносяться відповідно до строків зазначених у самому договорі, а в межах договору надання послуг — відповідно до акта про їх надання.

Якщо потрібно повністю скасувати відомості, зазначені в таблиці 5 додатка 4, подаються тільки скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу.

Якщо в таблиці 5 додатка 4 страхувальник не зазначив будь-якої дії щодо застрахованої особи, він подає Звіт за попередній період, який містить: титульний аркуш (перелік таблиць Звіту) із позначкою «додаткова» та таблицю 5 зі статусом «додаткова», яка містить дані на цю застраховану особу. Звіт із позначкою «додаткова» не повинен містити таблиць 1–4 додатка 4.

Таблиця 6 призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці, які вносяться до персональних облікових карток застрахованих осіб Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Таблиця 7 формується та подається страхувальниками в разі визначення страхувальниками періодів (строків) трудової чи іншої діяльності, що, відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від умов загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов’язані з трудовою та/або професійною діяльністю.

Офіційний портал територіальних органів ДФС у Черкаській області, рубрика «Медіа-центр», підрубрика Новини, розміщено 19.04.2016р.

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

Підписатися на новини

Підпишіться на щотижневий дайджест новин і будьте в курсі подій без зайвого спаму

X