fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 18.01.2016 по 24.01.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 25 Jan 2016

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 18.01.2016 по 24.01.2016

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Повернення помилково та надміру перерахованих коштів в бюджет буде здійснюватися по “порядку”

Міністерство фінансів України затвердило Порядок взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань.

Так, повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань проводиться лише після повного погашення податкового боргу підприємства.

Повернення таких коштів здійснюється з бюджету, до якого вони були зараховані.

Повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань здійснюється виключно на підставі заяви платника податку, яка може бути подана до територіального органу ДФС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення.

У заяві потрібно зазначити суму й вид помилково та/або надміру сплаченого платежу та визначити напрям перерахування коштів:

1) на поточний рахунок в банку;

2) на погашення грошового зобов’язання з інших платежів незалежно від виду бюджету;

3) готівкою за чеком у разі відсутності рахунка в банку;

4) готівкою з рахунків банків у разі відсутності рахунка в банку;

5) поштовим переказом через підприємства поштового зв’язку;

6) для подальших розрахунків як авансові платежі (передоплата) або грошова застава.

Після реєстрації заява платника передається на розгляд до структурних підрозділів, що виконують функції з адміністрування відповідних податків і зборів та погашення заборгованостей. Не пізніше другого робочого дня, наступного за днем реєстрації, заява з передається до структурного підрозділу, на який покладено функцію з підготовки висновку.

У разі якщо вказана в заяві платника сума (її частина) за даними інформаційних систем обліковується як помилково та/або надміру сплачена, орган ДФС готує:

висновок на повернення такої суми (її частини);

два примірники реєстру висновків за платежами, належними державному бюджету;

три примірники реєстру висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, і за платежами, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами.

За платежами, належними державному бюджету, орган ДФС у строк не пізніше ніж за 5 робочих днів до спливу 20-денного строку із дня подання платником податків заяви передає висновки згідно з реєстром висновків за платежами, належними державному бюджету, для виконання відповідному органу Казначейства.

За платежами, належними місцевим бюджетам, і платежами, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами, орган ДФС у строк не пізніше ніж за 9 робочих днів до спливу 20-денного строку із дня подання платником податків заяви передає висновки згідно з реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, і платежами, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами, для погодження відповідному місцевому фінансовому органу. Орган ДФС не пізніше наступного робочого дня від дати отримання погодженого висновку, передає його згідно з реєстром висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, і платежами, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами, відповідному органу Казначейства.

Порядок чинний із 22.01.2016 р.

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань” від 15.12.2015 р. № 1146

Декларування акцизного податку для осіб, які реалізують пальне

Податківці роз’яснили, як декларувати акцизний податок особам, які здійснюють операції з реалізації пального.

Так, запровадження акцизних накладних при реалізації пального, Єдиного реєстру акцизних накладних та системи електронного адміністрування реалізації пального здійснюється з 1 березня 2016 року. А, отже, першим звітним періодом для осіб, які реалізують пальне, буде березень 2016 року.

Порядок ведення реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, Порядок ведення Єдиного реєстру акцизних накладних, Порядок електронного адміністрування реалізації пального та відповідні зміни до форм декларації з акцизного податку розробляються та найближчим часом будуть оприлюднені на веб-порталах ДФС та Міністерства фінансів України.

До запровадження нових форм звітності виробники, імпортери та особи – суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, зокрема пального, подають декларацію з акцизного податку за звітні періоди 2016 року за старою формою.

Лист Державної фіскальної служби України “Про порядок декларування акцизного податку” від 21.01.2016 р. № 1903/7/99-99-19-03-03-17

Декларування доходів фізичними особами та визначення ПДФО та військового збору

Фіскали повідомили, що фізичні особи за результатами 2015 року визначають податкові зобов’язання як з податку на доходи фізичних осіб, так і з військового збору.

За результатами 2015 року платник податку – фізична особа повинен подати декларацію та визначити податкові зобов’язання як з податку на доходи фізичних осіб, так і з військового збору.  З цією метою з 01 січня 2016 року введено в дію нову декларацію, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 за № 859.

Сума військового збору, що підлягає сплаті платником податків самостійно до бюджету за результатами звітного року вказується у рядку 24.1 розділу IV нової декларації, а сума податку на доходи фізичних осіб – у рядку 23.1 розділу IV нової декларації.

Офіційний портал Територіальних органів ДФС у м. Києві, рубрика “Окремі сторінки”, підрубрика “Архів1”, розміщено 19.01.2016р.

Закупівля сільгосппродукції у фізичних осіб, коли можна не сплачувати ПДФО і військовий збір?

Податківці розтлумачили правила придбання сільськогосподарської продукції у фізичних осіб.

Так, до доходу фізичної особи не включаються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення:

садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва.

особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари.

При продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник повинен подавати покупцю – податковому агенту копію Довідки про наявність у нього земельних ділянок за формою № 3ДФ, порядок видачі якої затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 17.01.2014 № 32.

Наявність такої Довідки є підставою для невключення доходів, отриманих від продажу власної сільськогосподарської продукції, до доходу такого платника.

Якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Військовий збір сплачується/не сплачується аналогічно до ПДФО.

Отже, за наявності довідки за формою № 3ДФ дохід від продажу сільгосппродукції не включається до загального оподатковуваного доходу та не є базою для утримання ПДФО та військового збору.

Лист Державної фіскальної служби України “Щодо закупівлі сільськогосподарської продукції у фізичної особи” від 13.01.2016 р. № 421/6/99-99-19-01-03-15

Як правильно скласти звітність по платі за землю у 2016 році?

Податківці надали роз’яснення щодо порядку складання податкової звітності за землю.

Так, з 01 січня 2016 року для складання податкової звітності з плати за землю використовується нова форма податкової декларації, яка затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 16.06.2015 № 560. Порядок подання звітності не змінено.

Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

Для визначення розміру земельного податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок з врахуванням коефіцієнта індексації.

Так, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення станом на 01 січня 2016 року становить 1,433, а для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) – 1,2.

Якщо місцева рада не прийняла рішення про встановлення плати за землю, земельний податок справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду.

Офіційний портал Територіальних органів ДФС в Івано-Франківській області, рубрика “Медіа-центр”, підрубрика “Новини”, розміщено 19.01.2016р.

Очікуємо нові бюджетні рахунки

За умови відкриття нових рахунків в органах Казначейства нові рахунки за надходженнями відкриваються протягом 45 днів із дня прийняття закону про Державний бюджет України. Це передбачає п. 2.1 Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну від 22.06.2012 р.  № 758.

Оскільки Держбюджет на 2016 рік був ухвалений 25.12.2015 р., то 45-деннний строк спливає 7 лютого 2016 року.

Отже, на початку лютого 2016 року варто очікувати повідомлення про відкриття нових бюджетних рахунків на 2016 рік.

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

 

X