fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 18.01.2016 пo 24.01.2016 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

In: Дайджести новин законодавства і практики 25 Jan 2016

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики

за періoд з 18.01.2016 пo 24.01.2016

РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

 

Почала діяти заборона на поставки товарів у Крим

18 січня набула чинності постанова Кабміну від 16.12.2015 р. № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або іншій території України на тимчасово окуповану територію».

Протягом періоду тимчасової окупації забороняються поставки, які зазначені у даному нормативно-правовому акті, за винятком особистих речей громадян і соціально значущих продуктів харчування, що переміщуються громадянами, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 10000 грн і сумарна вага яких не перевищує 50 кг на 1 людину.

Ця норма застосовується у випадку, коли особа, яка ввозить товари на тимчасово окуповану територію України, в’їжджає на зазначену територію не частіше 1 разу протягом доби.

Дія даної постанови не поширюється на:

– постачання електричної енергії з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію. Такі постачання здійснюються відповідно до рішення РНБО;

– поставку з тимчасово окупованої території на іншу територію України товарів, що мають стратегічне значення для галузей економіки і безпеки держави, – по підтвердженню Мінекономрозвитку;

– ввезення на тимчасово окуповану територію гуманітарної допомоги, що надається міжнародними гуманітарними організаціями, – відповідно до переліку, затвердженого Мінсоцполітики.

Постанова КМУ від 16.12.2015 р. № 1035 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію»

Отримання більше 5 млн доходу за 2015  не позбавляє права на спрощену систему в 2016 році

Листом № 1527/7/99-99-17-02-02-17, інформація про який з’явилася лише 19 січня, податківці крім іншого висловили позицію про те, як чинити платникам єдиного податку 3 групи, чий дохід за 2015 склав від 5 до 20 млн. гривень.

На думку фіскалів такі платники податків в 2016 році втрачали право на знаходження на спрощеній системі і повинні були до 20 січня подати заяву про перехід на загальну систему оподаткування. Тих же, хто добровільно не перейшов на сплату інших податків і зборів, передбачалося виключаються з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу з усіма відповідними наслідками.

Але ДФС переглянула свою позицію і внесла до листа наступні зміни: ті, хто є платниками єдиного податку 3 групи, чий дохід у 2015 році склав від 5 до 20 мільйонів гривень в 2016 році залишаються платниками єдиного податку 3 групи до того моменту, поки не перевищать встановлене обмеження в 5000000 гривень доходу за календарний рік.

Лист ДФС від 18.01.2016 № 1527/7/99-99-17-02-02-17 «Про окремі зміни у  законодавстві щодо спрощеної системи  оподаткування»

Оновлений порядок визнання вантажів гуманітарною

Кабмін постановою від 13 січня 2016 № 9 виклав у новій редакції Порядок взаємодії центральних органів виконавчої влади та Національного банку щодо визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою.

Порядком визначає механізм взаємодії МВС, МОЗ, Мінекономрозвитку, Мінфіну, Міноборони, Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міськадміністрацій, Національного банку та Мінсоцполітики при ухваленні рішення про визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою і механізм здійснення державного санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги, ведення їх обліку та звітності відповідно до Закону «Про гуманітарну допомогу».

Мінсоцполітики протягом 5 робочих днів після надходження поданих заявниками документів про визнання вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою:

– обробляє їх і готує проект рішення та переліки вантажів, засобів і т. д.;

– направляє проект рішення, переліки, а також документи в електронній формі центральним органам виконавчої влади та Нацбанку для обробки.

Центральні органи виконавчої влади та НБУ обробляють документи у визначений Міністерством строк, який не може перевищувати трьох робочих днів з моменту реєстрації проекту рішення.

Рішення приймається Мінсоцполітики з урахуванням пропозицій органів.

Державний санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, радіологічний та екологічний контроль товарів (предметів) гуманітарної допомоги, що ввозяться на митну територію України, здійснюється в установленому законодавством порядку в першу чергу безкоштовно. Загальний термін його проведення не може перевищувати 5 робочих днів, а в разі необхідності проведення лабораторних досліджень таких товарів (предметів) – 15 робочих днів.

Постанова КМУ від 13.01.2016 р. № 9 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2013 р.№ 241»

Затверджено ліцензійні умови господарської діяльності з перевезення водним транспортом

Кабмін постановою від 23.12.2015 № 1186 затвердив Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом.

Документ встановлює вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, а також організаційні, кадрові та технологічні вимоги, обов’язкові для виконання суб’єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом.

Ліцензійні умови є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами господарювання (незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності), які здійснюють або мають намір здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом і отримали ліцензію на цей вид господарської діяльності.

Здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії, до якого, крім встановлених ст. 11 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності» документів, додаються такі підтверджуючі документи:

– відомості про наявність матеріально-технічної бази і спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом;

– опис документів в 2-х примірниках, які додаються до заяви.

Нагадаємо, згідно зі ст. 11 Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності» до заяви про отримання ліцензії додаються:

1) документи відповідно до ліцензійних вимог;

2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою органу державної податкової служби про повідомленні про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізособами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).

3) опис документів, що подаються для одержання ліцензії, в 2-х примірниках.

Ліцензіат повинен укласти і мати трудові договори з усіма найманими фахівцями. До заняття посад командного складу, для яких не передбачено присвоєння звання, а також членів суднової команди допускаються особи, які мають видані в установленому порядку документи, що підтверджують їх кваліфікацію, необхідну для виконання обов’язків на судні.

У головному офісі ліцензіата повинні зберігатися копії суднових документів кожного судна ліцензіата про реєстрацію та класифікації такого судна, а також (за наявності) підтвердження відповідності судна і ліцензіата вимогам міжнародних договорів України.

Постанова від 23.12.2015 р. № 1186 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом»

Обговорення проекту Закону про ТОВ

Центр комерційного права за участю українських та міжнародних експертів у сфері корпоративного управління підготував проект Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Повідомляється, що законопроект пройшов численні обговорення в професійному середовищі юристів і отримав позитивні відгуки.

Проектом пропонується спростити заснування ТОВ, вивести на цивілізований рівень відносини між учасниками, посилити захист права власності, збалансувати інтереси учасників і кредиторів товариства.

Передбачається також ліквідувати будь-які бар’єри, що стримують або заважають розвитку бізнесу. Одночасно вводяться запобіжники проти зловживання правами з боку мажоритарних учасників на шкоду інтересам міноритарних учасників і третіх осіб.

Законопроект розміщений на сайті ДРС. Пропозиції можна надсилати по е-mail: clc@clc.com.uа, адресою 01004, м. Київ, вул. Шовковична 42-44, тел.: (044) 490-65-75, факс: 490-65-74; е-mail: inform@dkrp.gov.uа; 01011, м. Київ, вул. Арсенальна 9/11, тел.: ( 044 ) 254-56-73, факс: 254-43-93.

Новий Закон «Про колективні договори та колективні угоди» оприлюднено для громадського обговорення

21 січня 2016 року на сайті Міністерства соціальної політики було оприлюднено проект нового Закону України «Про колективні договори та колективні угоди», тому протягом місяця Мінсоцполітики очікує пропозиції і зауваження громадськості, у т. ч. від роботодавців.

Метою розроблення даного законопроекту є удосконалення законодавства з питань колективно-договірних відносин, про необхідність якого свідчить проведений аналіз його практичного застосування, а також взяті Україною зобов’язання відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки.

Серед новацій законопроекту можна відзначити наступні:

– сторонам колективних договорів та угод надаватиметься можливість призупиняти з об’єктивних причин (зокрема в умовах економічного спаду, фінансової кризи тощо) дію їх положень на визначений ними строк у випадках і згідно з порядком, передбаченими в угоді, договорі, або в іншому випадку за домовленістю сторін;

– можливість ведення колективних переговорів із фізичною особою-роботодавцем з метою укладення колективного договору.

Зауваження та пропозиції до даного законопроекту можна надати у письмовій та електронній формі до 21 лютого 2016 року за адресою: Міністерство соціальної політики України, 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10; e-mail: gerasimova@mlsp.gov.ua, ugoda@mlsp.gov.ua, тел.: 289-67-49, 289-52-58.

Кримчани знову нерезиденти

За результатами розгляду касаційної скарги НБУ Вищий адміністративний суд України скасував постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 22 січня 2015 року та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 1 вересня 2015 року, а справу направив на новий розгляд до суду першої інстанції, таким чином відновивши дію спірного пункту постанови НБУ № 699.

Отже, на сьогодні постанова від 03.11.2014 № 699 «Про застосування окремих норм валютного законодавства при режимі тимчасової окупації на території вільної економічної зони «Крим» є чинним в повному обсязі і дозволяє банкам працювати з жителями Криму як з нерезидентами.

Як пояснюється, вищевказане рішення апеляційного суду створювало правову колізію, адже Закон про СЕЗ «Крим» прирівнює жителів Криму до нерезидентів, а після скасування першого пункту постанови № 699 банки мали працювати з ними як з резидентами. Тому обслуговування банком клієнта, що проживає на території Криму, як резидента, могло в будь-який момент бути визнано незаконним.

Лист НБУ від 11.01.2016 р.

Граничні строки набуття права на матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

Виконавча дирекція Київського міського відділення ФСС з ТВП роз’яснила особливості визначення строків набуття права на матеріальну допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу по вагітності та пологах та допомогу на поховання.

ФСС нагадав, що відповідно до частини п’ятої статі 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV, матеріальне забезпечення виплачується у разі, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або членів сім’ї, який перебував на її утриманні.

Дванадцятимісячний строк відлічується від першого числа місяця, наступного за тим в якому настала подія (відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки по вагітності та пологах, смерті застрахованої особи або члена її сім’ї, який перебував на її утриманні).

ФСС зауважує, що вищезазначена норма передбачає граничні строки набуття права на матеріальну допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу по вагітності та пологах, допомогу на поховання та діє з 01.01.2015 незалежно від дати настання страхового випадку.

Офіційний портал Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, рубрика «Оголошення», підрубрика «Подільська МВД надає роз’яснення щодо нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності» від 22.01.2016 р.

До реєстру арбітражних керуючих внесуть відомості про рівень кваліфікації

15 січня набув чинності наказ Мін’юсту від 23 грудня 2015 № 2777/5, яким внесено зміни до Порядку формування та ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Встановлено, що реєстр повинен містити також відомості про присвоєння рівня кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Підставою для внесення цих відомостей є вирішення Комісії з присвоєння рівня кваліфікації.

Присвоєний рівень кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) відповідно до рішення Комісії відображається на веб- сайті реєстру.

Наказ Міністерства юстиції України від 25.12.2015 № 2777/5 «Про затвердження Змін до Порядку формування і ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)»

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська, юрист кoмпанії «Західна кoнсалтингoва група»

 

 

X