fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 17.08.2015 пo 23.08.2015 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

In: Дайджести новин законодавства і практики 26 Nov 2015

При зміні місця торгівлі алкоголем необхідно отримати нову ліцензію

Державна фіскальна служба надала роз’яснення, в якому сказано, що ліцензія дає право на торгівлю алкоголем тільки у визначеному в ній місці. У ст. 1 Закону «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» ліцензія (спеціальний дозвіл) – документ державного зразка, який засвідчує право суб’єкта господарювання на здійснення одного із зазначених у Законі видів діяльності протягом певного терміну.

Роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями суб’єктом господарювання зазначається адреса місця торгівлі і перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі.

Місце торгівлі визначається як місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів і пива – без обмеження площі, для алкогольних напоїв, крім пива, – торговельною площею не менше 20 кв. метрів, обладнане РРО (незалежно від їх кількості) або де є книги обліку розрахункових операцій (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів. Тобто, ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (тютюновими виробами) є документом, який дає право здійснювати діяльність з реалізації алкогольних напоїв (тютюнових виробів) у визначеному у ній місці торгівлі.

У випадку, якщо суб’єкт господарювання змінює місце торгівлі, він повинен отримати нову ліцензію.

ЗІР, рубрика «Питання-відповіді», підрубрика «Чи може суб’єкт господарювання, який змінює місце торгівлі, внести зміни до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (тютюновими виробами) в частині внесення нового місця торгівлі і не отримувати нову ліцензію?» від 17.08.2015 року

 

Виробляти алкоголь і тютюн і торгувати ними можуть тільки суб’єкти господарювання

Державна фіскальна служба роз’яснила, що виробництво, імпорт, експорт, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами мають право здійснювати виключно суб’єкти господарювання всіх форм власності (юридичні особи або фізичні особи – підприємці) за умови отримання ліцензії на право здійснення відповідного виду діяльності.

При цьому у випадку, якщо оптова торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами здійснюється через філія (який не є юридичною особою), інформація про місцезнаходження філії та її ідентифікаційний код зазначаються в додатку до ліцензії, виданої юридичній особі (суб’єкту господарювання).

ЗІР, рубрика «Питання-відповіді», підрубрика «Які особи (юридичні, фізичні, постійні представництва нерезидентів) можуть здійснювати виробництво, імпорт, експорт, роздрібну, оптову торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами і чи потрібно філії або іншому відокремленому підрозділу такої особи отримувати окрему ліцензію?» від 14.08.2015 року

 

Порядок доступу нотаріусів до земельного кадастру

17 серпня набув чинності Порядок забезпечення доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру , затверджений постановою Кабміну від 24 червня 2015 року № 457.

Порядок визначає умови та підстави доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру для пошуку відомостей про зареєстроване земельній ділянці при вчиненні нотаріальних дій за таким ділянці (крім посвідчення заповіту) та/або проведення державної реєстрації прав на земельну ділянку для формування витягу з кадастру про земельну ділянку.

Підключення, технічне і технологічне супроводження доступу до Кадастру надаються адміністратором кадастру на платній основі відповідно до укладеного договору.

Інформаційно-консультативні послуги з питань роботи з програмним забезпеченням Кадастру надаються нотаріусам безкоштовно до моменту підключення шляхом проведення одноденних занять. Додаткові інформаційно-консультативні послуги з питань роботи з програмним забезпеченням Кадастру надаються нотаріусам на платній основі. Зазначені послуги, в тому числі додаткові, надаються на підставі відповідних договорів, які укладаються між головним територіальним управлінням юстиції у трудових відносинах з яким знаходиться державний нотаріус, і адміністратором.

Пошук відомостей про зареєстроване земельній ділянці в кадастрі здійснюється по його кадастровому номеру.

За видачу витягу про земельній ділянці справляється плата, за винятком встановлених законом випадків, у розмірі, визначеному постановою Кабміну від 1 серпня 2011 року № 835 «Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг» (від 71 до 31 грн залежно від інформації у витягу).

Головні територіальні управління юстиції Мін’юсту в АР Крим, областях, м. Києві та Севастополі при звільненні державного нотаріуса або припинення (зупинення) нотаріальної діяльності приватного нотаріуса не пізніше наступного дня письмово повідомляють про це Держземкадастру. Відповідне повідомлення є підставою для припинення доступу нотаріуса до Кадастру.

Постанова КМУ від 24 червня 2015 р. № 457 «Деякі питання надання нотаріусам доступу до Державного земельного кадастру»

 Як банки повідомляють про факти ненадходження валютної виручки

ДФС нагадала, що повідомлення про факти ненадходження в законодавчо встановлені терміни валютної виручки чи товарів по імпорту банки направляють контролюючим органам за місцем реєстрації резидентів до 10 числа місяця, наступного за звітним.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів і Національного банку від 12 грудня 1998 року № 1968 «Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями» у разі ненадходження резидентам валютних цінностей у встановлені Законом «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» терміни уповноважені банки інформують про це Нацбанк і контролюючі органи. Порядок інформування встановлюється Національним банком спільно з Державною фіскальною службою.

Офіційний портал ДФС, рубрика «Повідомлення і нагадування», підрубрика «Термін в який уповноважені банки повідомляють контролюючі органи про факти ненадходження в законодавчо встановлені строки валютної виручки чи товарів по імпорту» від 18.08.2015

 

Інвойс як первинний документ

Міністерство фінансів пропонує визнати інвойс первинним документом для здійснення бухгалтерського обліку та звітності. Дану пропозицію внесено в рамках імплементації деяких законодавчих актів Європейського Союзу в сферу бухгалтерського обліку.

Відповідно до чинного законодавства для підтвердження факту здійснення господарської операції бухгалтерія повинна надати разом з договором акт про виконання робіт, податкову накладну, а також за рахунок-фактуру. При цьому останній, на відміну від законодавства країн ЄС, сам по собі не є підтвердженням проведення господарської операції.

Законопроект про внесення змін до Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» був розроблений Міністерством фінансів та передбачає визначення первинного документа як документа, який містить відомості про господарську операцію, дає дозвіл або підтверджує її здійснення.

Отже, рахунку-фактурі надається статус первинного документа за умови наявності підписів господарюючих суб’єктів, які брали участь у проведенні операції. Це значно полегшить первинний документообіг для вітчизняних підприємців і дозволить наблизити облікове законодавство України до стандартів Європейського Союзу.

         Офіційний портал Міністерства фінансів України, рубрика «Новини», підрубрика «Міністерство фінансів спрощує облікову політику вітчизняних підприємств» від 14.08.2015

 

 

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська, пoмічник юриста кoмпанії «Західна кoнсалтингoва група»

X