fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 17.08.2015 пo 23.08.2015 РУБРИКА “КАДРИ І ПЕРСOНАЛ”

In: Дайджести новин законодавства і практики 25 Nov 2015

Перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві

Кабінет Міністрів України постановою від 12 серпня 2015 № 584 затвердив перелік документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві. Документи додаються до заяви про передачу державної або комунальної землі для ведення фермерського господарства.До переліку увійшли:

  1. Виписка з трудової книжки громадянина із записами, які підтверджують стаж роботи в сільському господарстві.
  2. Архівна довідка, що містить інформацію про стаж роботи громадянина в сільському господарстві, видана на підставі архівних документів із зазначенням їх пошукових даних.
  3. Копія трудового договору (угоди) між працівником і власником підприємства, організації, уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за яким (якою) працівник виконував роботи (надавав послуги) у сільському господарстві.
  4. Виписка з погосподарської книги про ведення особистого селянського господарства або участь у веденні особистого селянського господарства.
  5. Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про види економічної діяльності у галузі сільського господарства, що здійснюються фізичною особою – підприємцем.

Постанова КМУ від 12 серпня 2015 р. № 584 «Про затвердження переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві»

 

Про скасування трудових книжок

Міністерство економічного розвитку оприлюднило для громадського обговорення проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення кадрової роботи платниками податків)», що передбачає скасування трудових книжок. Даним законопроектом пропонується внести зміни до 19 нормативно-правових актів.

Законопроектом пропонується виключити з Кодексу законів про працю норму про надання працівником трудової книжки при укладенні трудового договору. Встановлюється, що облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У Законі України «Про пенсійне забезпечення» встановлюється, що основним документом, що підтверджує стаж роботи, є інформація з персоніфікованих даних працівника, яка підтверджує сплату внесків на соціальне страхування. За період до 2004 року наявність трудового стажу може бути підтверджене трудовою книжкою. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом Міністрів.

У пояснювальній записці зазначається, що загальний економічний ефект для бізнесу внаслідок скасування трудових книжок складе близько 500 млн грн. Припускається, що на адміністрування кожної трудової книжки підприємством у середньому витрачається 1:00 праці відповідного фахівця (бухгалтера , спеціаліста відділу кадрів, HR-фахівця) на рік. Тому скасування трудових книжок дозволить заощадити трудові витрати на їх адміністрування в розмірі майже 290 млн грн (83.4 млн грн для великих підприємств, 106.8 млн грн для середніх, 99.5 млн грн. для малих). Також відміна трудових книжок усуне необхідність їх зберігання на підприємствах, що дозволить заощадити витрати бізнесу на архіваріусів. Залежно від кількості найманих працівників середні та великі підприємства зможуть зекономити щороку близько 220 млн грн на зберігання трудових книжок.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення кадрової роботи платниками податків)»

 

Обчислення середньої зарплати для розрахунку виплат з соцстрахування

Міністерство соціальної політики в листі № 445/18/99-15 роз’яснило деякі питання обчислення середньої зарплати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

 

Законом «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» встановлено, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату зарплати (доходу), у разі настання страхових випадків, зокрема, тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.

Враховуючи це, у разі якщо застрахована особа здійснює трудову діяльність (підприємство не працює і не оформлено простій) і не нараховується зарплата, допомога по тимчасовій непрацездатності не надається.

Якщо під час простою підприємства не з вини працівника з оплатою не нижче від 2/3 тарифної ставки передбачений вихід працівника на роботу та у зв’язку з настанням тимчасової непрацездатності ним було втрачено право на таку виплату (оплату за час простою), такому працівникові призначається допомога по тимчасовій непрацездатності на підставі листка непрацездатності. Також обчислюється середня зарплата для розрахунку допомоги відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Відповідно до п. 3 Порядку, середньоденна зарплата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) зарплати, на яку нараховано єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості (періоду перебування у трудових відносинах) у розрахунковому періоді. При цьому не враховуються календарні дні, невідпрацьовані з поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного та 6-річного віку за медичним висновком, відпустка без збереження зарплати. Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.

Період військової служби застрахованої особи за призовом при мобілізації на особливий період можна вважати періодом, що не відпрацьованим з поважної причини. Тому, якщо деякі місяці і дні розрахункового періоду застрахована особа не працювала за вказаною з поважних причин, пропонується ці місяці і дні виключати з розрахункового періоду і проводити розрахунок середньої зарплати за відпрацьовані місяці і дні розрахункового періоду.

Лист Міністерства соціальної політики від 31.07.2015 р. № 445/18/99-15

 

Спрощено порядок призначення премій, доплат і надбавок керівникам

Постановою КМУ від 5 серпня 2015 року вносяться зміни до постанови КМУ від 30.08.02 р. № 1298, відповідно до якої з п. 4 даної постанови виключена норма про обов’язковість погодження рішенням органу вищого рівня розмірів таких стимулюючих виплат керівним працівникам закладів охорони здоров’я, соціального захисту, культури, освіти тощо, як премії, надбавки, доплати до посадових окладів, а також матеріальної допомоги. Відтепер таке узгодження необхідно тільки для керівника, який очолює заклад, а для його заступників воно не потрібно.

Таким чином, тепер керівник бюджетної установи має право самостійно приймати рішення про виплату премії своєму заступнику, а також встановленні йому надбавок і доплат та надання матеріальної допомоги. Додамо, що таке нововведення бажано затвердити в розділі «Оплата праці» колективного договору установи, закладу. Здійснювати згадані виплати заступнику керівника потрібно в межах наявних коштів на оплату праці за тими ж правилами, що і для інших працівників.

Постанова КМУ від 05.08.15 р № 566 набуває чинності з дня опублікування.

Постанова КМУ від 5 серпня 2015 р. № 566 «Про внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298»

 

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська, пoмічник юриста кoмпанії «Західна кoнсалтингoва група»

X