fbpx

Дайджест новин законодавства і практики за період з 14.12.2015 по 20.12.2015 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 21 Dec 2015

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 14.12.2015 по 20.12.2015

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Обовязковий продаж валют у новорічні свята

Національний банк України встановив порядок обов’язкового продажу валюти, яка поступила 30 грудня 2015р. Так,  надходження в іноземній валюті, які поступили 30 грудня 2015 року, підлягають обов’язковому продажу 05 січня 2016 року, а ті надходження в іноземній валюті, які надійшли 31 грудня 2015 року та 1 – 5 січня 2016 року, підлягають обов’язковому продажу 06 січня 2016 року.

Лист Національного банку України “Про здійснення обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті в період завершення звітного року” від 16.12.2015 р. № 40-02010/100132

ПДФО та відчуження нерухомого майна

Податківці видали лист, в якому розтлумачили порядок оподаткування ПДФО операцій з відчуження нерухомого майна. Так, до загального оподатковуваного доходу платника податку включається частина доходів від операцій з майном.

Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Отримати безоплатно можна земельні ділянки із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

– для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 га;

– для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 га, в селищах – не більше 0,15 га, в містах – не більше 0,10 гектара.

Якщо платник податку здійснив продаж протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, то такі операції підлягають оподаткуванню.

Разом із набуттям права власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, до особи переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача). Розмір та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з переходом права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є істотними умовами договору, який передбачає набуття права власності на ці об’єкти (крім багатоквартирних будинків).

Садиба – це земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями. У разі відчуження житлового будинку вважається, що відчужується вся садиба, якщо інше не встановлено договором або законом.

Отже, дохід, отриманий від продажу (обміну) житлового будинку або його частини, включаючи земельну ділянку, на якій розташовано такий об’єкт, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці, за умови перебування таких об’єктів у власності більше трьох років, оподаткуванню не підлягає.

Лист Державної фіскальної служби України “Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій з відчуження нерухомого майна” від 04.12.2015 р. № 11402/Ц/99-99-17-02-03-14

Як правильно розрахувати ПДФО за договорами ЦПХ

Податківці надали алгоритм розрахунку ПДФО при виконання робіт за цивільно-правовими договорами.

Так, наприклад, якщо платник податку отримав місячний дохід у вигляді винагороди, що дорівнює 14 000,00 грн, то податковий агент повинен виконати наступний алгоритм оподаткування даного доходу:

– база оподаткування становитиме 13 636,00 грн, за вирахуванням єдиного соціального внеску (14 000,00 – (14 000,00 грн х 2,6%) = 13 636,00 грн, де 2,6% — єдиний соціальний внесок);

– база оподаткування до якої застосовується ставка податку 15 % становитиме 12 180,00 грн (десятикратний розмір мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня 2015 року);

– база оподаткування до якої застосовується ставка податку 20 % відповідно становитиме 1 456,00 грн (13 636,00 грн – 12 180,00 грн = 1 456,00 грн).

Далі визначається сума податку:

– за ставкою 15% оподатковується дохід 12 180,00 грн, з якого ПДФО дорівнює 1 827,00 грн;

– за ставкою 20% оподатковується дохід 1 456,00 грн, з якого ПДФО дорівнює 291,20 грн.

Отже, виходячи з прикладу, загальна сума ПДФО, що підлягає утриманню податковим агентом з місячного доходу платника податку 14 000,00 грн становить 2 118,20 грн (1 827,00 грн + 291,20 грн).

Якщо доходи платника у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород у зв’язку з трудовими відносинами та відносинами за договорами ЦПХ одночасно від двох або більше податкових агентів перевищують сто двадцять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року (у 2015 році – 146 160,00 грн). то необхідно подати податкову декларацію за результатами податкового (звітного) року до 1 травня наступного року.

Офіційний портал Територіальних органів ДФС у м. Києві, рубрика “Окремі сторінки”, підрубрика “Архів 1”, розміщено 07.12.2015р.

Визначення доходу від продажу основних засобів платниками єдиного податку при отриманні часткової оплати за такий основний засіб

Податківців роз’яснили як визначити дохід при здійсненні операції з продажу об’єкта основних засобів юридичною особою — платником єдиного податку ІІІ групи, якщо  у звітному періоді (кварталі) отримано частину договірної вартості проданого об’єкта основних засобів.

Так, якщо об’єкт основних засобів використовувався платником менше року, то до складу доходу включається фактично отримана сума коштів на дату її отримання.

Якщо об’єкт основних засобів використовувався платником понад рік, то до складу доходу включається позитивна різниця між отриманою сумою (частиною договірної вартості) та добутком залишкової балансової вартості об’єкта основних засобів і результатом ділення цієї частини на договірну вартість.

Наприклад, залишкова вартість об’єкта основного засобу 80 000,00 грн

договірна вартість – 100 000,00 грн

отримано частину договірної вартості – 50 000,00 грн

Тоді, до доходу буде включено 10 000,00 грн:

(50 000,00 – (80 000,00*50 000,00/100 000,00))

У коментованому роз’ясненні податківці нагадали, що платники єдиного податку не можуть використовувати векселі в якості форми розрахунків.

А також укладення договору переуступки прав вимоги боргу юридичними особами – платниками єдиного податку ІІІ групи є механізмом розрахунку по правочину купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) не у грошовій формі, а отже не дає права суб’єкту господарювання застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку і звітності.

 Лист Державної фіскальної служби України “Щодо неоднозначного тлумачення законодавства при застосуванні спрощеної системи оподаткування (оподаткування операції продажу основних фондів, право на застосування спрощеної системи оподаткування)” від 27.11.2015 р. № 25434/6/99-99-15-03-01-15

Змінено правила індексації заробітної плати

Кабінет міністрів України змінив правила проведення індексації заробітної плати.

Так, основні зміни торкнулися п. 5 Порядку проведення індексації:

місяцем, в якому відбулося підвищення, й відповідно з якого починають обчислювати приріст ІСЦ для проведення індексації є місяць останнього підвищення тарифної ставки (окладу) за посадою, яку обіймає працівник;

підвищення зарплати за рахунок інших постійних складових зарплати (коли не було підвищення тарифної ставки (окладу)) не впливає на проведення індексації й не зменшує її суму;

розмір підвищення зарплати у місяці, в якому підвищили  тарифну ставку (оклад), визначають з урахуванням усіх постійних складових зарплати (окрім одноразових виплат).

Зміни застосовуються з 01 грудня 2015р.

 Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення” від 17.07.2003 р. № 1078

Первинка повинна складатися українською мовою

Ще раз про мовний аспект складення первинної документації.

Так, податківці надали відповідь на запитання, якою мовою повинні складатись первинні документи для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств.

Навівши ряд доказів, фіскали дійшли висновку,  що відповідно до п. 1.3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку усі первинні документи, облікові регістри і бухгалтерська звітність повинні складатись українською мовою, а документи, які складені іноземною мовою, повинні мати впорядкований автентичний переклад на українську мову.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 102.17

Чи потрібно відображати мобілізованих працівників в 1ДФ?

Податківці надали відповідь на запитання, чи відображаються у графі «Працювало за трудовими договорами» податкового розрахунку за ф. 1ДФ кількість працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці.

Так,  В графі «Працювало за трудовими договорами» податкового розрахунку за ф. 1ДФ проставляється кількість працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами). 

Особи, які перебували у штаті та були призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, у цій графі не відображаються.

 Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 103.25

Товар повернений іноземному постачальнику, що з додатковим імпортним збором

Податківці надали відповідь на запитання, чи здійснюється повернення сум додаткового імпортного збору при реекспорті товарів, які раніше було імпортовано.

Так,  митний режим реекспорту може бути застосований до товарів, які при ввезенні на митну територію України мали статус іноземних та були поміщені у митний режим імпорту і повертаються нерезиденту – стороні зовнішньоекономічного договору, згідно з яким ці товари були поміщені у цей режим у зв’язку з невиконанням умов цього договору.

Після поміщення товарів у митний режим реекспорту суми ввізного мита, сплачені при імпорті цих товарів, повертаються особам, які їх сплачували, або їх правонаступникам.

Відповідно до частини другої статті 271 та частини першої статті 275 МКУ додатковий імпортний збір включено до переліку особливих видів мита.

Таким чином, повернення сум додаткового імпортного збору у разі подальшого вивезення товару у митному режимі «реекспорт» з Державного бюджету України не передбачено.

Відображення в декларації з ПДВ отриманого повідомлення-рішення за формаю “В4”

Податківці надали відповідь на запитання, яка відповідальність передбачена для платника податку при отриманні повідомлення-рішення за формою «В4» та яким чином відобразити в податковій декларації з податку на додану вартість (далі – ПДВ) зменшення від’ємного значення суми ПДВ платника на підставі такого повідомлення-рішення.

Так,  якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми ПДВ, то таке визначення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 25 % суми визначеного податкового зобов’язання, завищеної суми бюджетного відшкодування, а при повторному протягом 1095 днів – у розмірі 50 %. 

Сума зменшення залишку від’ємного значення на підставі повідомлення-рішення за формою «В4» відображається платником у рядку 20.3 податкової декларації з ПДВ податкового (звітного) періоду, в якому таке повідомлення-рішення отримано, з одночасним заповненням в такій податковій декларації таблиці «Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення» за посиланням «***».

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

 

Підписатися на новини

Підпишіться на щотижневий дайджест новин і будьте в курсі подій без зайвого спаму

X