fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин «Підприємництво і право» з 13.07.2015 пo 19.07.2015

In: Дайджести новин законодавства і практики 17 Aug 2015

Зменшення податкового тиску на платників

Прийнято Закон про зменшення податкового тиску на платників, яким вносяться зміни в Податковий кодекс України. 

Відповідно до цього Закону оприлюднення узагальнюючої податкової консультації віднесено до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

З ПКУ виключені положення, що стосуються визначення контролюючим органом податкового зобов’язання платника податків у разі винесення обвинувального вироку чи закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами.

Також уточнені умови і порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок.

Тимчасово, до 31 грудня 2016 року, платників податків звільнили від сплати штрафних (фінансових) санкцій, зазначених у податковому повідомленні-рішенні, у разі сплати податкового зобов’язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем ​​отримання податкового повідомлення-рішення.

Законопроект від 03.02.2015 р. № 2004 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо зменшення податкового тиску на платників податків)» . Прийнято 17.07.2015р.

 

Суми, що не включаються до складу доходу юридичної особи-платника єдиного податку

ДФС нагадало, що при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності до складу доходу юридичної особи-платника єдиного податку третьої групи, визначеного статтею 292 Податкового кодексу України, не включаються:

1) суми податку на додану вартість;

2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;

3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) – платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств;

7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України;

8) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;

9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;

10) дивіденди, отримані платником єдиного податку – юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному Податковим кодексом України.

Зокрема, це передбачено пунктом 292.11 статті 292 Податкового кодексу України.

Офіційний портал Державної фіскальної служби України, рубрика «Повідомлення і нагадування», підрубрика «Про перелік сум, що не включаються до складу доходу юридичної особи – платника єдиного податку», опубліковано 16.07.2015 року

 

Про повідомлення за формою № 20-ОПП про об’єкти оподаткування

Відповідно до п. 8.4 розділу VIII Порядку обліку платників податків і зборів, повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП (додаток 11 Порядку) подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

У разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з місцезнаходженням за межами України повідомлення за формою № 20-ОПП подається юридичною особою протягом 10 робочих днів після створення, реєстрації такого підрозділу контролюючого органу за основним місцем обліку юридичної особи.

Рекомендований довідник типів об’єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центрального контролюючого органу та розміщується на інформаційних стендах в контролюючих органах (п. 8.7 розділу VIII Порядку).

Oфіційний пoртал Державної фіскальної служби, рубрика «Повідомлення та нагадування», підрубрика «Терміни подання повідомлення за ф. № 20-ОПП про об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням», розміщено 10.07.2015 року

 

Вимоги до виробництва коньяку

Міністерство аграрної політики та продовольства України наказом від 19 червня 2015 № 229 затвердило Вимоги до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією.

Суб’єкт господарювання повинен мати:

– право користування приміщеннями та обладнанням для виробництва спирту коньячного (плодового), коньяку та (або) алкогольних напоїв за коньячною технологією, за умови, що використання таких приміщень та обладнання здійснює тільки один суб’єкт господарювання;

– спеціально обладнані приміщення (цеху) для виробництва спирту коньячного (плодового), його витримки, виробництва коньяку та (або) алкогольних напоїв за коньячною технологією , використання яких для інших цілей забороняється (крім розливу та експедиції);

– кваліфікованих фахівців з коньячного виробництва;

– лабораторію за місцем виробництва коньяку та (або) алкогольних напоїв за коньячною технологією, акредитовану уповноваженими органами виконавчої влади, з оснащенням необхідним діючим обладнанням та приладами для здійснення контролю за проведенням технологічних операцій, за фізико-хімічним складом, типовістю та органолептичними показниками продукції;

– спеціальну нормативну і технологічну документацію з виробництва коньяку та (або ) алкогольних напоїв за коньячною технологією;

– технологічне обладнання (апарати подвійного згонки (шарантські , типу УПКС), та/або прямої дії (типу КУ- 500), та/або безперервної дії (типу К- 5М, арманьячних) , або їх комбінації) для дистиляції виноматеріалів на коньячний спирт та інших дистилятів з виноградною (та іншої) сировини відповідно до вимог Ті У 00011050-15.91.10-2:2008 «Технологічна інструкція на виробництво коньячних спиртів»;

– ліцензію на виробництво спирту коньячного (плодового);

– технологічну тару для витримки спиртів (дубові бочки та/або бути, та/або нержавіючі чи емальовані ємності) відповідно до вимог ТІ У 00011050-15.91.10-3:2008 “Технологічна інструкція на витримку коньячних спиртів”;

– приміщення з певними умовами (температура, вологість тощо) для тривалого технологічного процесу витримки та дозрівання коньячного (плодового) спирту в технологічній тарі відповідно до вимог ТІ У 00011050-15.91.10-3:2008 “Технологічна інструкція на витримку коньячних спиртів”;

– умови для здійснення технологічних операцій купажування у певному співвідношенні з компонентами, встановленими технологічними інструкціями, технологічної обробки, фільтрації купажу, розливу в пляшки готової продукції та приміщення для її зберігання відповідно до вимог ТІ У 00011050-15.91.10-4:2008 “Технологічна інструкція на виробництво та розлив коньяків України”.

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.06.2015 року № 229 «Про затвердження Вимог до повних технологічних циклів виробництва коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією»

 

Форми реєстраційних карток для держреєстрації юридичних осіб

Наказом Міністерства юстиції від 17 червня 2015 № 992/5 , який набув чинності 11 липня, викладено в новій редакції форми реєстраційних карток 1 , 2, 4 , 8, 16 .

Згідно зі змінами , внесеними до наказу Мін’юсту від 14 жовтня 2011 № 3178/5, надається можливість:

– подавати відомості про відсутність у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) його учасника (засновника), якщо учасник (засновник) – юридична особа (форми 1 , 2, 4 і 16);

– не заповнювати і не подавати окремі сторінки реєстраційної картки форми 4, в яких відсутні поля, які необхідно заповнити для внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізосіб-підприємців (форма 4);

– друкувати реєстраційну картку форми 4 на одній або на двох сторонах аркуша (форма 4);

– подавати відомості про власність незакритих відокремлених підрозділів юросіб, що припиняються в результаті злиття, приєднання, поділу та перетворення, до юросіб- правонаступників (форма 8).

Наказ від 17 червня 2015 року № 992/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3178/5»

 

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська, пoмічник юриста кoмпанії «Західна кoнсалтингoва група» 

X