fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 13.06.2016 по 19.06.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 21 Jun 2016

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 13.06.2016 по 19.06.2016

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Складання податкових накладних/розрахунків коригування неплатнику/платнику ПДВ

Податківців запитали, який порядок заповнення розрахунку коригування до податкової накладної, якщо на дату складання податкової накладної покупець не був платником ПДВ, а на дату складання розрахунку коригування вже зареєстрований як платник ПДВ.

В такому випадку у розрахунку коригування вказуються дата та номер податкової накладної, до якої вносяться зміни.

У верхній лівій частині розрахунку коригування робиться відповідна помітка «X» та зазначається тип причини «02» – постачання неплатнику податку.

У графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000».

При цьому розрахунок коригування до податкової накладної, яка не видається отримувачу (покупцю) – платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складання такого розрахунку коригування), підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем).

Загальнодоступний  інформаційно-довідковий ресурс, категорія 101.07

Декларація з екологічного податку

Податківці надали роз’яснення щодо заповнення декларації з екологічного податку. Відомо, що податковим періодом для екологічного податку є календарний квартал.

Так, потрібно врахувати, що з 1 січня 2016 року збільшено на 26,7% ставки екологічного податку в порівнянні з 2015 роком.

Якщо коефіцієнт дорівнює «1», колонка 5 («коефіцієнт») додатка 2 «Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти» та колонки 5 і 6 («коефіцієнти») додатка 3 «Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах» до Декларації платниками не заповнюються або замість «1» зазначається «0».

Невід’ємною частиною Декларації є шість типів додатків:

– додаток 1 «Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення»;

– додаток 2 «Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти»;

– додаток 3 «Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах»;

– додаток 4 «Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)»;

– додаток 5 «Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання »;

– додаток 6 «Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк».

Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування – викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та інші.

За відсутності відповідного виду об’єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов’язання для такого об’єкта оподаткування, до Декларації не додається.

Офіційний портал Територіальних органів ДФС у Дніпропетровській області, рубрика “Медіа-центр”, підрубрика “Новини”.

Пом’якшується валютний контроль за експортно-імпортними операціями

Національний банк України вніс зміни до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями щодо спрощення взаємовідносин між банками, клієнтами та державними органами.

Зміни стосуватимуться:

спрощення документообігу під час здійснення валютного контролю за експортними й імпортними операціями. Зокрема банкам надано можливість одночасно з паперовою формою використовувати електронну форму повідомлень для обміну інформацією, необхідною для здійснення контролю за експортними, імпортними операціями резидентів;

урегулювання питання здійснення банками контролю за експортно-імпортними операціями клієнтів на підставі документів, складених відповідно до законодавства України у сфері електронної комерції. Зокрема банкам надано можливість контролювати експортні, імпортні операції, котрі здійснюються із використанням електронних правочинів;

надання можливості використовувати інвойс як документ, що засвідчує надання послуг;

скасування обов’язкового надання клієнтами письмових підтверджень іноземного податкового органу про суму сплачених податків (зазначене підтвердження надаватиметься резидентом лише на вимогу банку).

Постанова вступає в дію з 17.06.2016 р.

Постанова Правління НБУ Про затвердження змін до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями від 16.06.2016  № 347

Відпустка по догляду за дитиною і компенсація при звільненні

Мінсоцполітики надало роз’яснення, як розрахувати компенсацію за невикористану відпустку, якщо у розрахунковому періоді була відпустка по догляду за дитиною.

Так, обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки провадиться, виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю виплати компенсації за невикористані відпустки – п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100.

Якщо протягом розрахункового періоду (12 календарних місяців) працівник не мав заробітку не зі своєї вини, зокрема знаходився у відпустці по догляду за дитиною, то відповідно до пункту 4 Порядку середня заробітна плата розраховується виходячи з установленої по його посаді у штатному розписі на момент проведення розрахунку тарифної ставки чи посадового (місячного) окладу (без урахування доплат, надбавок, премій тощо).

Відповідно до пункту 7 Порядку середня заробітна плата для нарахування компенсації за невикористані дні відпустки обчислюється шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед місяцем нарахування компенсації (місяцем звільнення) 12 місяців на відповідну кількість календарних днів року за винятком святкових і неробочих днів, встановлених законодавством.

Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

Лист Міністерства соціальної політики від 08.04.2016 р. N 383/13/84-16

Безперервний характер постачання товарів

Фіскали пояснили, який характер постачання товарів вважається безперервним.

Так, в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:

покупцям – платникам податку – можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця;

покупцям – особам, не зареєстрованим платниками податку, – можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер протягом періоду, за який складається така податкова накладна, протягом такого місяця.

Ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

Терміни, які застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленному іншими законами.

Так, Господарським кодексом України передбачено, що строки поставки встановлюються сторонами в договорі з урахуванням необхідності ритмічного та безперебійного постачання товарів споживачам, якщо інше не передбачено законодавством (ч. 2 ст. 267 ГКУ).

Тож платник податку самостійно визначає товари/послуги, постачання яких має безперервний або ритмiчний характер виходячи з умов договору.

Загальнодоступний  інформаційно-довідковий ресурс, категорія 101.17

Про особливості призначення, нарахування та фінансування матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП фізичним особам – платникам єдиного внеску

Працівники ФСС з ТВП відповіли на запитання про фінансування матеріального забезпечення фізичних осіб – платників єдиного податку

1. За яких умов, з якого періоду і які категорії фізичних осіб мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за рахунок коштів ФСС з ТВП без укладання договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування?

З 01 січня 2016 року фізичні особи-підприємці та особи, які проводять незалежну професійну діяльність незалежно від системи оподаткування автоматично набули право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг за рахунок коштів ФСС з ТВП по страхових випадках, що настали з 01.01.2016р. за умови сплати страхових внесків до Фонду.

2. Чи мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за рахунок коштівФСС з ТВП члени фермерського господарства?

Члени фермерського господарства, особистого селянського господарства набувають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за рахунок коштів ФСС з ТВП виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та сплати єдиного внеску у встановлений законом спосіб.

3. Чи потрібно фізичним особам – платникам єдиного внеску реєструватися в Реєстрі страхувальників Фонду і які документи для цього потрібні?

Постановка на облік фізичних осіб – платників єдиного внеску як тих, що до 01.01.2016р. взагалі не знаходилися на обліку, так і тих, що раніше обліковувалися в Реєстрі страхувальників Фонду як роботодавці або добровільно застраховані особи, здійснюється робочими органами Фонду за даними державних реєстраторів та органів доходів і зборів, отриманих від Державної фіскальної служби України або Пенсійного фонду України.

4. На які види матеріального забезпечення та соціальних послуг мають право фізичні особи – платники єдиного внеску?

Фізичні особи – платники єдиного внеску мають право на наступні види матеріального забезпечення та соціальних послуг:

1) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

2) допомога по вагітності та пологах;

3) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

4) оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм.

5. Хто повинен нараховувати суми матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду фізичним особам – платникам єдиного внеску і який порядок їх нарахування?

Фізична особа – платник єдиного внеску самостійно нараховує собі суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах та заповнює звортній бік листка непрацездатності.

Для фізичних осіб – платників єдиного внеску, які мали укладені договори добровільного страхування на період 2015 – 2016 рік, розрахунковий період необхідно визначати, враховуючи у тому числі місяці добровільного страхування в 2015 році.

До фізичних осіб – платників єдиного внеску, які у 2015 році не підпадали під загальнообов’язкове державне соціальне страхування (не працювали за наймом) або добровільному страхуванню за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, повинно бути застосоване обмеження при розрахунку розміру допомоги.

6.Який порядок фінансування фізичних осіб – платників єдиного внеску на виплату матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП? 

Для отримання фінансування матеріального забезпечення фізичній особі – платнику єдиного внеску необхідно відкрити окремий поточний рахунок для зарахування страхових коштів у будь-якому банку та надати до робочого органу Фонду за місцем реєстрації два примірника заяви-розрахунку, до якої слід долучити:

–      копію заповненого листка непрацездатності;

–   довідку з територіального органу Державної фіскальної служби України про сплату єдиного внеску або копії квитанцій про сплату єдиного внеску за розрахунковий період;

–     письмове повідомлення про відкриття окремого поточного рахунку для фінансування матеріального забезпечення.

У заяві-розрахунку зазначається повна нарахована сума допомоги з урахуванням обов’язкових утримань (податок на доходи фізичних осіб, військовий збір). Заяви-розрахунки, прийняті робочими органу Фонду від фізичних осіб – платників єдиного внеску повинні бути профінансовані протягом десяти робочих днів після їх надходження.

7.Хто повинен розраховувати та сплачувати податки та збори із сум матеріального забезпечення, отриманого фізичними особами – платникам єдиного внеску за рахунок коштів Фонду?

Після надходження суми коштів, зазначених у заявці-розрахунку, на рахунок фізичної особи – платника єдиного внеску, остання повинна розрахувати та перерахувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, за утримання яких несе відповідальність.

Допомога по тимчасовій непрацездатності, у тому числі по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб в розмірі 18 % та військовим збором за ставкою 1,5%.

8. Чи потрібно надавати фізичним особам – платникам єдиного внеску звітність по коштам Фонду?

Загальна сума нарахованого фізичною особою – платником єдиного внеску матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду та сума отриманого фінансування мають бути відображені ним у звіті по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням за формою Ф4-ФСС з ТВП, поданому до робочого органу Фонду.

Терміни подання звітності до ФСС з ТВП – не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.

Офіційний веб-портал Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Дніпропетровського обласного відділення Фонду, рубрика “Анонси та оголошення”, підрубрика “Офіційна інформація”

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

 

X