fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 13.06.2016 пo 19.06.2016 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

In: Дайджести новин законодавства і практики 21 Jun 2016 Tags:

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики

за періoд з 13.06.2016 пo 19.06.2016

РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

 

Реструктуризація кредитів підприємств

Верховна Рада 14 червня ухвалила Закон «Про фінансову реструктуризацію», який визначає умови і порядок проведення процедури добровільної фінансової реструктуризації боржника.

Під боржником мається на увазі юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, який має заборгованість хоча б перед одним фінансовою установою (яке не є пов’язаною з боржником особою), в тому числі комунальні та державні підприємства, крім фінансових установ та казенних підприємств.

Процедура застосовується до реструктуризації господарської діяльності і активів боржника, в тому числі, розташованих за межами території України, і до грошових зобов’язань боржника, що виникли на підставі договорів, регульованих іноземним законодавством.

На період дії цього Закону інші закони України діють з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Незалежно від суб’єктного складу сторін спору процедура вирішення спорів в арбітражі, передбачена цим Законом, регулюється положеннями Закону про міжнародний комерційний арбітраж з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Передбачено участь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, держбанків і банків за участю держави в процедурі фінансової реструктуризації. Зокрема, встановлено, що Фонд і такі банки підписують рамковий договір і мають право брати участь в процедурах фінансової реструктуризації боржників, в тому числі затверджувати план реструктуризації, підписувати договір про відстрочення, здійснювати реструктуризацію своїх вимог і грошового зобов’язання боржника способом, передбаченим цим Законом, яка, зокрема, може передбачати зміну валюти виконання зобов’язання, зміна розміру процентних ставок (у тому числі встановлення їх на рівні нижче собівартості залучення коштів банками, зокрема державними банками і банками з участю держави), повну зупинку нарахування відсотків, часткове прощення боргу і інші заходи , передбачені планом реструктуризації.

Визначена інституційна роль наглядової ради і секретаріату як спеціальних органів, що створюються для організації та проведення процедури фінансової реструктуризації та регламентують процес вирішення спорів в арбітражі.

Для підвищення ефективності розгляду спорів, що виникають під час процедури фінансової реструктуризації, передбачено особливий порядок вирішення спорів в арбітражі, а саме – створення арбітражного комітету, який буде призначати арбітрів зі списку, затвердженого наглядовою радою. Спори будуть вирішуватися відповідними арбітрами. Арбітражний процес буде регулюватися спеціальним арбітражного регламенту.

Відповідно до Закону, боржник має право ініціювати проведення процедури фінансової реструктуризації шляхом подання письмової заяви про реструктуризацію в секретаріат при відсутності щодо нього порушеного провадження у справі про банкрутство або відсутності здійснення санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.

Проект Закону України від 30.11.2015 року № 3555 «Про фінансову реструктуризацію»

Спрощено порядок відкриття банками рахунків суб’єктам господарювання

16 червня набула чинності постанова Правління НБУ від 14 червня № 346 про внесення змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

Норми Інструкції приведені у відповідність з новими вимогами законодавства щодо спрощення ведення бізнесу.

Скасовано вимоги про подання в банк при відкритті рахунків:

– юридичними особами, зареєстрованими після 1 січня 2016 року, – копії установчих документів;

– партіями/місцевими організаціями партії – копії свідоцтва про їх реєстрацію.

Також визначено порядок відкриття ліквідатором поточного рахунку на ім’я фізичної особи-банкрута.

Крім того, фізособі надано право при отриманні адмінпослуг використовувати свої ідентифікаційні дані, отримані обслуговуючим банком при здійсненні його ідентифікації і верифікації.

Постанова Правління НБУ від 14.06.2016 року № 346 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»

Визначено банк для розрахунків по митних платежах

Державна фіскальна служба повідомляє, що переможцем конкурсу з визначення уповноваженого банку на здійснення розрахунків з державним бюджетом по митних платежах визначено «Укргазбанк».

Повідомляється, що ВАТ «Український експортно-імпортний банк України» і ВАТ АБ «Укргазбанк» надали підтвердження про готовність відкриття відділень банку та організації безперебійної роботи відділень банку, графік роботи яких буде збігатися з графіком роботи відповідного митного органу, на території пунктів пропуску і місць митного оформлення відповідно до вимог конкурсної документації. Але «Укргазбанк» запропонував менші тарифи, за якими пропонується здійснювати індивідуальне розрахунково-касове обслуговування митниць ДФС.

Як відомо, порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої банку на здійснення розрахунків з держбюджетом за митними платежами затверджений наказом Мінфіну від 29.09.2014 № 984.

Офіційний портал ДФС, рубрика «Новини», підрубрика «Оголошення про результати конкурсу з визначення уповноваженого банку на здійснення розрахунків з державним бюджетом за митними платежами» від 14.06.2016 року

20 мобільних груп почали перевірки на митницях

15 червня набула чинності постанова Кабміну від 8 червня № 371 «Питання протидії незаконному переміщенню товарів через державний кордон України».

Згідно з документом при Міністерстві фінансів створюється Міжвідомчий цільовий центр по запобіганню і виявленню порушень законодавства з питань державної митної справи та 20 спільних мобільних груп щодо запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи.

Центр координує діяльність мобільних груп, в його складі утворюються:

– аналітична група в кількості до 6 посадових осіб;

– 4 зміни з цілодобовим режимом роботи, кожна з яких створюється в кількості 5 чоловік (з ДФС – 3, з Держприкордонслужби та Національної поліції – по 1).

Аналітична група самостійно і/або на виконання вказівки старшого зміни Центру проводить аналітично-пошукову роботу з метою виявлення ризикових операцій в зоні діяльності митниць ДФС і подає пропозиції старшому зміни Центру.

Старший зміни за результатами проведеного аналізу інформації визначає об’єкт перевірки, погоджує рішення про проведення перевірки, визначає мобільну групу, яка повинна здійснювати перевірку.

Мобільні групи працюють цілодобово, на всій митній території України.

Кожна мобільна група формується з представників в кількості 4 чоловік (з ДФС – 2, з Держприкордонслужби та Нацполіціі – по 1).

Мобільні групи мають право:

– безперешкодного доступу у всі зони митного контролю та пункти пропуску;

– за погодженням з Центром – приймати рішення про проведення огляду (переогляду), створювати тимчасові зони митного контролю, здійснювати огляд (переогляд) членами мобільної групи і/або із залученням посадових осіб органу доходів і зборів, в зоні діяльності якого проводяться заходи;

– залучати в разі потреби до проведення заходів щодо запобігання та виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи представників територіальних органів служб;

– використовувати засоби зв’язку, технічні засоби митного контролю, засоби фото-, відеофіксації;

– ініціювати складання при наявності ознак порушення митних правил протоколів про порушення митних правил митницею, в зоні діяльності якої виявлено порушення;

– складати при наявності ознак порушення митних правил протоколу про порушення митних правил за погодженням з Центром.

Послідовність дій члена мобільної групи така:

– з урахуванням своїх посадових обов’язків здійснює певні старшим мобільної групи заходи щодо виконання доручення Центру;

– здійснює за вказівкою старшого мобільної групи фото-, відеофіксацію всіх етапів проведення заходів по виконанню доручення Центру;

– інформує старшого групи про поточний стан проведення заходів, форс-мажорних та інші обставини під час їх здійснення;

– після проведення заходів подає старшому групи матеріали фото-, відеофіксації;

– при відсутності можливості надання матеріалів фото-, відеофіксації старшому мобільної групи забезпечує їх збереження і якнайшвидшу їх передачу.

Постанова КМУ від 08.06.2016 р. № 371 «Питання протидії незаконному переміщенню товарів через державний кордон України»

Банки можуть змінювати курс валют протягом дня

15 червня набула чинності постанова Правління НБУ від 7 червня № 341 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», якою спрощено порядок проведення валютно-обмінних операцій.

Так, банки і фінансові установи, які здійснюють обмін валют, тепер можуть змінювати курси купівлі та продажу іноземної валюти протягом операційного (робочого) дня.

Дозволено встановлювати різні курси покупки і продажу інвалюти в касі банку, фінансової установи, їх відокремлених підрозділах, пунктах обміну валюти, розташованих за різними адресами.

При здійсненні готівкових операцій конвертації однієї інвалюти в іншу банкам дозволено використовувати власний комерційний курс, а не офіційний курс НБУ.

Також розширено перелік іноземних валют, які банки і фінансові установи можуть конвертувати: не тільки 1-ї групи, але і 2-ї групи Класифікатора іноземних валют.

Постанова Правління НБУ від 07.06.2016 року № 341 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»

Визначено орган ліцензування у сфері ветеринарної медицини

Уряд визначив Державну службу з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів органом ліцензування провадження господарської діяльності з ветеринарної практики.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 8 червня 2016 року № 360 «Про внесення зміни до пункту 16 переліку органів ліцензування».

Тепер Державна служба з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів видаватиме ліцензії на право провадження господарської діяльності з ветеринарної практики відповідно до порядку, визначеного Законом про ліцензування господарської діяльності, і, відповідно, за умови, якщо здобувач ліцензії відповідає ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з ветеринарної практики, затверджених постановою Кабміну від 4 листопада 2015 року № 896.

Постанова КМУ від 08.06.2016 р. № 360 «Про внесення зміни до пункту 16 переліку органів ліцензування»

Про звільнення за непроходження випробного строку тепер попереджаємо за три дні

У разі встановлення роботодавцем невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі, він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні.

Крім цього, Законом України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на роботу» від 17.05.2016 № 1367-VIII встановлено, що при прийнятті на роботу випробування також не встановлюватиметься для: осіб, обраних на посаду; переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади; осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи; вагітних жінок; одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда; осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців; осіб на тимчасові та сезонні роботи; внутрішньо переміщених осіб.

Окрім того, до строку випробування не зараховуватимуться дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини.

Також частину першу статті 40 КЗпП доповнено новою підставою для звільнення, а саме — установлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування.

Закон України від 17.05.2016 року № 1367-VIII «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на роботу»

Як розраховувати лікарняні сумісників

Київське міське відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності нагадало, що підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах у разі роботи за сумісництвом є копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи (ч. 1 ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV).

У разі коли на момент настання страхового випадку застрахована особа працює за сумісництвом, обчислення середньої заробітної плати здійснюється страхувальниками окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом (п. 30 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266; далі — Порядок № 1266). Розрахунковий період у такому разі визначається за кожним місцем роботи окремо відповідно до Порядку № 1266.

Страхові виплати та оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюються на підставі копії виданого в установленому порядку листка непрацездатності, засвідченої підписом керівника і скріпленої печаткою за основним місцем роботи, та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи. Якщо особа працює на кількох роботах за сумісництвом, то додаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом.

У такому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Офіційний портал Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, рубрика «Інформація для страхувальників», підрубрика «Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності сумісникам» від 16.06.2016 року

Соціальні гарантії

Із 15.06.2016 р. набирають чинності зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»:

  1. Мінімальна зарплата в  місячному розмірі з 01.12.2016 р. становитиме 1 600,00 грн; а в погодинному розмірі — 9,59 грн.
  2. Прожитковий мінімум із 01.12.2016 р.:

на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі — 1 544,00 грн;

на дітей віком до 6-ти років — 1 355,00 грн;

на дітей віком від 6-ти до 18-ти років — 1 689,00 грн;

на працездатних осіб — 1 600,00 грн;

на осіб, які втратили працездатність, — 1 247,00 грн.

Закон України від 19.05.2016 року № 1384-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська, юрист кoмпанії «Західна кoнсалтингoва група»

X