fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 12.10.2015 по 18.10.2015 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 26 Nov 2015

Конвенція про уникнення подвійного оподаткування з Ірландією

ДФС України повідомляє, що 17 серпня 2015 року набрали чинності Конвенція між Урядом України та Урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна і Протокол до Конвенції.

Відповідно до ст. 27 Конвенції її положення будуть застосовуватись в Україні:

а) стосовно податків, утриманих у джерела щодо сум, які виплачені або за якими надано кредит з або після першого січня 2016 року;        

б) стосовно інших податків, які справляються під час податкових періодів, що починаються на або після першого січня 2016 року.

Право на використання переваг Конвенції надається відповідно до положень ст. 103 ПКУ.

Закон України «Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Ірландії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та доходи від відчуження майна і Протоколу до неї» від 15 липня 2015 року N 606-VIII

 

Зміни до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Міністерство фінансів України внесло зміни до:

Порядку обліку платників податків і зборів (затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588)

та

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість (затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.2014 р. № 1130).

Серед іншого нововведення спрямовані на вдосконалення процедур обліку та реєстрації договорів про спільну діяльність і договорів управління майном.

Мінфін встановив, що вповноважені особи за договорами про спільну діяльність й управителі майна за договорами управління майном, які на дату набрання чинності Наказом № 747 не зареєстровані платниками ПДВ, утратили ознаки платників податків за такими договорами:

із 01 січня 2015 року, якщо вони не були зареєстровані як платники податку на додану вартість за такими договорами чи анулювання їх реєстрації як платників податку на додану вартість за такими договорами здійснено раніше 01 січня 2015 року;

із дати анулювання їх реєстрації як платників податку на додану вартість за такими договорами, якщо таке анулювання здійснене після 01 січня 2015 року.

Зняття зазначених договорів з обліку в контролюючих органах здійснюється за самостійними рішеннями таких органів без подання заяви.

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість” від 31.08.2015 р. № 747

 

Коригування податкового кредиту по кредиторській заборгованості, строк позовної давності по якій минув

Фіскальна служба роз’яснила, як провести коригування податкового кредиту з ПДВ, сформованого при отриманні товарів/послуг, розрахунки з постачальником за які не проведено, при списанні кредиторської заборгованості, за якою минув термін позовної давності.

Так, якщо платник податку при придбанні товарів/послуг на підставі отриманої податкової накладної сформував податковий кредит, але такі товари/послуги не були оплачені протягом терміну позовної давності, то в податковому періоді, в якому відбувається списання кредиторської заборгованості, платнику податку необхідно відкоригувати суму податкового кредиту.

Коригування податкового кредиту у такому випадку здійснюється на підставі бухгалтерської довідки.

 Лист ДФС від 05.10.2015 р. № 21062/6/99-99-19-03-02-15

 

Податок на майно – на яких рахунках бухгалтерського обліку відобразити

Міністерство фінансів України розповіло, на яких рахунках бухгалтерського обліку відображати витрат, пов’язані зі сплатою податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Так, пункт 18 П(С)БО 16 “Витрати” говорить, що до складу адміністративних витрат відносяться податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг).

Отже, витрати, пов’язані зі сплатою податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відображаються, як адміністративні витрати, крім випадків коли нерухомість можна віднести до такої, що використовується у виробничих цілях. 

Лист ДФС від 18.08.2015 р. № 31-11410-08-16/26592

 

Штрафи за несплату ЄСВ особами, які провадять незалежну професійну діяльність

Податківці надали відповідь на запитання, яка відповідальність передбачена для особи, що провадять незалежну професійну діяльність, за несвоєчасне перерахування ЄСВ за наслідками календарного року.

Так, разі несплати ЄСВ, нарахованого за наслідками календарного року, до 1 травня року, наступного за звітним, до осіб, котрі провадять незалежну професійну діяльність, які допустили зазначене порушення:

у період до 01.01.2015 р. накладається штраф у розмірі 10% своєчасно не сплачених сум;

починаючи із 01.01.2015 р. та надалі — штраф у розмірі 20% своєчасно не сплачених сум.

На суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1% суми недоплати за кожен день прострочення платежу.

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, також несуть адміністративну відповідальність за порушення строків сплати ЄСВ за ст. 1651 КУпАП.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 301.09

 

Відображення в обліку компенсаційних виплат мобілізованим

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України повідомив про порядок відображення в бухгалтерському обліку нарахування, отримання та виплати компенсації з бюджету у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. № 105.

Відповідно до П(С)БО 15 «Дохід» цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання на виконання у майбутньому певних заходів визнаються дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу.

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій:

  • нарахування компенсації відображається в бухгалтерському обліку за кредитом рахунку 66 “Розрахунки за виплатами працівникам” і дебетом рахунку 94 “Інші витрати операційної діяльності”
  • надходження грошових коштів на рахунок підприємства від органів соціального захисту населення для виплати компенсації відображається за дебетом рахунку 31 “Рахунки в банках” і кредитом рахунку 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”
  • визнання доходу за дебетом рахунку 48 і кредитом рахунку 71 “Інший операційний дохід”
  • виплата компенсації мобілізованим працівникам відображається за дебетом рахунку 66 та кредитом рахунку 30 “Готівка” або 31.

Лист Міністерства фінансів України  від 24.09.2015 р. № 31-11410-08-10/29963

 

Довідник пільг на 01 жовтня 2015р.

Державна фіскальна служба оприлюднила на офіційному порталі довідники пільг, наданих чинним законодавством, зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів станом на 1 жовтня 2015 року.

Офіційний портал Державної фіскальної служби України, рубрика «Повідомлення та нагадування», Про довідники податкових пільг

 

Курсові різниці, які виникають унаслідок перерахунку зобов’язань іноземних засновників, в обліку

Податківці підтвердили позицію щодо відображення в обліку курсових різниць, які виникають внаслідок перерахунку зобов’язань.

Так, внесок засновника господарського товариства до статутного капіталу підприємства оцінюється та фіксується у статутних документах в грошовій одиниці України за курсом Національного банку України і не підлягає переоцінці в подальшому у зв’язку зі зміною курсу іноземних валют.

В бухгалтерському обліку курсові різниці за зобов’язанням засновників нерезидентів з внесків до статутного капіталу підприємства підлягають перерахунку з використанням валютного курсу на дату балансу.

На дату здійснення операції із погашення зобов’язання з внеску до статутного капіталу нерезидента в іноземній валюті, курсові різниці не визначаються.

Необхідність перерахунку частки іноземного інвестора в національну валюту в бухгалтерському обліку виникає при виході нерезидента зі складу учасників або зменшення його частки в статутному капіталі в момент виникнення заборгованості перед учасником.

Курсові різниці, які виникають внаслідок перерахунку зобов’язань засновників при формуванні статутного капіталу, відображаються у складі додаткового капіталу.

Таким чином, курсові різниці, які виникають внаслідок перерахунку зобов’язань засновників при формуванні статутного капіталу, не впливають на обсяги доходів та витрат, а суми таких курсових різниць відображаються у складі додаткового капіталу.

 

Лист ДФС від 25.09.2015 р. № 14781/10/26-15-15-03-11

 

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

X