fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 11.04.2016 по 17.04.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 18 Apr 2016

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 11.04.2016 по 17.04.2016

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Все більше цікавих питань про контрольовані операції

Податківці надали роз’яснення щодо визнання операції контрольованою у разі переходу права власності на товар після вилучення держави з переліку держав (територій), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України.

Так, відомо, що попередня оплата за товар не є витратами та не впливає на об’єкт оподаткування.

Якщо ж сума попередньої оплати за товар була здійснена під час перебування держави (території), де зареєстрований нерезидент, у переліку держав (територій), затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України, а перехід права власності на товар від нерезидента відбувся після вилучення держави, резидентом якої він є, з переліку, то така операція не враховується при визначенні вартісного критерію (5 млн. грн.) контрольованих операцій.

Лист Державної фіскальної служби України “Щодо визнання операції контрольованою у разі переходу права власності на товар після вилучення держави з переліку держав (територій), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України” від 08.04.2016 р. № 7861/6/99-99-19-02-02-15

Як працюють банки на травневі свята

У зв’язку з майбутніми травневими святами НБУ інформує, що вихідними днями є 1, 2, 3, 7, 8 та 9 травня 2016 року.

4, 5 та 6 травня 2016 року банківська система України працюватиме в звичайному режимі.

З 01 квітня рахуємо акциз по-новому

Податківці роз’яснили питання відображення акцизного податку в розрахункових документах РРО при здійсненні реалізації пального на АЗС.

З 01.01.2016р. ставка акцизного податку при здійсненні роздрібної торгівлі пальним становить 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару.

Якщо податок з товарів (продукції), реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі, на які встановлені ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на двадцятий день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом звітного кварталу.

Для суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів та зареєстровані платниками акцизного податку у касовому чеку окремим рядком повинні зазначатись розмір ставки такого податку, загальна сума такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами).

На початку рядка повинна друкуватись назва такого податку. У реквізиті «Акцизний податок» його назва наводиться згідно з Кодексом. За потреби дозволяється використовувати скорочення.

У разі застосування при проведенні розрахунків з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з реєстратором розрахункових операцій, касовий чек повинен додатково містити такі обов’язкові реквізити:

ідентифікатор еквайєра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати;

ідентифікатор платіжного пристрою;

суму комісійної винагороди (у разі наявності);

вид операції;

реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки) (допустимі правилами безпеки платіжної системи), перед якими друкуються великі літери «ЕПЗ»;

напис «Код авт.» та код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі, крім випадків, коли правила розрахунків платіжної системи передбачають складання розрахункових документів із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних карток) без виконання процедур авторизації;

підпис касира та підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи “Касир” та «Держатель ЕПЗ».

Таким чином, при здійсненні роздрібної реалізації пального на АЗС ставка акцизного податку в касовому чеку протягом звітного кварталу повинна відображатись в гривнях відповідно до офіційного курсу гривні до євро, встановленого Національним банком України, що діє на двадцятий день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і не змінюється до кінця звітного кварталу.

Для розрахунку акцизного податку з роздрібної торгівлі пальним у другому кварталі 2016 року необхідно застосовувати курс євро, встановлений НБУ на 20 березня 2016 року. За даними НБУ на 20.03.2016 1є = 30,200342 грн., відповідно для другого кварталу 2016 року ставка акцизного податку у гривнях за один літр реалізованого (відпущеного) пального дорівнюватиме – 0,042 євро х 30,200342 гривні.

Лист Головного управління ДФС у Закарпатській області “Щодо надання роз’яснення з питання відображення акцизного податку в розрахункових документах РРО при здійсненні реалізації пального на АЗС” від 08.04.2016 р. № 642

Податкова накладна на благодійну допомогу

Податківців запитали, які особливості заповнення податкової накладної при здійсненні операцій, звільнених від оподаткування (у тому числі з надання благодійної допомоги у вигляді постачання товарів/послуг).

Так, у податковій накладній, складеній на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхньої лівої частини робиться помітка «Без ПДВ».

До розділу А табличної частини податкової накладної (рядки I – X) вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які складається така податкова накладна, а саме:

у рядку I зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ;

у рядку IX – загальний обсяг постачання товарів/послуг.

Рядки II – VIII розділу А не заповнюються.

До розділу Б табличної частини податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:

1) до графи 2 – номенклатура товарів/послуг постачальника (продавця);

2) до графи 3 – код товару згідно з УКТ ЗЕД. Графа 3 заповнюється у разі постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, на всіх етапах постачання таких товарів;

3) до граф 4 та 5 – одиниця виміру товарів/послуг;

4) до графи 6 – кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг;

5) до графи 7 – ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ;

6) до графи 8 – код ставки ПДВ, за якою здійснюється оподаткування операцій з постачання товарів/послуг, що постачаються. У разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування зазначається код ставки 903;

7) до графи 9 – код пільги. Код пільги зазначається згідно з Довідниками податкових пільг (Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, або Довідник інших податкових пільг), які затверджені ДФС станом на дату складання податкової накладної;

8) до графи 10 – обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ. 

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 101.17

Авансова оплата за товар при розрахунках через РРО

Податківці нагадали, що у разі проведення розрахунків за попередню (авансову) оплату за товар (послугу) проводяться через РРО з зазначенням у касовому чеку «передоплата товарів» або у разі проведенні розрахунків за відстроченим платежем повинні проводитись через РРО з використанням режиму попереднього програмування «погашення кредиту».

Остаточний розрахунок готівкою за відстроченим платежем має бути проведений через РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості.

Офіційний портал територіальних органів ДФС в Івано-Франківській області, рубрика «Банер», Податкові консультації.

Березневий індекс інфляції

За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у березні 2016 року відповідно до лютого 2016 року становить 101,0%.

Нова форма авансового звіту

Нагадаємо, що Мінфін наказом від 10.03.2016 р. № 350 затвердив нову форму звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт.

Зміни у формі авансового звіту спричинені застосуванням у 2016 році ставки ПДФО 18% до суми надміру витрачених (неповернених) коштів.

Нова форма починає застосовуватися з 19 квітня.

Особливості розрахунку лікарняних

Виконавча дирекцiя Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi розглянула звернення щодо надання матерiального забезпечення.

Право на матерiальне забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатностi виникає з настанням страхового випадку в перiод роботи (включаючи час випробування та день звiльнення), якщо iнше не передбачено законом.

Пiдставою для призначення допомоги по тимчасовiй непрацездатностi є листок непрацездатностi.

Для догляду за хворою дитиною вiком до 14 рокiв листок непрацездатностi видається на перiод, протягом якого дитина потребує догляду, але не бiльше 14 календарних днiв.

Оплатi пiдлягають усi календарнi днi, визначенi листками непрацездатностi, незважаючи на те, що листок непрацездатностi по догляду за хворою дитиною міг бути виданий застрахованiй особi в її неробочий день за графiком роботи, а також на те, що на перiод тимчасової непрацездатностi працiвника припадають днi, якi є для нього неробочими.

Лист Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 21 січня 2016 року № 5.2-32-70 «Щодо надання матеріального забезпечення застрахованим особам»

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

X