fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 10.08.2015 пo 16.08.2015 РУБРИКА “КАДРИ І ПЕРСOНАЛ”

In: Дайджести новин законодавства і практики 25 Nov 2015

Щодо повідомлення про прийняття на роботу

Міністерство соціальної політики України роз’яснило особливості заповнення повідомлення про прийняття працівника на роботу в листі № 432 /13 / 155-15 .

Частиною третьою статті 25 Кодексу законів про працю України визначено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Тобто, до початку роботи працівника інформація про його зарахування має бути подана до Державної фіскальної служби або її територіальних органів.

Отже, дата наказу про прийняття працівника на роботу та дата початку роботи працівника не співпадають.

Лист Міністерства соціальної політики України від 04.08.2015 р. № 432/13/155-15 «Щодо заповнення повідомлення про прийняття працівника на роботу»

 

Коли можна зменшувати зарплату

Держінспекція з питань праці в листі № 1276/24/21/01 / 2216-15 роз’яснила нюанси зміни умов оплати праці в бік погіршення.

Порядок проведення індексації грошових доходів населення затверджено постановою Кабінету Міністрів від 17 липня 2003 року № 1078, згідно з яким індексація грошових доходів населення проводиться в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 101 %. У випадку, коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу. У разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення.

Згідно ст. 103 Кодексу законів про працю про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніше ніж за 2 місяці до їх запровадження або зміни . Статтею 97 КЗпП встановлено, що власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці , що погіршує умови, встановлені законодавством , угодами, колективними договорами. Таке погіршення можливе виключно за погодженням з первинною профспілковою організацією чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. Згідно ст. 32 КЗпП системи і розміри оплати праці є істотними умовами праці. У випадку, якщо працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП.

Отже, у разі дотримання вимог статей 32, 97 і 103 КЗпП власник або уповноважений ним орган має право змінювати умови оплати праці в бік погіршення. Відповідальність за порушення вимог зазначених статей передбачена ч. 1 ст. 41 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Лист Державної інспекції України з питань праці від 20.07.2015 р. № 1276/24/21/01/2216-15 «Про надання роз’яснень»

 

Затверджено порядок виплати грошової допомоги мобілізованим

Кабінет Міністрів затвердив Порядок виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу.

Мінсоцполітики розробило Порядок з метою реалізації ст. 21 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», згідно з яким громадянам України , призиваються на строкову військову службу, виплачується грошова допомога в розмірі 2х мінімальних заробітних плат за рахунок коштів державного бюджету України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Оскільки мінімальна заробітна плата в Україні в 2015 році – 1218 грн, то розмір зазначеної допомоги складе 2436 грн. Згідно із затвердженим Порядком її будуть виплачувати військові комісаріати на підставі наказу військового комісара перед початком проходження громадянами строкової військової служби.

Виплати громадянам будуть проводитися шляхом перерахування коштів на рахунок в установі банку або через касу військового комісаріату. Витрати на виплату допомоги включаються в обсяг видатків для проведення чергових призовів на строкову військову службу та здійснюються за рахунок коштів державного бюджету.

Офіційний портал Кабінету Міністрів України, рубрика «Новини», підрубрика «Уряд затвердив Порядок виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу»

 

Відповідальність за затримку розрахунків при звільненні у разі форс-мажору

Чинним трудовим законодавством не визначена відповідальність роботодавців за затримку розрахунків при звільненні у разі настання форс-мажорних обставин

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” (далі – Закон) на час проведення антитерористичної операції звільнено суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, від сплати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності; забороняється нарахування нені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики.

Крім того, ст. 10 Закону визначено, що протягом терміну дії цього Закону єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

Разом з тим Законом не передбачено підстав для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань роботодавців за затримку розрахунків при звільненні працівників.

Лист Міністерства соціальної політики України від 14.05.2015 р. N 2433/1/10-15/06

 

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська, пoмічник юриста кoмпанії «Західна кoнсалтингoва група»

X