fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 09.05.2016 по 15.05.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 16 May 2016

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 09.05.2016 по 15.05.2016

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Визначаємо базу оподаткування ПДВ: митна чи контрактна вартість

Податківці в черговий раз тлумачать, яка вартість є базою оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів на митній території України.

Так, п. 188.1 ст. 188 ПКУ визначає, що база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг.

Для товарів, придбаних на митній території України або ввезених на митну територію України, ціна придбання визначається як вартість майна, за якою таке майно набуте у власність, тобто ціна, зазначена в договорі на придбання товару (контрактна вартість).

Для операцій з постачання товарів, ввезених платником податку на митну територію України, база оподаткування визначається за загальним правилом – виходячи з їх договірної вартості, без урахування величини митної вартості.

Лист Державної фіскальної служби України “Щодо визначення бази оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів на митній території України” від 13.04.2016 р. № 8220/6/99-99-19-03-02-15

Помилка в акті інвентаризації обсягів залишків пального

Податківцям задали питання, чи можливо виправити помилку в акті проведення інвентаризації обсягів залишку пального.

Дані акту проведення інвентаризації обсягів залишку можуть бути перевірені контролюючим органом протягом шести календарних місяців із дня його подання.

За результатами перевірки невідповідності обсягів пального, зазначених у акті інвентаризації, фактичним даним та/або даним бухгалтерського обліку підприємства контролюючий орган здійснює відповідні коригування в Єдиному реєстрі електронних акцизних накладних на підставі даних акту перевірки.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підрубрика 116.13

Протягом року був переукладений договір оренди землі: які дії орендаря

Фіскали роз’яснили, що необхідно робити у разі укладення протягом року нового договору оренди земельної ділянки у зв’язку із закінченням дії попереднього договору.

Так, платники плати за землю самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають податкову декларацію на поточний рік з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій.

При поданні першої декларації разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію Тоді подавати декларацію до 20 лютого поточного року не потрібно.

За нові земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

При зміні протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Офіційний портал територіальних органів ДФС у Тернопільській області, рубрика «Медіа-центр», підрубрика «Новини», розміщено 06.05.2016р.

Електронний первинний документ – реальність?

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо можливості використання електронно-цифрового підпису (далі – ЕЦП) при оформленні первинних облікових документів.

Так, електронний підпис – це дані в електронній формі, які додаються до інших електронних даних або логічно з ними пов’язані та призначені для ідентифікації підписувача цих даних.

ЕЦП є різновидом електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.

Пунктом 2 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено, що первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати обов’язкові реквізити, визначені цим пунктом.

Первинні документи, створені в електронному вигляді, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Для повноцінного існування електронних документів необхідно не тільки підтвердити особу підписувача (автора), а й забезпечити доведення цілісності таких документів протягом часу їх використання та зберігання.

Використання платником податків первинних та зведених облікових документів в електронній формі, а також їх передавання своїм контрагентам визнається електронним документообігом.

Платник податків зобов’язаний забезпечити та врегулювати процеси створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання (у разі необхідності підтвердження факту одержання документів), зберігання, використання та знищення електронних документів.

Створення електронного документа може завершуватися накладенням електронного підпису, який на відміну від ЕЦП використовується суб’єктами електронного документообігу виключно на договірних засадах та призначений лише для ідентифікації автора.

Разом з цим, оригінал електронного документа повинен давати змогу довести його цілісність та справжність. При цьому юридична та доказова сила такого документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму.

Первинні документи, створені в електронному вигляді, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг та законодавства у сфері ЕЦП.

Первинні документи, облікові регістри та бухгалтерська звітність, створені у формі електронного документа, повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях, та протягом строку, що не повинен бути меншим від строку, встановленого для відповідних документів на папері.

ЕЦП прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо:

ЕЦП підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису;

під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення ЕЦП;

особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

Лист Державної фіскальної служби України “Щодо можливості використання електронно-цифрового підпису при оформленні первинних облікових документів” від 04.05.2016 р. № 9985/6/99-95-42-01-16-01-15

Індекс інфляції в квітні 2016р.

За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у квітні 2016 року відповідно до березня 2016 року становить 103,5%.

Програмна продукція, як частина обладнання: чи є ПДВ?

Податківці розповіли, чи звільняється від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції, яка входить до складу та є невід’ємною частиною обладнання.

Так, для операцій з постачання програмної продукції, тимчасово, з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року, запроваджено пільговий режим оподаткування ПДВ, згідно з яким звільняються від оподаткування цим податком операції з постачання програмної продукції.

До програмної продукції належать:

результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;

криптографічні засоби захисту інформації.

Операції з постачання систем та/або устаткування/обладнання, невід’ємною складовою яких є програмна продукція, не віднесені до операцій з постачання товарів і послуг, до яких застосовуються податкові пільги з ПДВ.

Тому при здійсненні таких операцій платники податків зобов’язані здійснювати нарахування та сплату ПДВ за такими операціями на загальних підставах, визначених для поставки товарів та послуг в Україні.

Якщо програмна продукція була поставлена підприємством – постачальником як окремий елемент поставки та на таку продукцію передано право власності (згідно з договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності), така операція звільняється від оподаткування ПДВ як операція з постачання програмної продукції.

Лист Державної фіскальної служби України “Щодо порядку застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання програмної продукції” від 12.04.2016 р. № 8181/6/99-99-19-03-02-15

Вимога про проведення інвентаризації під час перевірки

Фіскали розповіли про порядок інвентаризації під час проведення контролюючими органами перевірок.

Так, контролюючі органи мають право вимагати від платників податків в ході перевірок проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

Інвентаризація на вимогу контролюючого органу проводиться на підставі належним чином оформленого документа. Інвентаризація в таких випадках повинна розпочатися у термін та в обсязі, зазначених у такому документі, але не раніше дня його отримання платником податків.

Слід зауважити, що не передбачено вимог до оформлення та змісту такого документа.

Тому вимога про проведення інвентаризації оформлюється окремим документом у довільній формі із зазначенням обсягів та строків проведення інвентаризації з дотриманням типової інструкції з діловодства та надсилається (вручається) платнику податків.

Лист Державної фіскальної служби України “Щодо порядку здійснення платником податків інвентаризації під час проведення контролюючими органами перевірок” від 13.04.2016 р. № 8191/6/99-99-19-03-02-15

Що перевіряємо при отримані лікарняного

Працівники Фонду соціального страхування з тимчасової витрати працездатності нагадали про обов’язкові дані при оформленні листків непрацездатності.

Такими є:

  • кутовий штамп і печатка закладу охорони здоров’я;
  • підкреслене слово «первинний» або «продовження»;
  • печатки лікаря при відкритті листків непрацездатності;
  • зазначена причина непрацездатності;
  • зазначений режим лікування;
  • після стаціонарного лікування вказується прізвище лікаря,  прізвище завідувача відділення, а також їх підписи;
  • у разі продовження листка непрацездатності понад 10 днів указується прізвище завідувача відділення;
  • у листках непрацездатності, виданих на строк понад 30 днів, зазначаються прізвища голови та членів лікувально-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я;
  • зазначається вік хворої дитини, за якою здійснювався догляд;
  • указується прізвище лікаря при закритті листка непрацездатності.

Також під час перевірки оформлення листків непрацездатності звертається увага на наявність виправлень.

На бланку листка непрацездатності дозволяється не більше двох виправлень (окрім п.п. 2 і 4 графи лицьового боку листка непрацездатності «Причина непрацездатності», які виправленню не підлягають).

Якщо листок непрацездатності містить більше двох виправлень, його вважають зіпсованим і він підлягає заміні. Будь-яке виправлення повинне бути оформлене належним чином ― виправлений текст засвідчено записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності».

Проте виданий листок непрацездатності не завжди є гарантією того, що матеріальне забезпечення працівнику буде надане, у зв’язку з тим, що остаточне рішення про оплату листка непрацездатності приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, установи, організації, яке оформлюється відповідним протоколом. При цьому документи для призначення певного виду допомоги розглядаються не пізніше десяти днів із дня їх надходження.

Веб-сайт Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

X