fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 07.12.2015 пo 13.12.2015 РУБРИКА “КАДРИ І ПЕРСOНАЛ”

In: Дайджести новин законодавства і практики 14 Dec 2015

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 07.12.2015 пo 13.12.2015

РУБРИКА “КАДРИ І ПЕРСOНАЛ”

 

ФОП повинні зберегти посади своїх мобілізованих працівників

Набрав чинності закон про внесення змін до ст. 119 Кодексу законів про працю щодо працівників, призваних на військову службу під час мобілізації на особливий період.

Законом за працівниками, які до призову на строкову військову службу, військову службу за призовом при мобілізації на особливий період або прийняті на військову службу за контрактом працювали у фізосіб-підприємців, закріплені такі ж гарантії (збереження місця роботи, посади та виплата компенсації середнього заробітку) , які передбачені для працівників підприємств, установ, організацій.

У частинах 3 і 4 ст. 119 КЗпП слова «в яких вони працювали на час призову незалежно від підпорядкування та форми власності» замінили словами «у фермерських господарствах, сільськогосподарських виробничих кооперативах незалежно від підпорядкування та форми власності та у фізичних осіб-підприємців, у яких вони працювали на час призову».

Закон України від 12.11.2015 № 801-VIII «Про внесення змін до статті 119 Кодексу законів про працю України щодо працівників, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період»

Прийнято новий Закон України «Про державну службу»

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про державну службу» (законопроект № 2490).

Законом визначаються принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях.

Встановлюються 3 категорії та 9 рангів посад державної служби:

  • категорія «А» (1, 2, 3 ранг) — вищий корпус державної служби;
  • категорія «Б» (3, 4, 5, 6 ранг) — керівники структурних підрозділів органів державної влади;
  • категорія «С» (6, 7, 8, 9 ранг) — інші посади державної служби, не віднесені до категорій «А» і «Б».

Також законом вводиться конкурси на всі посади державної служби, розділення політичних посад і посад державної служби, перелік причин для звільнення державних службовців і заборона для вищої категорії чиновників бути членами політичних партій та ін.

Закон набуде чинності 1 травня 2016 (замість 1 січня). Ця відстрочка необхідна для прийняття Кабміном більше 30 нормативно-правових актів на його виконання.

Проект Закону України від 30.03.2015 р. № 2490 «Про державну службу»

Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників

Мінфін у листі від 10.11.2015 р. № 31-07010-07-10/34573 нагадав, що постановою Кабміну від 01.03.2015 р № 65 «Про економію державних коштів і недопущення втрат бюджету» затверджено заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету.

Пунктом 12 цих заходів призупинено встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників (крім лікарів, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою і професіоналів з вищою немедичною освітою та науковців, що допущені до медичної діяльності, молодших медсестер, соціальних працівників, вихователів, помічників вихователів, вчителів, майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів).

Пропозиція щодо розширення категорій працівників, яким можуть встановлюватися доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, зокрема кухарям, прибиральникам, сторожам, бібліотекарям, вимагає додаткових витрат і в умовах жорсткої економії бюджетних коштів і необхідності забезпечення обороноздатності країни не підтримується.

Лист Міністерства фінансів України від 10.11.2015 р. № 31-07010-07-10/34573 «Щодо встановлення доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників»

Відповідальність за порушення трудових прав внутрішньо переміщених осіб

Державна служба України з питань праці листом від 02.09.2015 № 2497/0/4-9.1-9/6/ДП-15 роз’яснила, яку відповідальність встановлено за порушення трудових прав працівників.

Держпраці нагадала, що відповідно до статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII, для взятої на облік внутрішньо переміщеної особи реалізація прав на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, на отримання соціальних послуг здійснюється відповідно до законодавства України.

Неукладення роботодавцями трудових договорів з найманими працівниками є порушенням законодавства про працю, що тягне за собою відповідальність, зокрема накладення адміністративних штрафів на посадових осіб роботодавця, та фінансових санкцій у вигляді штрафів на юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Згідно зі статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі повторного протягом року вчинення зазначеного порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, сума адміністративного штрафу складає від 1000 до 2000 нмдг.

Крім того, відповідно до статті 265 КЗпП в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) на юридичних та фізичних осіб-підприємців накладаються фінансові санкції у вигляді штрафу у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

У разі порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплати їх не в повному обсязі на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності накладаються адміністративні штрафи у розмірі від 30 до 100 нмдг (ст. 41 КпАП).

Повторне протягом року вчинення зазначеного порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, — тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 300 нмдг.

Разом з цим, відповідно статті 265 КЗпП за порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплати їх не в повному обсязі встановлена відповідальність юридичних та фізичних осіб-підприємців у вигляді штрафу у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення.

Лист Державної служби України з питань праці від 02.09.2015 р. № 2497/0/4-9.1-9/6/ДП-15 «Щодо надання роз’яснень про законодавчі та нормативно-правові акти, якими регулюються трудові відносини внутрішньо переміщених осіб»

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська, юрист кoмпанії «Західна кoнсалтингoва група»

 

 

 

X