fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 07.03.2016 по 13.03.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 14 Mar 2016

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 07.03.2016 по 13.03.2016

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Індекс інфляції

За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у лютому 2016 року відповідно до січня 2016 року становить 99,6%.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України

Що з внесками на добровільне страхування?

Податківці розглянули питання розміру ЄСВ, ПДФО та військового збору з лікарняних по вагітності та пологах.

Нагадаємо, що єдиний внесок, зокрема, для фізичних осіб – підприємців, в тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, з 01.01.2016 становить 22%.

Також з 01.01.2016 року фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, виключені із переліку платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

З огляду на це, територіальним органом державної фіскальної служби в односторонньому порядку буде достроково розірвано договір з особами, які мають право брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Разом з тим, останнім звітним періодом (місяцем), за який фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок у розмірі та в строки, передбачені Договором, є грудень 2015 року.

Сплачені суми єдиного внеску у разі дострокового розірвання договору поверненню не підлягають, при цьому період, за який сплачено єдиний внесок, враховується до страхового стажу тільки за умови подання звіту.

В свою чергу, фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, з якими розірвано Договори, продовжують сплачувати єдиний внесок на рахунки, що були передбачені такими Договорами.

Лист головного управління ДФС у Київській області “Щодо розміру єдиного соціального внеску, податку з доходів фізичних осіб та військового збору з лікарняних по вагітності та пологах” від 26.02.2016 р. № 373/14/10-36-17-02

Аналогічні висновки були висловлені податківцями в листі від 17 лютого 2016р.

Договори, укладені у 2015 році на строк не менше одного року, строк дії яких припадає на 2016 рік, одночасно на пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання безробіття, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності – 38,11 % залишаються діючими.

Відповідно до пунктів 3.3 та 3.4 розділу 3 додатка 4 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування орган доходів і зборів в місячний строк з моменту виникнення змін повідомляє особу, з якою укладено Договір, про зміну показників, зазначених у пункті 3.1 розділу 3 додатка 4 до Інструкції, а особа, з якою укладено Договір, сплачує його у новому розмірі на підставі Повідомлення про зміну показників. При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладення договору. Новий Договір у цьому випадку не укладається

Фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, з якими розірвано Договори, продовжують сплачувати єдиний внесок на рахунки, що були передбачені такими Договорами.

Лист ДФС України від 17.02.2015 №5556/7/99-99-17-03-01-17 “Щодо добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування”

ТТН у добровільній формі? Прорив!

Мінінфраструктури дозволило суб’єктам господарювання оформляти товарно-транспортну накладну без дотримання форми, наведеної в додатку 7 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу від 14.10.1997 № 363.

В самостійно складеній ТТН обов’язково повинна бути інформація про:

назву документа, дату і місце його складання;

найменування (прізвище, ім’я, по батькові) перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача;

найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які надають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж;

автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер);

пункти навантаження та розвантаження із зазначенням повної адреси;

посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора.

Таке право підприємства матимуть з дня офіційного опублікування Наказу мінінфраструктури. При цьому, останній готується до опублікування в «Офіційному віснику України» від 18 березня 2016 року№ 20.

Наказ Мінінфраструктури від 27.01.2016 № 26

Амортизація МНМА

Податківці розповіли, як нараховувати амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів.

Серед загальних правил нарахування амортизації податківці зауважили, що амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів, які відносяться до категорії «Інші необоротні матеріальні активи», нараховується наступним чином:

або у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом;

або в першому місяці використання об’єкта 100 відсотків його вартості.

Відповідно до п. 2.1 Методичних рекомендацій № 635, розпорядчий документ про облікову політику підприємства визначає, зокрема:

методи амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, а також довгострокових біологічних активів та інвестиційної нерухомості, у разі якщо вони обліковуються за первісною вартістю;

вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.

Амортизація активів здійснюється відповідно до облікової політики підприємства.

Податківці нагадують, що оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки.

Лист Головного управління ДФС у м. Києві “Щодо нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів” від 29.02.2016 № 4657/10/26-15-11-02-11

Сплачене податкове зобов’язання: штрафу немає

Затверджено Порядок скасування штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих на суму податкового зобов’язання, яку платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення.

Порядок застосовується до платників податків, обсяг доходів та/або операцій яких за попередній (звітний) рік становить менше 20 млн. грн. та яким уперше протягом року контролюючим органом визначено суму податкового зобов’язання з одного й того самого податку/збору.

Скористатися відповідним правом такі платники можуть:

письмово повідомивши про це контролюючий орган, який склав відповідне податкове повідомлення-рішення;

надавши разом з таким повідомленням копії платіжних документів, згідно з якими здійснено сплату податкового зобов’язання.

Рішення про скасування штрафних (фінансових) санкцій приймається протягом десяти календарних днів з дня сплати такого податкового зобов’язання. Платника податків про скасування штрафів повідомляють не пізніше п’яти робочих днів з дня, що настає за днем скасування. У разі скасування штрафних (фінансових) санкцій відповідне сплачене податкове зобов’язання не підлягає подальшому оскарженню.

Скасування штрафів за цим порядком не вважається підставою для відкликання податкового повідомлення-рішення.

Порядок набере чинності з дня офіційного опублікування наказу.

Наказ Міністерства фінансів України від 10.02.2016р. № 40 “Порядок скасування штрафних (фінансових) санкцій, нарахованих на суму податкового зобов’язання, яку платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення”

Зіпсований підакцизний товар – чи сплачувати акцизний податок

Податківців запитали, чи є об’єктом оподаткування акцизним податком операції списання знищеного, зіпсованого, втраченого підакцизного товару та чи проводиться коригування податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку внаслідок такого списання.

Так, об’єктом оподаткування акцизним податком є обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), що перевищують встановлені норми втрат, визначені кабінетом Міністрів України.

У випадку повного або частково повернення покупцем підакцизних товарів (продукції) їх виробнику для усунення недоліків або знищення (переробки) у зв’язку з неможливістю усунення таких недоліків, виробник проводить коригування податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку.

При цьому, у разі повного або часткового повернення покупцем підакцизної продукції, маркованої марками акцизного податку (алкогольних напоїв, тютюнових виробів) їх виробнику для усунення недоліків або знищення, коригування податкових зобов’язань проводиться з врахуванням норм постанови КМУ № 1251 щодо дотримання порядку повернення марок їх продавцю.

Коригування проводиться незалежно від того, в якому періоді були нараховані податкові зобов’язання за операціями з реалізації таких підакцизних товарів.

У разі повернення покупцем підакцизних товарів (продукції) з інших причин коригування податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку не проводиться.

Загальнодоступний  інформаційно-довідковий ресурс, категорія 116.02

Реєстрація платником ПДВ: коли почати формувати податковий кредит

Податківців запитали, як сформувати податковий кредит покупцю, який реєструється як платник податку з іншого дня ніж перший день календарного місяця, за податковою накладною, виписаною постачальником на вартість послуг, які були отримані протягом календарного місяця, у якому здійснено реєстрацію покупця платником ПДВ.

Так,  особа, яка реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, має право включити до складу податкового кредиту сплачену (нараховану) суму ПДВ лише по тих операціях, перша подія по яких (оплата послуг або дата отримання податкової накладної) відбулася після її реєстрації платником ПДВ, та за умови використання придбаних послуг в оподаткованих операціях в межах господарської діяльності.

Особі, яка реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першу податкову декларацію з ПДВ необхідно подати за наслідками першого повного календарного місяця, яка включає дані за період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем цього першого повного календарного місяця.

Загальнодоступний  інформаційно-довідковий ресурс, категорія 101.14

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

X