fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 05.10.2015 пo 11.10.2015 РУБРИКА “КАДРИ І ПЕРСOНАЛ”

In: Дайджести новин законодавства і практики 26 Nov 2015

Чи подається до ДФС повідомлення про прийняття працівника в разі зміни директора

Податківці підтвердили потребу надання власником підприємства повідомлення до ДФС про прийняття працівника (керівника підприємства) на роботу. Навіть якщо такі відомості вже були направлені державним реєстратором у зв’язку із вчиненням реєстраційних дій щодо зміни керівника юридичної особи

Пояснюється це тим, що надання ДФС та її територіальним органам повідомлення про прийняття працівника на роботу та порядок внесення інформації щодо зміни керівника до облікових даних платників податків регулюють різні правові акти.

А тому повідомлення про прийняття працівника на роботу власник підприємства або уповноважений ним орган (особа) подає до територіальних органів ДФС за місцем свого обліку як платника ЄСВ незалежно від надання інформації про зміну керівника в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV.

Лист Державної фіскальної служби України від 02.10.2015 р. № 20929/6/99-99-17-03-03-15 “Щодо необхідності надання власником підприємства повідомлення про прийняття працівника (керівника підприємства) на роботу до ДФС, якщо такі відомості направлені державним реєстратором у зв’язку зі зміною керівника”

 

Повноваження ліквідованого Держпромнагляду передані Держпраці

Кабінет міністрів України ліквідував Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки і передав її повноваження Державній службі з питань праці.

Потрібно відзначити, що основними завданнями Держпромнагляду були реалізація держполітики у сфері промислової безпеки та охорони праці, здійснення гірничого нагляду, охорони надр, промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 1021-р «Питання Державної служби з питань праці»

 

ДФС не потрібно повідомляти про укладення цивільно-правових договорів

Державна фіскальна служба України у листах від 03.09.2015 № 21446/10/28-10-06-11 та від 14.09.2015 № 4034/10/28-08-11-20 роз’яснила особливості подання повідомлення про прийняття на роботу працівників.

Оскільки до початку роботи працівника інформація про його зарахування має бути подана до ДФС або її територіальних органів, то дата наказу про прийняття працівника на роботу та дата початку роботи працівника не співпадають.

Враховуючи положення статті 24 КЗпП, Постановою № 413 передбачено, що дата наказу (розпорядження) про прийняття працівника на роботу відрізняється від дати початку роботи працівника.

Укладання договорів цивільно-правового характеру не регулюється статтею 24 КЗпП, тому повідомлення про дату початку дії укладених договорів цивільно-правового характеру з фізичними особами не потрібно подавати до органів ДФС.

ДФС зауважила, що повідомлення про прийняття працівника на роботу, надані до територіальних органів ДФС не за основним місцем обліку роботодавця або не за встановленою формою, вважаються такими, що не подавались.

Лист МГУ ДФС — Центрального офісу з ОВП від 03 вересня 2015 року № 21446/10/28-10-06-11 «Щодо подачі повідомлення про цивільно-правовий договір», Лист МГУ ДФС — Центрального офісу з ОВП від 14 вересня 2015 року № 4034/10/28-08-11-20 «Щодо повідомлення про прийняття внутрішніх сумісників»

 

Уточнено строки військової служби за контрактом в особливий період

Верховною Радою України 06 жовтня 2015 ухвалено закон, яким внесено зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII.

Даним встановлено конкретні терміни військової служби за контрактом під час дії особливого періоду, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану.

Частину третю статті 23 Закону № 2232 доповнено абзацом 2 наступного змісту: «Для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які вислужили під час дії особливого періоду не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється 6 місяців. Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на строк 6 місяців.

У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково».

Проект Закону України від 15.07.2015 № 2356а «Про внесення змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” (щодо уточнення строків військової служби за контрактом)»

 

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська, пoмічник юриста кoмпанії «Західна кoнсалтингoва група»

X