fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 05.05.2015 по 11.05.2015 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 18 Aug 2015

Індекс інфляції у квітні

За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у квітні 2015 року відповідно до березня 2015 року становить 114,0%.

 

 Новий Звіт з ЄСВ почне діяти зі звіту за травень

Податківці повідомили, що звітність з ЄСВ за квітень 2015 р. (у травні 2015 р.) подається за старою формою звітності, затвердженою наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. № 454.

Нова форма звітності з ЄСВ відповідно до Порядку № 435 буде подаватися починаючи з 01.06.2015 р., тобто зі звіту за травень 2015 р.

Така вимога продиктована п. 46.6 ст. 46 ПКУ, який говорить, якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності.

Стара форма звітності з ЄСВ є чинною до визначення нової форми звіту з ЄСВ. Остання набирає чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося оприлюднення такої форми.

Лист ДФСУ від 30.04.2015 р. № 15939/7/99-99-17-03-01-17

 

 Авансові внески з рентної плати

Державна фіскальна служба наголосила що авансові внески з рентної плати у розмірі однієї третини суми податкових зобов’язань з рентної плати за попередній звітний період сплачують такі категорії платників:

  • ті платники, які здійснюють видобування вуглеводневої сировини;
  • ті платники, які користуються радіочастотним ресурсом;
  • ті платники, які здійснюють транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

Авансові внески сплачуються до 30 числа кожного місяця.

Податкова звітність з рентної плати подається поквартально, за І квартал 2015 року – до 12 травня 2015р.

Оскільки граничний термін сплати авансового внеску за квітень 2015р. настає раніше (29 квітня), ніж визначення податкового зобов’язання у податковій звітності, то авансові внески здійснюють до 30 числа у травні, червні та липні.

Аналогічний порядок сплати здійснюватиметься й у наступних кварталах.

Лист ДФСУ від 29.04.2015 р. N 15542/7/99-99-15-04-01-17

 

Перебування працівника у відрядженні

Фіскальна служба зауважила, що направлення працівника підприємства у відрядження здійснюється керівником такого підприємства та оформляється наказом по підприємству із зазначенням пункту призначення, найменування підприємства, куди відряджається працівник, строку й мети відрядження.

Добові виплачуються за кожен день, включаючи день вибуття та день прибуття, враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні та час перебування в дорозі.

Сума добових визначається згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами.        

Саме наказ про відрядження працівника є підставою для відшкодування йому витрат на відрядження.

У разі прийняття керівником рішення про відкликання працівника з відрядження повинен бути виданий відповідний наказ.

У разі якщо працівник самостійно вирішить повернутися з відрядження раніше строку, визначеного наказом про відрядження, працівник повинен подати керівнику доповідну записку із зазначенням причин такого дострокового повернення та прозвітувати за виконане у відрядженні доручення, за результатами чого керівник може прийняти рішення про скорочення строку відрядження з оформленням відповідного наказу.

 Лист ДФСУ від 19.03.2014 р. N 31-07230-16-29/5660

 

Ще раз про регістри бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України черговий раз нагадало про правила ведення регістрів бухгалтерського обліку та правила організації первинного документообігу на підприємстві, зокрема в електронному вигляді.

Так, електронний документ – це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних. Електронний документ включає обов’язкові реквізити документа, визначені законодавством, завдяки яким документ є підставою для його обліку та має юридичну силу.

Пункт 6.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку говорить, що первинні документи, облікові регістри та бухгалтерська звітність, створені у формі електронного документа, повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях, та протягом строку, що не повинен бути меншим від строку, встановленого для відповідних документів на папері.

Підприємство самостійно затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку.

Підставою для складання облікового регістру за звітний період є прийняті до обліку первинні документи, що засвідчують факти здійснення господарських операцій за цей період.

Лист МФУ від 02.04.2014 р. N 31-08420-07-29/7078

 

Окремий облік для рахунку ПДВ в СЕА

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України повідомляє про відображення в бухгалтерському обліку коштів на рахунку в СЕА (системі електронного адміністрування).

Враховуючи актуальність питання електронного адміністрування ПДВ та необхідність врегулювання порядку відображення підприємствами у бухгалтерському обліку коштів на рахунку в СЕА ПДВ, Міністерство фінансів України готує зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Зміни передбачають введення субрахунку до рахунку 31 “Рахунки в банках”, призначеного, зокрема, для обліку коштів на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ.

Лист МФУ від 08.04.2015 р. N 31-18410-08-25/12278

 

Узагальнююча консультація щодо звільненого від оподаткування прибутку

Державна фіскальна служба затвердила Узагальнюючу консультацію щодо обліку прибутку, звільненого від оподаткування відповідно до вимог п.154.8, п.154.9 ст.154 Податкового кодексу України.

Узагальнююча консультація затверджена Наказом ДФСУ від 30.04.2015р. № 325.

Наказ ДФСУ від 30.04.2015 р. № 325

 

 Переоцінка основних засобів

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку повідомляє про нарахування зносу на об’єкти основних засобів після їх переоцінки.

При проведенні переоцінки об’єкту основних засобів змінюється первісна вартість та сума накопиченого зносу, окрім випадку, коли залишкова вартість об’єкту, що переоцінюється, дорівнює нулю.

У випадку проведення переоцінки об’єктів основних засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, сума зносу та строк корисного використання не змінюються.

Норми зносу застосовуються до досягнення 100% вартості основних засобів, які переоцінені.

Наказ МФУ від 18.09.2014 р. № 31-11420-08-10/24065

 

Сплата ПДВ зобовязання новоствореним платником ПДВ

Цікаве роз’яснення щодо сплати ПДВ-зобов’язання новоствореними підприємствами надав Сектор комунікації ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області.

Так, у разі якщо в платника ПДВ перша подія (відвантаження товарів, оформлення документа на постачання послуг або зарахування коштів від покупця) відбулася до його реєстрації платником ПДВ, а друга подія — після реєстрації, податкове зобов’язання з ПДВ за цією операцією не нараховується за умови, що платник не обрав касовий метод визначення податкового зобов’язання.

А в разі якщо платником ПДВ застосовується касовий метод визначення податкових зобов’язань, то під час надходження за фактом оплати поставлених товарів/послуг після його реєстрації платником ПДВ він зобов’язаний задекларувати податкові зобов’язання з ПДВ і погасити їх у встановленому законодавством порядку.

Окрім цього, якщо платник до його реєстрації платником ПДВ на дату виникнення першої події зобов’язаний був зареєструватися платником ПДВ у зв’язку з досягненням обсягу оподатковуваних операцій 1 млн грн, але не зареєструвався, то податкові зобов’язання із ПДВ нараховуються, а право на податковий кредит не надається.

Сектор комунікацій ДПІ у Київському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області

 

Заборгованість в іноземній валюті та ПДФО

07 травня 2015р. набрали чинності зміни до Податкового кодексу в частині оподаткування ПДФО суми боргу, прощеного кредитором, у розмірі різниці між основною сумою валютного кредиту, визначеною за офіційним курсом НБУ на дату зміни валюти зобов’язання за таким кредитом з іноземної валюти у гривню, та сумою такого боргу, визначеною за офіційним курсом НБУ станом на 1 січня 2014 року.

Такою нормою було доповнено Підрозділ 1 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ (п. 8).

Дана норма актуальна у випадку зміни валюти кредиту: з іноземної валюти у гривню.

Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо кредитних зобов’язань” від 09.04.2015 р. № 321-VІІІ

 

Особливості нарахування ЄСВ, якщо були лікарняні

Податківці роз’яснили, як нараховувати ЄСВ, якщо працівник перебував на лікарняному.

Так, якщо працівник перебував на лікарняному повний місяць, а сума нарахованого лікарняного менше за мінімальний розмір заробітної плати (МЗП), ЄСВ розраховується з мінімальної заробітної плати – 1218,00 ? 33,2% (при цьому ставка ЄСВ береться 33,2%, а не залежно від класу ризику підприємства).

Якщо працівник відпрацював частину місяця, а іншу частину перебував на лікарняному і сума заробітної плати за відпрацьований час і лікарняного не перевищує розміру МЗП, то сума ЄСВ розраховується так:

  • ЄСВ на суму лікарняних розраховується як добуток суми лікарняних та ставки ЄСВ (тобто 33,2%);
  • ЄСВ на суму нарахованої заробітної плати розраховується як добуток розміру МЗП, зменшеної на суму лікарняних за цей місяць, і ставки ЄСВ, установленої для відповідної категорії платника.

Якщо у працівника початок і закінчення лікарняного припадають на різні місяці, ЄСВ у місяці початку лікарняного нараховується за фактично відпрацьований час, оскільки загальна сума доходу ще не є відомою.

Якщо після розподілу лікарняного загальний дохід за місяць становить менше мінімального розміру, виникає потреба за минулий місяць донарахувати ЄСВ виходячи з мінімальної заробітної плати. 

В даному роз’ясненні мова іде про працівників, які працюють на підприємстві за основним місцем роботи. Для працівників за неосновним місцем роботи дані правила не застосовуються, оскільки ЄСВ на заробітну плату таких працівників нараховується не залежно від того нижча чи вища така заробітна плата від мінімальної.

Лист ДФСУ від  11.03.2015 р. № 5084/6/99-99-17-03-03-15

 

ПБО Податкові різниціскасовано

Міністерство фінансів України зареєструвало у Міністерстві юстиції Наказ про втрату чинності наказів Міністерства фінансів України, зокрема, наказ № 27  “Про затвердження Положення бухгалтерського обліку “Податкові різниці”.

Наказ Міністерства фінансів України “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства фінансів України” від 31.03.2015 р. № 391

 

Відображення у Звіті з ЄСВ виплат мобілізованих працівників

Податківці Голосіївського району ГУ ДФСУ у м. Києві розповіли, як відобразити у Звіті з ЄВ виплати, що компенсуються з бюджету, у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, і середнього заробітку працівників.

Так, враховуючи, що з березня 2015 року підприємствам надаються компенсаційні виплати з бюджету в межах середнього заробітку мобілізованих працівників, які звільняються від сплати єдиного внеску, то такий дохід відображається в таблиці 1 Звіту з ЄСВ в рядку 1.1 із перенесенням у рядок 1.

У таблиці 6 до Звіту з ЄСВ інформація про таких осіб відображається з обов’язковим зазначенням реквізитів:

  • 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування»;
  • 15 «Кількість календарних днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом звітного місяця»;
  • 17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)».

Реквізити 18 і 19 у таблиці 6 до Звіту не заповнюються.

ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві: http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv1/196689.html

 

Повернення товарів і ПДВ після спливу 1095 днів

Цікаве роз’яснення надали працівники державної фіскальної служби у Чернівецькій області щодо нарахування податкових зобов’язань при поверненні покупцем товарів, з дати придбання яких минуло більше 1095 днів.

Так, спеціалісти вважають, що під час будь-якої зміни суми компенсації вартості товарів, включаючи перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів, повернення постачальником суми попередньої оплати до уваги слід брати термін позовної давності, встановлений статтею 256 Цивільного кодексу України.

Тобто якщо зміна суми компенсації вартості товарів/послуг чи повернення товарів відбувається після спливу 1095 днів із періоду, в якому були визначені податкові зобов’язання з ПДВ, платник-постачальник та платник-покупець не можуть відкоригувати податкові зобов’язання та податковий кредит, визначені 1095 і більше днів тому.

А тому при поверненні покупцем товарів, з дати придбання яких минуло більше 1095 днів, така операція визнається операцією з постачання, за якою мають бути нараховані податкові зобов’язання. Таке постачання відображається у податковій декларації з ПДВ за звітний (податковий) період, у якому відбулося повернення товарів продавцю. Податкове зобов’язання продавцем зменшуватися не повинно.

У разі подальшого використання таких товарів в оподатковуваних операціях платник податку, який їх отримав, матиме право на податковий кредит.

ГУ ДФСУ у Чернівецькій області: http://cv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/196197.html

 

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

X