fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 05.05.2015 по 11.05.2015 РУБРИКА: “ПІДПРИЄМНИЦТВО І ПРАВО”

In: Дайджести новин законодавства і практики 18 Aug 2015

Оновлено порядок контролю за діяльністю арбітражних керуючих

         Міністерство юстиції України своїм наказом від 27 квітня 2015 року № 605/5 затвердило зміни до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

         Зокрема, вказано хто саме здійснює контроль: контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) здійснюють Мін’юст як державний орган з питань банкрутства та за його дорученням головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі як територіальні органи з питань банкрутства.

         Також, уточняється, що для проведення перевірки діяльності арбітражних керуючих орган контролю буде видавати не наказ на проведення перевірки, а доручення на проведення перевірки.

         Доручення на проведення перевірки підписується керівником структурного підрозділу Міністерства юстиції України, відповідального за забезпечення реалізації повноважень державного органу з питань банкрутства або керівником територіального органу з питань банкрутства.

         Крім того, цим Наказом оновлено форми: посвідчення на проведення перевірки діяльності арбітражного керуючого, повідомлення на проведення перевірки діяльності арбітражного керуючого, акту про відмову арбітражного керуючого у проведенні перевірки, довідки про результати перевірки діяльності арбітражного керуючого, акту перевірки діяльності арбітражного керуючого, припису про недопущення повторних порушень, розпорядження про усунення порушень

Джерело: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0471-15

 

Запропоновано продовжити дію мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 2020 року

         Відповідний законопроект було зареєстровано під № 2791 про внесення змін до розділу Х “Перехідні положення” Земельного кодексу України щодо захисту прав землевласників, який був поданий народний депутатом Юлією Тимошенко.

         Варто підкреслити, що 1 січня 2016 року спливає строк мораторію, встановленого Законом України № 5494-VI. Зі спливом цього строку буде легалізована купівля-продаж та інші способи відчуження права власності на землі сільськогосподарського призначення. Разом в з тим, як наведено у пояснювальній записці, досі не сформовано правові, організаційні та економічні передумови для введення повноцінного функціонування ринку землі в Україні: невідомо за якими правилами буде здійснюватися таке відчуження, а також відсутні правові механізми захисту малих землевласників.

         Крім того, законопроектом передбачено можливість викупу державою земельних ділянок с/г призначення за зверненням власників земельної ділянки (а саме: громадян та юридичних осіб, які мають у власності земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, власників земельних часток (паїв), яким виділені в натурі (на місцевості) земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства). Від імені держави такий викуп здійснюватиме орган, уповноважений Кабінетом міністрів України.

         Викуп державою в особі уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу таких земельних ділянок здійснюватиметься на підставі договору та за ринковою вартістю, визначеною відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України методики з урахуванням цін на подібні земельні ділянки у країнах Європейського Союзу.

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55039

 

Депутати запропонували зменшити кворум загальних зборів учасників ТОВ

         Відповідний законопроект було зареєстровано народним депутатом Павлом Різаненком 27 квітня 2015 року під номером 2757 «Про внесення змін до статті 60 Закону України “Про господарські товариства” (щодо зменшення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю)».

         Законопроектом запропоновано зменшити кількість присутніх учасників товариства з обмеженою відповідальністю для визнання загальних зборів правомочними з 60% до більш ніж 50% голосів. Даний механізм зниження вимог до кворуму загальних зборів буде протидіяти спробам власників 40% голосів паралізувати управлінську діяльність загальних зборів учасників товариства.

         У пояснювальній записці до законопроекту вказується, що чинний Закон України «Про господарські товариства» передбачає, що загальні збори товариства з обмеженою відповідальністю мають кворум за умови присутності учасників товариства (представників учасників), які сукупно є власниками більш як 60% голосів. Такі вимоги до кворуму загальних зборів дають можливість власнику 40% голосів паралізувати управлінську діяльність загальних зборів. Власники 40% голосів, не з’являючись на загальні збори, блокують роботу вищого органу управління товариства з обмеженою відповідальністю.

Джерело: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54988

 

З 1 липня розпочнеться моніторинг якості безоплатної вторинної правової допомоги

         З 1 липня 2015 року розпочнеться моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги в кримінальному процесі за новими формами моніторингу. Таке рішення прийняв Координаційний центр з надання правової допомоги при Міністерстві юстиції відповідно до Наказу № 136 від 6 квітня 2015 року.

         Моніторинг під час судового провадження в судах першої та апеляційної інстанцій проводиться начальником відділу забезпечення якості правової допомоги відповідного регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або особою, що виконує його обов’язки шляхом:

1)    спостереження за роботою адвоката в суді;

2)    проведення бесіди з клієнтом (проводиться лише на підставі письмової згоди клієнта, а про проведення такої бесіди повідомляється адвокат);

Кількість проведених спостережень протягом звітного періоду не може бути менше 18-ти, а кількість проведених бесід з клієнтом повинна бути не менше 3-х.

Узагальнена інформація стосовно проведеного моніторингу направляється регіональним центром у відділ забезпечення якості правової допомоги та підвищення кваліфікації адвокатів Координаційного центру з надання правової допомоги за допомогою електронної пошти щоквартально до 10 числа.

Також відповідно до цього Наказу з 1 травня 2015 року з метою підвищення якості безоплатної вторинної правової допомоги вводиться анонімне анкетування клієнтів, буде проводитися двічі на рік – з 1 квітня та з 1 жовтня.

 

Підбірку підготувала: Христина Іващишин, юрист ТОВ «Західна консалтингова група»

X