fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 04.01.2016 пo 10.01.2016 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

In: Дайджести новин законодавства і практики 11 Jan 2016

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики

за періoд з 04.01.2016 пo 10.01.2016

РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

 

Майно ФОП, придбане спільно, є спільною власністю подружжя

Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 16 грудня 2015 розглянув справу № 6-1109цс15 про поділ майна подружжя.

При розгляді Суд підтвердив правову позицію, викладену при перегляді справи № 6-21цс15: системний аналіз статей 57, 60, 61 СК дозволяє зробити висновок про те, що майно фізичної особи-підприємця може бути об’єктом спільної сумісної власності подружжя і предметом поділу між ними з урахуванням загальних вимог законодавства щодо критеріїв визначення спільного майна подружжя та способів розділу його між ними.

Також суд підтвердив презумпцію рівності часток у майні: при здійсненні поділу майна в судовому порядку суд повинен виходити з презумпції рівності часток, а також з вимог статті 71 СК, згідно з якою розділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, здійснюється шляхом виділення його в натурі або реалізується через виплату грошової компенсації вартості його частки у разі неподільності майна (частина друга статті 364 ЦК). При цьому, відповідно до частини третьої статті 71 СК речі для професійних занять присуджуються тому з подружжя, хто використовував їх у своїй професійній діяльності. Вартість цих речей враховується при присудженні іншого майна другому з подружжя.

Правова позиція Верховного Суду України, викладена у постанові від 16.12.2015 р. № 6-1109цс15

Плани по врегулюванню ведення бізнесу в 2016 році

Кабінет Міністрів розпорядженням від 16.12.2015 № 1406-р затвердив План дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку в методології рейтингу «Ведення бізнесу» на 2016 рік.

План включає новий підхід до реєстрації підприємств, який гарантує скорочення кількості процедур для створення бізнесу. Зокрема, передбачено створення сервісу реєстрації юридичних осіб за допомогою Інтернету протягом 24-х годин. Також вирішено проводити реєстрацію платником ПДВ одночасно з реєстрацією юрособи.

Планується ввести спрощений механізм розгляду справ за грошовими вимогами невеликого розміру. Передбачається зменшення вартості і збільшення доступності кредитів для бізнесу шляхом надання в режимі реального часу вільного доступу до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та забезпечення можливості довірчої передачі права власності на майно кредитору в якості способу забезпечення виконання зобов’язань.

Крім того, вирішено підвищити рівень захищеності міноритарного інвестора шляхом підвищення відповідальності керівників підприємств та вдосконалення механізму притягнення їх до відповідальності, спрощення процедури забезпечення захисту прав міноритарних акціонерів в суді, посилення прозорості управління підприємствами.

Також планом передбачено:

– скорочення тривалості процедури банкрутства та збільшення відсотка заборгованості, який може бути повернений кредиторам;

– скорочення вартості і термінів дозвільних процедур у будівництві;

– скорочення витрат часу на експорт та імпорт продукції;

– зменшення часових витрат на податкові розрахунки та платежі і на фіскальне навантаження та інші заходи.

Розпорядження КМУ від 16.12.2015 р. № 1406-р «Про затвердження плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу «Ведення бізнесу» на 2016 рік»

Як розглядаються скарги у сфері держреєстрації?

Постановою від 25 грудня 2015 № 1128 Кабмін затвердив Порядок розгляду скарг у сфері державної реєстрації, який набув чинності 1 січня 2016 року, разом з новими редакціями Закону про держреєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Закону про держреєстрацію юридичних осіб і фізосіб-підприємців.

Документ визначає процедуру розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність держреєстратора, суб’єкта держреєстрації, територіального органу Мін’юсту, яка здійснюється Мін’юстом та його територіальними органами.

Для забезпечення розгляду скарг суб’єктом розгляду скарги утворюються постійно діючі комісії з питань розгляду скарг у сфері держреєстрації (далі – комісія), положення та склад яких затверджуються Мін’юстом чи відповідним територіальним органом.

Розгляд скарг здійснюється за заявою особи, яка вважає, що його права порушені. Заява подається виключно у письмовій формі і має містити обов’язкові відомості, передбачені Законами, а також відомості про бажання заявника та/або його представника взяти участь у розгляді скарги та про один із способів отримання скаржником повідомлення про зазначеному розгляді.

Розгляд скарг здійснюється у строки, встановлені Законом «Про звернення громадян».

Під час розгляду скарги по суті комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги скаржника, та інших обставин, які мають значення для об’єктивного розгляду скарги, у тому числі шляхом перевірки відомостей, що містяться в реєстрах , і в разі необхідності може витребувати документи, пояснення і т. п. у суб’єкта оскарження.

Обов’язково під час розгляду скарги по суті запрошується скаржник та/або його представник (за умови, якщо про це зазначено у скарзі), суб’єкт оскарження та інші зацікавлені особи, зазначені у скарзі або встановлені згідно з відомостями реєстрів. Неприбуття таких осіб, яким було належним чином повідомлено про розгляд скарги, а також неотримання такими особами повідомлень про час і місце розгляду скарги по причин, не залежних від суб’єкта розгляду скарги, не перешкоджає розгляду такої скарги.

За результатами розгляду скарги суб’єкт розгляду скарги на підставі висновків комісії приймає мотивоване рішення про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні.

Рішення, дії чи бездіяльність суб’єкта розгляду скарги можуть бути оскаржені до суду.

Постанова КМУ від 25.12.2015 р. № 1128 «Про затвердження Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації»

Затверджені умови отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканалів

Рішенням від 30.12.2015 № 2316 Нацрада з питань телебачення і радіомовлення затвердила Конкурсні умови на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканалів.

Для участі в конкурсі на ефірне мовлення претенденти подають заяву про видачу ліцензії на мовлення та інші документи відповідно до вимог статей 8, 9, 10, 24, 26, 28 Закону «Про телебачення і радіомовлення».

До пакету документів на участь у конкурсі включаються відомості про структуру власності і кінцевого бенефіціарного власника, засновника, а саме: ПІБ, країна громадянства, серія та номер паспорта , місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків ( за наявності) та копії чинних ліцензій Національної ради на мовлення (за наявності).

Пакети документів із заявами претендентів зберігаються в Національній раді протягом 3 -х місяців з дня підбиття підсумків конкурсу.

Також претендент на участь у конкурсі надає інформацію про:

– забезпеченні високої технічної якості мовлення;

– операторі телекомунікацій;

– типі передавача;

– адресу студії, перелік обладнання студії, захист студійних приміщень від несанкціонованого доступу;

– способі доставки сигналу від студії до передавача;

– стандарті мовлення – аналоговому;

– терміні отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ мовлення;

– термін початку мовлення та початку оплати за користування радіочастотним ресурсом.

Фінансові та інвестиційні зобов’язання претендента на участь у конкурсі повинні висвітлювати такі питання (бізнес- план):

– наявність фінансово-економічних можливостей забезпечувати поширення програм;

– джерела фінансування телерадіоорганізації.

Граничний термін подачі заяв на видачу ліцензії – 11.03.2016 до 17:00.

Граничний термін підбиття підсумків конкурсу – 10.05.2016

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 30.12.2015 року № 2316 «Про затвердження конкурсних умов»

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська, юрист кoмпанії «Західна кoнсалтингoва група»

 

 

X