fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 02.11.2015 по 08.11.2015 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 26 Nov 2015

Нова форма декларації про майновий стан і доходи

У Міністерстві юстиції був зареєстрований наказ Міністерства фінансів «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи».

До опублікування у “Офіційному віснику України” наказ готується 17.11.2015.

Наказ Мінфіну «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» від 02.10.2015 р. № 859

 

Довіреність на отримання ЕЦП

Акредитований центр сертифікації ключів ДФС України з 30 жовтня 2015р. видаватиме електронні цифрові підписи юридичним особам та фізичним особам – підприємцям особисто або виключно на підставі довіреності, посвідченої нотаріально з дотриманням вимог Закону України від 12 вересня 1993 року №3425 «Про нотаріат».

У довіреності необхідно надати представнику відповідні повноваження для отримання послуг ЕЦП (подання до АЦСК ІДД ДФС реєстраційних документів заявника, вчинення необхідних реєстраційних дій, генерація особистих ключів заявника, блокування, поновлення та скасування посилених сертифікатів тощо).

Якщо реєстраційні документи заявника (реєстраційна картка тощо) підписані безпосередньо представником, в довіреності повинно бути додатково обумовлено наділення представника повноваженнями укладати від імені заявника договір про надання послуг ЕЦП.

Офіційний портал Акредитованого центру сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту ДФС України, рубрика «Новини»

 

Оподаткування ПДВ операцій з перерахування коштів у вигляді гарантійного внеску за договором оренди

Податківці надали роз’яснення щодо порядку оподаткування ПДВ операції з перерахування коштів у вигляді гарантійного внеску за договором оренди.

Так, операції з передачі майна у схов (відповідальне зберігання), у концесію, а також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг, не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Якщо умовами договору оренди передбачено, що кошти у вигляді гарантійних платежів зараховуються в оплату лізингових (орендних) платежів, то ця сума гарантійних платежів (внесків) збільшує базу оподаткування ПДВ у орендодавця.

Якщо умовами договору оренди передбачено, що гарантійні платежі виконують виключно функцію засобу забезпечення виконання зобов’язань та підлягають поверненню орендарю в кінці терміну дії договору, то ця сума гарантійних платежів не збільшує базу оподаткування у орендодавця.

Якщо ж умови договору будуть змінюватися та буде змінюватися напрям використання отриманого раніше гарантійного платежу, то орендодавець повинен нарахувати податкові зобов’язання на суму отриманих гарантійних платежів (внесків), а орендар на зазначену дату матиме право на формування податкового кредиту, за умови реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних та виконання інших правил щодо формування податкового кредиту, встановлених ПКУ.

Лист Державної фіскальної служби України “Щодо порядку оподаткування податком на додану вартість операції з перерахування коштів у вигляді гарантійного внеску за договором оренди” від 28.10.2015 р. № 22839/6/99-99-19-03-02-15


Коли починає рахуватися повторне порушення

Фіскали наголосили на  питанні застосування відповідальності за повторне неподання або несвоєчасне подання податкової звітності.

Статтею 120 ПКУ передбачено, що неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків) тягне за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Отже, повторним порушенням буде несвоєчасне подання податкової декларації  незалежно від виду податку, за яке до такого платника протягом року вже було застосовано штраф за неподання податкової декларації та у період до одного року (до 365 або 366 днів – для високосного року) винесено податкове повідомлення-рішення.

Якщо особа, яка піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню (стаття 39 КУпАП).

Отже, для визначення повторності правопорушення відлік 365 днів (для високосного року – 366 днів) починається з дати винесення органом державної податкової служби податкового повідомлення – рішення.

Лист Головного управління ДФС у Рівненській області “Щодо застосування відповідальності передбаченої за повторне неподання або несвоєчасне подання податкової звітності з ПДВ” від 22.10.2015 р. № 2013/10/17-00-15-01-07

 

Знову про строки відображення вчасно зареєстрованого податкового кредиту

Знову і знову податківці кажуть, що сума ПДВ, зазначена в податковій накладній, складеній 31.08.2015 та своєчасно зареєстрованій в ЄРПН, може бути включена до складу податкового кредиту покупця за результатами податкового (звітного) періоду, в якому вона була складена, тобто серпня 2015 року, або будь-якого наступного звітного періоду в межах 365 календарних днів з дати складання такої податкової накладної.

Питання полягало в тому, чи уточнювати період, до якого належить складання податкової накладної (за умови своєчасної реєстрації в ЄРПН) чи включати до податкового кредиту будь-якого наступного звітного періоду протягом 365 днів (через відображення у додатку 5).

Лист Державної фіскальної служби України “Щодо порядку складання і реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних постачальниками електроенергії та порядку формування покупцями (отримувачами) електроенергії податкового кредиту на підставі таких податкових накладних” від 26.10.2015 р. № 22394/6/99-99-19-03-02-15

 

Як врахувати відємне значення від патентованої діяльності попередніх періодів

Податківці відповіли на запитання чи враховується при визначенні об’єкта оподаткування від’ємне значення від патентованої діяльності, яке виникло в попередніх звітних періодах.

Нагадаємо, що до 01.01.2015р. за патентованою діяльністю платник податку був зобов’язаний окремо визначати податок від кожного виду такої діяльності та окремо визначати податок від іншої діяльності.

В такому випадку від’ємне значення  не враховувалося для визначення об’єкта оподаткування та відшкодовувалося за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності.

Після 01.01.2015р. об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ Податок на прибуток підприємств» ПКУ.

Пункт 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 ПКУ надає можливість фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Таким чином, від’ємне значення об’єкта оподаткування від патентованої діяльності, що виникло у попередніх звітних (податкових) періодах, враховується у складі загального від’ємного значення об’єкта оподаткування, що зменшує фінансовий результат до оподаткування у вигляді різниці.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 102.08.03

 

Нагадування про сплату квартального ЄСВ фізичними особами – підприємцями

Фіскали нагадали про граничний термін сплати єдиного внеску, нарахованого за календарний квартал, фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування.

Так, фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Водночас, фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили, до 20 числа кожного місяця поточного кварталу. При цьому суми єдиного внеску, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Таким чином, граничний термін сплати єдиного внеску фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування – 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

У разі, якщо останній день сплати єдиного внеску припадає на вихідний, святковий день чи інший неробочий день, то останнім днем таких строків сплати єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем (пункт 11 розділу ІV Інструкції № 449).

Лист Державної фіскальної служби України “Щодо граничного терміну сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахованого за календарний квартал, фізичними особами –         підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування” від 29.10.2015 р. № 39858/7/99-99-17-03-01-17

 

Фінансові витрати, здійснені до 01 січня 2015р.

Податківці нагадали, що відповідно до п. 20 підр. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ витрати на сплату процентів, які відповідали вимогам п.141.1 ст.141 ПКУ у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, але не віднесені до складу витрат виробництва (обігу) згідно з положеннями п.141.2 ст.141 ПКУ у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року, підлягають врахуванню при визначенні фінансового результату до оподаткування майбутніх звітних податкових періодів з 1 січня 2015 року з урахуванням обмеження, передбаченого п.140.3 ст.140 ПКУ.

Тобто, платники податку, які відповідно до п.140.2 ст.140 ПКУ збільшили фінансовий результат до оподаткування на відповідну суму, мають право у наступних звітних податкових періодах зменшити фінансовий результат до оподаткування на таку суму, зменшену щорічно на 5 відсотків від цієї суми до повного її погашення. Зменшення має здійснюватися з урахуванням обмежень, встановлених п. 140.2 ст. 140 ПКУ. 

Лист МГУ ДФС – Центрального офісу з ОВП «Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств процентів за борговими зобов’язаннями» від 29.10.2015 №24338/10/28-10-06-11

 

Коли включати до доходів суми штрафів, пені, неустойки

Податківці нагадали, що нараховані згідно рішень суду, але не отримані фактично, суми 3% річних, інфляційних втрат, пені та штрафів боржникам за прострочення виконання грошових зобов’язань до  2015 року включаються до складу доходів платника податку за датою їх фактичного надходження, починаючи з  2015 року суми штрафів та/або неустойки чи пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду, включаються до складу доходів платника податку згідно з Положеннями (стандарту) бухгалтерського обліку.

Лист МГУ ДФС – Центрального офісу з обслуговування ВП «Щодо податку на прибуток» від 29.10.2015 № 24312/10/28-10-06-11

 

Зміни до конвенції між урядами України та Чехії про уникнення подвійного оподаткування

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно».

Закон спрямований на виконання внутрішньодержавних процедур, потрібних для набуття чинності Протоколом. Необхідність укладання цього Протоколу пояснюється тим, що в процесі переговорів із чеською стороною були узгоджені зміни, які потрібно внести до Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень щодо податків на доходи і майно.

Такі зміни стосуються, зокрема, уточнення:

визначень термінів «резидент Договірної Держави», «дивіденди», «роялті»;

порядку оподаткування прибутків, одержаних підприємством Договірної Держави від експлуатації морських, річкових, повітряних суден, дорожнього або залізничного транспорту у міжнародних перевезеннях;

порядку оподаткування доходів, що одержуються резидентом Договірної Держави від відчуження акцій або інших прав, які складають більш ніж 50% їх вартості прямо або опосередковано від нерухомого майна, розташованого в іншій Договірній Державі;

порядку оподаткування винагороди, одержуваної у зв’язку з роботою за наймом, що здійснюється на борту судна, човна, літака, дорожнього або залізничного транспортного засобу, що експлуатується підприємством Договірної Держави;

положень щодо усунення подвійного оподаткування; порядку обміну інформацією тощо.

Проект Закону про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно № 0066 від 22.09.2015

 

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

X