fbpx

Дайджест новин законодавства і практики за період з 01.02.2016 по 07.02.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 08 Feb 2016

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 01.02.2016 по 07.02.2016

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Як правильно декларувати з акцизного податку за січень 2016р.

Податківці надали роз’яснення, як декларувати з акцизного податку за січень 2016р.

Так, зокрема для платників акцизного податку, які здійснюють реалізацію пального, встановлено специфічну ставку – 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару.

Акцизний податок з товарів, на які встановлені ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом НБУ, що діє на двадцятий день місяця, що передує кварталу, в якому здійснюється реалізація товару, і залишається незмінним протягом звітного кварталу.

Тобто для розрахунку акцизного податку з роздрібної торгівлі пальним у першому кварталі 2016 року необхідно застосовувати курс євро, встановлений НБУ на 20 грудня 2015 року. За даними НБУ на 20.12.2015 1є = 25,462988 грн., відповідно для першого кварталу 2016 року ставка акцизного податку у гривнях за один літр реалізованого (відпущеного) пального дорівнюватиме – 0,042 євро х 25,462988 грн.

Оскільки до настання граничного терміну подачі декларації з акцизного податку за січень 2016р. нової форми декларації ще немає, то до запровадження нових форм звітності, податківці рекомендують використовувати таку формулу розрахунку за кожним видом товару:

ПЗ = Vл х (0,042є х Кє), де

ПЗ – податкове зобов’язання з роздрібного продажу пального, що підлягає сплаті до бюджету,

Vл – об’єм реалізованого (відпущеного) пального у літрах,

0,042є – ставка акцизного податку, встановлена п. 215.3.10 п. 215.3 ст. 215 Кодексу,

Кє – офіційний курс гривні, що діє на двадцятий день місяця, що передує кварталу.

Відомості щодо такого розрахунку рекомендується відобразити у рядках додатку 9 «Зразок доповнення до Декларації відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Кодексу» до декларації акцизного податку.

Разом з цим, відомості про суми податкового зобов’язання по кожному рядку виду товару (палива) обов’язково повинні бути перенесені до відповідних рядків додатку 6 до декларації.

Перенесення сум податкового зобов’язання до рядків додатку 6 до декларації та до розділу Ґ декларації відбувається з округленням до гривні без.

У разі якщо при виробництві пального використані інші оподатковувані підакцизні товари, то сума податку до сплати зменшується на суму податку, розрахованого для такої сировини.

До запровадження системи електронного адміністрування реалізації пального, тобто до 29 лютого 2016р. передбачено такий механізм для розрахунку акцизного податку при виробництві пального з використанням підакцизної сировини, з якої сплачено акцизний податок.

Необхідно отримати від виробника або імпортера підакцизної сировини довідку про обсяг поставленої підакцизної сировини, в якій обов’язково необхідно відобразити дані про:

  • найменування покупця (отримувача) підакцизної сировини,
  • відповідні суми сплаченого акцизного податку
  • перелік податкових накладних з ПДВ, оформлених на постачання такої сировини.

Довідка повинна бути підтверджена контролюючим органом за місцезнаходженням виробника або імпортера. Підтвердження відбувається протягом одного робочого дня після отримання від виробника або імпортера відповідної довідки.

Податківці навели приклад заповнення додатків до декларації акцизного податку.

Лист Державної фіскальної служби України “Щодо змін в адмініструванні акцизного податку” від 03.02.2016 р. № 3495/7/99-99-19-03-03-17

Проект електронного адміністрування реалізації пального

На своєму офіціномй сайті податківці розмістили проект постанови КМУ „Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального”.

Проектом пропонується затвердити Порядок електронного адміністрування реалізації пального, елементом якого є Порядок реєстрації платників акцизного податку з реалізації пального.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту постанови фіскали пропонують надсилати упродовж одного місяця з дати оприлюднення проекту на адресу:

Державної фіскальної служби України: 04655, МПС, м. Київ – 53, Львівська площа, 8,  e-mail:excise@minrd.gov.ua.

Державної регуляторної служби України, 01001, м. Київ-11, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail:inform@dkrp.gov.ua

Офіційний портал Державної фіскальної служби України, рубрика “Регуляторна політика”, підрубрика “Проекти регуляторних актів”, розміщено 03.02.2016р.

І знову про поворотну фінансову допомогу

Фіскали ще раз наголосили на тому, чи впливає поворотна фінансова допомога на фінансовий результат до оподаткування. Зокрема, роз’яснення стосувалося оподаткування поворотної фінансової допомоги, отриманої в 2015 році від фізичних осіб-резидентів.

Так, нагадаємо, що поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

В оновленому розділі ІІІ ПКУ не передбачено жодних особливостей оподаткування поворотної фінансової допомоги.

Так, за правилами бухгалтерського обліку поворотна фінансова допомога не пливає на фінансовий результат оскільки:

  • згідно з п. 5 П(С)БО 15 “Дохід” дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу, тобто при отриманні поворотної фінансової допомоги дохід не визнається як в бухгалтерському, так і в податковому обліку;
  • згідно з п. 5 П(С)БО 16 “Витрати” витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань, згідно п. 9.3 П(С)БО 16 не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати погашення одержаних позик, отже при поверненні поворотної фінансової допомоги витрати не визнаються як в бухгалтерському, так і в податковому обліку.

Отже, поворотна фінансова допомога, яка отримується після 01.01.2015 не впливає на об‘єкт оподаткування.

Лист Головного управління ДФС у Вінницькій області “Щодо оподаткування поворотної фінансової допомоги, отриманої в 2015 році від фізичних осіб-резидентів” від 15.01.2016 р. № 98/10/02-32-15-02

Як відзвітувати по пільгах з податку на прибуток, якщо декларація з ПНП подається один раз на рік

Податківці відповіли на запитання, як подається звіт про суми податкових пільг платником податку, який має пільги з податку на прибуток та подає Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств лише раз на рік.

Так, враховуючи, що сума пільги з податку на прибуток розраховується платником податку на прибуток на підставі даних додатка ПЗ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, яка подається один раз за підсумками року, звіт про суми податкових пільг таким суб’єктом господарювання подається у строки подання річної Декларації.

Загальнодоступний  інформаційно-довідковий ресурс, категорія 102.23.01

M.E.Doc дає поради щодо заповнення Звіту з ЄСВ за січень 2016р.

В зв’язку з суттєвими змінами, які торкнулися процедури нарахування ЄСВ з 01 січня 2016р. ДФСУ спільно з Пенсійним фондом України розробляють відповідні зміни до бланків звітності з ЄСВ і алгоритми їх заповнення, але на сьогодні терміни впровадження оновлених бланків не визначені.

Тож:

1) не обов’язково заповнювати п.4 і п.5 Таблиці 1 Додатка 4.

2) рядки 17, 18, 19, 20 в таблиці 1 Додатка 4 не заповнюються.

3) в табл. 1 не заповнюються рядки 5, 5.1-5.6, не потрібно заповнювати дані в рядках 4, 4.1-4.4 нарахований дохід, з якого утримувався єдиний внесок. Відповідно в таблиці 6 Звіту не заповнюватиметься реквізит 20, «Сума утриманого єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)».

По нарахуваннях з типом 2 і 3 розрахунок буде проводиться за тими ставками, які діяли в періоді нарахованого доходу. Тому розрахункові дані в таблиці 6 будуть заповнюватися вручну, і вноситься в таблицю 1.

Показники можна коригувати в ручному режимі.

Для таблиці 6 Звіту активізована «галочка» Правка – Автоматичний розрахунок. У випадку, якщо підприємство відображає виправлення помилок, розрахованих сум в минулому періоді (типи нарахувань 2 і 3) за іншими ставками, то необхідно відключити авторозрахунок і внести дані згідно з розрахунком.

Якщо необхідно внести дані, які відрізняються від автоматично розрахованих, то потрібно виконати такі дії:

Звичайним (стандартним) способом створити і заповнити Таблицю 6 Додатка 4 ЄСВ (базові показники звітності будуть розраховуватися автоматично).

Зберегти і закрити звіт.

Відключити автоматичне заповнення показників звіту через меню «Правка / Заповнення Таблиці 1 з Таблиці 6» Меню Правка модуля ЄСВ.

Відкрити Таблицю 1 і меню Правка відкритого документа вимкнути «Автоматичний розрахунок».

Відкоригувати необхідні показники.

Ретельно перевірити і перерахувати підсумки.

Після відправки звіту повернути позначки авторозрахунок і Автозаполнения у вихідне положення.

За січень 2015р. звітуємо за новою формою декларації з ПДВ

Податківці нагадали, що затверджена нова форма декларації з ПДВ.

Податкова звітність з ПДВ, починаючи із звітного періоду січень 2016 року, усіма платниками податку подається за  новою формою в електронному вигляді.

 Офіційний портал Державної фіскальної служби України, рубрика “Повідомлення та нагадування”, розміщено 01.02.2016р.

По-новому податкову накладну складатимемо з 01 квітня

Наказ Мінфіну  «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» від 31.12.2015 р. № 1307 набирає чинності з 1 числа другого місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.

Наказ готується до опублікування в Офіційному віснику України № 10 від 12.02.2016 р., тому нова форма податкової накладної почне застосовуватися з  квітня 2016 року.

Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної” від 31.12.2015 № 1307

Нові ставки екологічного податку

Фіскали повідомили про індексацію ставок екологічного податку для визначення податкових зобов’язань, що виникли з 1 січня 2016 року

Так, проіндексовано ставки екологічного податку, що діяли у 2015 році, за:

1) викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (крім двоокису вуглецю), що затверджені п. 243.1-243.3 ст. 243 ПКУ, на 26,71 %, а за викиди двоокису вуглецю (п. 243.4 ст. 243 ПКУ) – на 26,92 %;

2) скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (п. 245.1-245.2 ст. 245 ПКУ) – на 26,72 %;

3) розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах (п. 246.1-246.2 ст. 246 ПКУ) – на 25,81-26,81 %;

4) утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (п. 247.1 ст. 247 ПКУ) – на 26,7 %;

5) тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (п. 248.1 ст. 248 ПКУ) – на 26,7 %.

Лист Державної фіскальної служби України “Про зміну у 2016 році ставок екологічного податку” від 29.01.2016 № 2938/7/99-99-15-04-02-17

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

 

Підписатися на новини

Підпишіться на щотижневий дайджест новин і будьте в курсі подій без зайвого спаму

X