fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 01.02.2016 пo 07.02.2016 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

In: Дайджести новин законодавства і практики 08 Feb 2016

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики

за періoд з 01.02.2016 пo 07.02.2016

РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

 

Нотаріуси повинні перевіряти факт застосування санкцій до клієнтів

Мін’юст наказом від 27 січня 2016 року № 235/5 затвердив Зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами. Документ доповнений низкою нових норм, а деякі положення викладені в новій редакції.

Варто відзначити, що при вчиненні нотаріальної дії нотаріус перевіряє факт застосування санкцій, передбачених ст. 4 Закону «Про санкції», рішення про застосування яких прийнято РНБО та введено в дію Указом Президента, до фізичних або юридичних осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

У разі звернення за вчиненням нотаріальної дії представника фізичної або юридичної особи перевірка факту застосування санкцій здійснюється стосовно фізичної або юридичної особи, в інтересах якої діє такий представник.

Перевірка факту застосування санкцій здійснюється за відомостями, що містяться в рішенні РНБО.

У разі встановлення факту застосування санкцій до фізичних або юридичних осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії, нотаріус відмовляє у вчиненні такої нотаріальної дії.

Крім того, передбачено, що в разі, якщо державна реєстрація права власності на нерухоме майно проведена без видачі документа, що посвідчує таке право, нотаріальна дія щодо такого майна здійснюється на підставі інформації з Держреєстру речових прав на нерухоме майно. Така інформація долучається до примірника угоди, свідоцтва тощо, які залишаються в справах нотаріуса.

Також встановлено, що для посвідчення договору найму будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремих частин) нотаріус отримує інформацію з Держреєстру речових прав на нерухоме майно шляхом безпосереднього доступу до реєстру. Ця інформація залишається в справах нотаріуса.

На вимогу фізичних або юридичних осіб, щодо яких здійснювалося нотаріальну дію, нотаріуси вправі видавати копії документів, що зберігаються в справах державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву чи приватного нотаріуса.

Наказ Міністерства юстиції України від 27.01.2016 р. № 235/5 «Про внесення змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України»

Як видається сертифікат EUR.1

У листі № 47656/7/99-99-25-02-03-17 ДФС надала рекомендації щодо оформлення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 в країни ЄС, який підтверджує статус преференційного походження товару.

Митні органи держав-членів ЄС та України повинні надавати один одному через Європейську комісію зразки відбитків печаток, що використовуються в їх митних службах для видачі сертифікатів з перевезення товару EUR.1 та адреси митних органів, які відповідають за перевірку цих сертифікатів і декларацій, інвойсів. Аналогічні вимоги містяться в угодах про вільну торгівлю, укладених Україною з країнами ЄАВТ та Чорногорією.

Сертифікати завіряються виключно наданими в ДФС зразками відбитків печаток посадових осіб митниць.

Сертифікат видається безкоштовно на одну партію товарів, яка експортуються, уповноваженим на це посадовою особою митниці під час здійснення/гарантування або після експорту товару.

Для видачі сертифіката експортер або його уповноважена особа повинна пред’явити митниці наступні документи:

– заяву, що містить декларацію експортера для видачі сертифіката;

– заповнені електронну копію сертифіката і оригінал бланка сертифіката (у разі наявності його у експортера);

– документи, що підтверджують преференційне походження товарів з України, зазначених у сертифікаті при першій поставці таких товарів до країн ЄС або в разі зміни умов технологічного процесу виробництва товару, що впливає на преференційне походження товарів, що експортуються з України.

Сертифікат видається в найкоротший строк, але не більше 3 робочих днів, з наступного дня після реєстрації заяви в митниці. При видачі сертифіката під час здійснення експорту, дата видачі сертифіката повинна бути не більш пізньої, ніж дата митної декларації на експорт.

Заява для видачі сертифіката може бути подано до здійснення експорту, але в цьому випадку експортером повинно бути гарантовано експорт товарів з України.

У разі нездійснення експорту товарів , виданий сертифікат анулюється митницею.

Лист ДФС України від 29.12.2015 р. № 47656/7/99-99-25-02-03-17 «Про рекомендації з оформлення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 до країн ЄС»

Затверджено державний логотип для органічної продукції

Мінагрополітики наказом від 25.12.2015 № 495 затвердило державний логотип для органічної продукції (сировини) і технічний опис такого логотипу.

Логотип може наноситися на будь-яку упаковку, етикетку (стікер), споживчу тару, контретикетки, кольєретку, ярлик, пробку, листок-вкладиш, документ, повідомлення, інші елементи упаковки, які супроводжують або відносяться до органічної продукції (сировини).

Державний логотип складається з графічного зображення і написи, які поміщені в квадрат. Напис розміщується під графічним зображенням державного логотипу та складається зі слів «Органічний ПРОДУКТ» або еквівалента на англійською мовою – «ORGANIC PRODUCT».

Логотип може бути розміщений на тлі будь-якого кольору, використовуватися в будь-якому масштабі, враховуючи пропорції і такі рекомендовані розміри: ширина – 50 мм, висота – 50 мм; ширина – 25 мм, висота – 25 мм. Мінімальні розміри логотипу складають 14 мм завширшки і 14 мм. Якщо етикетка та/або упаковка органічної продукції має недостатню площу для нанесення необхідного маркування, то логотип повинен мати розміри 8 мм завширшки і 8 мм у висоту.

Наказ Міністерство аграрної політики та продовольства України від 25.12.2015 р. № 495 «Про затвердження державного логотипу для органічної продукції (сировини)»

Технічний регламент щодо фасованих товарів – затверджено

Кабмін постановою від 16.12.2015 № 1193 затвердив Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують по масі і об’єму в готову упаковку.

Дія техрегламенту поширюється на упаковані одиниці з постійним номінальним вмістом, що містять товари, призначені для продажу та:

– відповідають значенням, визначеним пакувальником до моменту упаковки;

– виражені в одиницях маси або об’єму;

– мають масу або обсяг не менше 5 грамів або мілілітрів і не більше 10 кілограмів або літрів.

Не допускається нанесення на упаковані одиниці знаків або написів, які можна сплутати зі знаком відповідності.

Пакувальник або імпортер несе відповідальність за забезпечення відповідності упакованої одиниці вимогам Технічного регламенту.

Орган метрологічного нагляду з метою встановлення відповідності упакованих одиниць Технічному регламенту здійснює вибірковий статистичний контроль в приміщеннях пакувальника або представника пакувальника або імпортера, які є резидентами. Такий контроль здійснюється відповідно до методами приймального контролю якості.

Постанова набуде чинності через 6 місяців з дня опублікування.

Надання на ринку упакованих одиниць , які були введені в обіг до дня набрання чинності цією постановою, і знаходяться в обігу не більше 2 років з дня набрання чинності постанови, не може бути заборонено або обмежено у зв’язку з невідповідністю таких упакованих одиниць вимогам Технічного регламенту.

Постанова КМУ від 16.12.2015 р. № 1193 «Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку»

Оновлено ліцензійні умови освітньої діяльності

2 лютого вступили в силу оновлені Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності.

Документом встановлюються єдині вимоги до здійснення освітньої діяльності в сферах вищої освіти, професійно-технічної, загальної середньої, дошкільної освіти. Зокрема, у сфері вищої освіти – за певним рівнем вищої освіти з певної спеціальності; в сфері професійно-технічної освіти – за певною професією, спеціальністю або класами класифікаційних угруповань (під час ліцензування професійно-технічної (курсового) навчання на виробництві); в сфері загальної середньої освіти – за певним освітнім рівнем; в сфері дошкільної освіти – за певним видом дошкільної освіти.

Також передбачений єдиний перелік документів, які подаються для отримання ліцензії, єдині форми заяв про видачу ліцензії та подачі документів в орган ліцензування для всіх суб’єктів здійснення освітньої діяльності.

Крім того, встановлено, що:

– кадрові вимоги щодо забезпечення здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальностями, за якими на момент вступу в силу цієї постанови вузи мають ліцензію на освітню діяльність, вступають в силу з 1 вересня 2017 року. У зазначений період кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальностями здійснюється відповідно до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затвердженим наказом МОН від 24 грудня 2003 № 847;

– підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за програмами вищої освіти здійснюється відповідно до вимог з підготовки здобувачів ступеня молодшого бакалавра, а фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста – відповідно до вимог з підготовки здобувачів ступеня магістра.

Постанова КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»

Призупинено надання послуг ЕЦП деяким юридичним особам

ДФС повідомила, що у зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2016 року нової редакції Закону « Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» змінено процедуру державної реєстрації юридичної особи. Зокрема, виключено норму про повернення другого примірника установчого документа (положення, статут, зміни до статуту і т. п.) з відміткою державного реєстратора.

Відповідно до Правил посиленої сертифікації (наказ СБУ від 13.01.2005 № 3), встановлення юридичної особи здійснюється за її установчими документами (положення, статут юрособи і т.п.) або копій таких документів, нотаріально посвідчених відповідно до законодавства.

Тому, з огляду на відсутність нормативно – правових актів, що регулюють порядок ознайомлення третіх осіб з установчими документами, наданими для здійснення державної реєстрації юридичної особи, АЦСК ІДД ДФС змушений тимчасово призупинити надання послуг електронного цифрового підпису юридичним особам, зареєстрованим після 01.01.2016, а також тим, які вносили зміни в установчі документи починаючи з 01.01.2016.

Для захисту законних прав суб’єктів господарювання та прискорення вирішення порушених питань Державної фіскальною службою направлено офіційні запити до контролюючого органу. Після отримання відповідних роз’яснень буде розглянуто питання про порядок подальшого обслуговування зазначених вище підприємств, про що буде повідомлено додатково.

Офіційний портал ДФС, рубрика «Новини», підрубрика «ДФС тимчасово призупинено надання послуг електронного цифрового підпису юридичним особам, зареєстрованим після 1 січня 2016 року» від 03.02.2016 р.

Допомога по вагітності та пологах включається при нарахуванні компенсації за невикористані відпустки

Міністерство соціальної політики України листом від 25.12.2015 № 1675/13/84-15 роз’яснило особливості нарахування компенсації за невикористані відпустки при звільненні, якщо в розрахунковий період потрапляє відпустка по вагітності та пологах або відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Мінсоцполітики нагадало, що обчислення середньої заробітної плати для нарахування компенсації за невикористані відпустки провадиться відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100.

До виплат, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати для нарахування компенсації за невикористані відпустки, належать:

  • основна заробітна плата (тарифна ставка, оклад);
  • доплати і надбавки;
  • премії, які мають постійний характер;
  • винагорода за вислугу років та підсумками роботи за рік;
  • індексація;
  • виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження, за час вимушеного прогулу тощо);
  • допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV допомога по вагітності та пологах надається у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Статтею 25 Закону № 1105 встановлено, що допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Мінсоцполітики зауважило, що допомога по вагітності та пологах має включатись до виплат, які враховуються під час обчислення середньої заробітної плати для нарахування компенсації за невикористані відпустки.

Абзацом шостим пункту 2 Порядку № 100 встановлено, що час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. Зазначена норма стосується, зокрема, випадків, коли працівникам надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Лист Міністерства соціальної політики України від 25.12.2015 р. № 1675/13/84-15

Повторне введення посади: чи повідомляти скороченого працівника

Чи повинен роботодавець повідомляти колишнього працівника, звільненого у зв’язку зі скороченням штату, про введення аналогічної посади до штатного розпису? Отже, відповідно до статті 42-1 Кодексу законів про працю України працівник, з яким розірвано трудовий договір із підстав, передбачених пунктом 1 статті 40 КЗпП (окрім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), протягом одного року має право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган приймає на роботу працівників аналогічної кваліфікації. Тож, право працівника на укладення трудового договору у порядку, передбаченому статтею 42-1 КЗпП, припиняється після закінчення одного року з дня звільнення.

Утім, законодавство не містить обов’язку власника чи уповноваженого ним органу попереджати звільнених про те, що він знову проводить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

Офіційний портал Управління Держпраці у Рівненській області, рубрика «Запитання-відповіді», підрубрика «Мене було звільнено з посади на підставі п.1 ст. 40 КЗпП України  у зв‘язку із скороченням чисельності працівників установи. Як мені стало відомо, через декілька місяців потому,  керівником введено до штатного розпису посаду, з якої мене було скорочено. Чи маю я право бути   прийнятим  на роботу за цією посадою?» від 02.02.2016 р.

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська, юрист кoмпанії «Західна кoнсалтингoва група»

 

 

X