fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики в результаті моніторингу за період з 26.04.2015 по 04.05.2015 РУБРИКА “КАДРИ І ПЕРСОНАЛ”

In: Дайджести новин законодавства і практики 18 Aug 2015

Проект повідомлення про прийняття працівника на роботу

Кабінет міністрів України оприлюднив проект Постанови «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу».

В Проекті сказано, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається підприємством чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором  одним із таких способів:

засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб;

на паперових носіях, разом з копією в електронній формі;

на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

Інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Проект форми Повідомлення містить ПІБ працівника, його ІПН, робота з трудовою книжкою чи без,  номер та дата наказу про прийняття на роботу та дата початку роботи.

Проект Постанови КМУ Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу

 

МВС впорядкувало оплату праці працівників пунктів тимчасового розміщення біженців

Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2015 року № 353 «Про впорядкування умов оплати праці працівників пунктів тимчасового розміщення біженців і пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в України, Державної міграційної служби».

         Відповідно до положень цього Наказу, керівникам таких пунктів надано право в межах фонду заробітної плати встановлювати:

1) конкретні розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівникам пунктів відповідно до затверджених цим наказом схем тарифних розрядів;

2) посадові оклади заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів – на 5 – 15 відсотків, головним бухгалтерам – на 10 – 30 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами тарифних розрядів;

3) надбавки працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

  • за високі досягнення в праці;
  • за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
  • за складність, напруженість у роботі.

4) доплати працівникам:

у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

У випадку несвоєчасного виконання задач, погіршення якості роботи та порушення трудової дисципліни, вказані надбавки відміняються або зменшуються.

Надбавка за почесне звання встановлюється працівникам, якщо їх діяльністю з профілю співпадає з наявним почесним званням. Зокрема, за почесне звання «заслужений» передбачена надбавка в розмірі 20% від посадового окладу. Відповідність почесного звання профілю діяльності на займаній посаді визначається керівником пункту.

 

Роботодавець зобов’язаний запропонувати працівнику, якого скорочують, вільну вакансію лише на своєму підприємстві

До такого висновку прийшла Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України у постанові від 1 квітня 2015 року у справі № 6-41цс15. При розгляді справи про поновлення на роботі, виплату заробітної плати за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди, Верховний Суд України прийшов до висновку, що роботодавець вважається таким, що виконав свій обов’язок із працевлаштування працівника, який звільняється, якщо працівнику були запропоновані всі інші вакантні посади (інша робота),які з’явилися на підприємстві протягом періоду звільнення працівника та які існували на день звільнення.

Судом роз’яснено, що відповідно до ч.2 ст. 40 Кодексу законів про працю встановлено, що звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 цієї статті, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

Згідно з ч. 1 та ч. 3 статті 49 КЗпП України про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації.

Власник є таким, що належно виконав вимоги частини другої статті 40, частини третьої статті 49-2 КЗпП України щодо працевлаштування працівника, якщо запропонував йому наявну на підприємстві роботу, тобто вакантну посаду чи роботу за відповідною професією чи спеціальністю, чи іншу вакантну роботу, яку працівник може виконувати з урахуванням його освіти, кваліфікації, досвіду тощо.

При цьому роботодавець зобов’язаний запропонувати всі вакансії, що відповідають зазначеним вимогам, які існують на цьому підприємстві, незалежно від того, в якому структурному підрозділі працівник, який вивільнюється, працював.

Оскільки обов’язок по працевлаштуванню працівника покладається на власника з дня попередження про вивільнення до дня розірвання трудового договору, за змістом частини третьої статті 49-2 КЗпП України роботодавець є таким, що виконав цей обов’язок, якщо працівникові були запропоновані всі інші вакантні посади (інша робота), які з’явилися на підприємстві протягом цього періоду і які існували на день звільнення.

Джерело:

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/43675418

 

Розширено повноваження комісії Служби безпеки України з визнання учасниками бойових дій

Про це йдеться в наказі Служби безпеки України від 31 березня 2015 року № 229, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2015 року за номером 445/26890. Зокрема, в наказі передбачено, що комісія:

1)     інформує у місячний строк Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції про осіб, яким надано статус учасника бойових дій;

2)    позбавляє статусу учасника бойових дій у разі:

  • наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції;
  • виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення або надання недостовірних даних про особу;
  • подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.”.

 

Підбірку підготувала:

Христина Іващишин, юрист компанії “Західна консалтингова група”

X