fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин “Податки і облік” з 15.10.2018 пo 21.10.2018

In: Дайджести новин законодавства і практики 22 Oct 2018 Tags: ,

Дайджест нoвин “Податки і облік”

з 15.10.2018 пo 21.10.2018

 

Проект плану здійснення комплексних заходів держнагляду (контролю) на 2019 рік

Сформовано проект Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік .

Підставою для проведення в суб’єкта господарювання комплексного планового заходу державного нагляду (контролю) є внесення одного й того самого суб’єкта господарювання до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) різних органів державного нагляду (контролю) є

Суб’єкт господарювання має право відмовитися від проведення комплексного планового заходу державного нагляду (контролю). Для цього йому до затвердження Плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік (до 15.11.2018) необхідно письмово звернутись з відповідною заявою до Державної регуляторної служби України.

У такому разі перевірка суб’єкта господарювання проводитиметься згідно з річними планами органів державного нагляду (контролю).

У разі виявлення суб’єктом господарювання у проекті плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) помилок щодо назви суб’єкта господарювання, коду ЄДРПОУ, адреси, ступеню ризику, тривалості перевірки тощо, з вимогами щодо виправлення таких помилок слід звертатись до органів державного нагляду (контролю).

 

За матеріалами Державної регуляторної служби України

 


Тлумачення МСФЗ

Фахівці Мінфіну повідомили: МСФЗ приймаються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (м. Лондон, Велика Британія), їх тлумачення Міністерством фінансів України не здійснюється.

Пунктом 42 Конституції Фонду міжнародних стандартів фінансової звітності функція з тлумачення застосування МСФЗ покладена на Комітет з тлумачень міжнародних стандартів фінансової звітності.

Згідно з пунктами 5.14 — 5.22 довідника з належних правових процедур Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Комітету будь-яка окрема особа або організація може за встановленою формою подати пропозиції щодо можливих питань порядку денного на розгляд Комітету. Така пропозиція має охоплювати опис питання, стислий опис поточних бухгалтерських практик із визначенням основних альтернатив та підстави для вирішення питання Комітетом.

 

Лист Мінфіну України від 24.09.2018  № 35210-06-5/24914

 

Дивіться відео на тему:

Хто зобов’язаний застосовувати міжнародні стандарти фінансової звітності МСФЗ


Новий онлайн-сервіс для підприємців — «Кабінет управління ризиками»

На форумі Офісом ефективного регулювання BRDO за підтримки ініціативи EU4Business\FORBIZ представлено онлайн-сервіс «Кабінет з управління ризиками», що дасть можливість підприємцям більш ефективно планувати свою діяльність завдяки можливості онлайн-взаємодії з інспекціями.

«Кабінет управління ризиками» містить низку інструментів:

 • календар запланованих перевірок;
 • історію проведених перевірок та їхні результати;
 • вичерпний чек-лист — вимоги до підприємців, з можливістю самоконтролю по кожній потенційній небезпеці;
 • можливість оцінити якість роботи інспектора, що стане основою для рейтингу інспекцій;
 • можливість вказати на обтяжливість конкретних вимог, що заважають працювати. Це стане основою для їх перегляду, щоб зменшити регуляторне навантаження на бізнес.

Ознайомитися з інструментами Інспекційного порталу в тестовому режимі можна на www.inspections.gov.ua.

Повноцінно інструменти Інспекційного порталу стануть доступними для використання з 01.01.2019 року.

 

За матеріалами Державної регуляторної служби України

 


Правильність подання відомостей про посаду головного бухгалтера на підприємстві

Фіскали нагадують: відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно з дотриманням вимог Закону №996 обирає форми його організації:

 • введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
 • користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
 • ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або підприємством, суб’єктом підприємницької діяльності, самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності;
 • самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства.

Відповідно до п. 66.4 ПКУ та п. 9.3 розд. IX Порядку №1588, платники податків – юридичні особи та їх відокремлені підрозділи зобов’язані подати контролюючому органу відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, її відокремлених підрозділів, у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків, шляхом подання заяви за формою №1-ОПП або за формою №1-РПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку». При цьому, заповнюються розділи 1, 2, 4 та 10 заяви за формою №1-ОПП та інформація про засновників не подається.

У разі відсутності на підприємстві посади головного бухгалтера до контролюючого органу подається заява за формою №1-ОПП або за ф. №1-РПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» з відомостями про керівника підприємства.

Відповідно до пп. 48.5.1 ПКУ податкова декларація повинна бути підписана керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником.

 

Підкатегорія «ЗІР» 135.03

 


Новий Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів

Одночасно із Законом України «Про електронні довірчі послуги», тобто 07.11.2018, але не раніше дня його офіційного опублікування набере чинності Наказ Мінфіну, яким затверджено Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Документом, зокрема, встановлено, що довідка надається платнику безоплатно, на підставі заяви про надання довідки, яка подається платником (на його вибір):

 • у паперовій формі — до ДПІ за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу;
 • в електронній формі — на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

Довідка або відмова в її наданні готуються уповноваженим органом протягом 5-ти робочих днів з дня, наступного за днем отримання заяви.

Строк дії такої довідки становить 10 – ть календарних днів з дати її формування. У довідці обов’язково зазначається термін її дії.

Довідка надається за вибором платника у паперовій або електронній формі, про що він зазначає у заяві.

 

Наказ Мінфіну України «Про затвердження Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи» від 03.09.2018 № 733

 


Умови здійснення самостійного коригування ціни КО

Фіскали роз’яснили: платники ПНП, які в звітному періоді здійснювали КО, для проведення самостійного коригування ціни КО і сум податкових зобов’язань, складають та подають Додаток ТЦ до Податкової декларації з ПНП підприємств.

За потреби платник податків може подати разом із податковою декларацією доповнення до цієї декларації, складене в довільній формі, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Це доповнення подається з поясненням мотивів його подання. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі.

Якщо підприємство подає доповнення, воно нумерує їх і вказує суть та зміст доповнення.

 

Лист Офіс ВПП ДФС від 11.10.2018 № 4389/ІПК/28-10-27-01-11/

 

 

Дивіться відео на тему:

 

Порядок роботи комісії ДФС з питань блокування ПН та РК

Фіскали інформують: 10.10.2018 ДФС оприлюднила свій наказ від 03.08.2018 №523 «Порядок взаємодії Комісії ДФС України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації, структурних підрозділів ДФС та головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС»

 • Комісія ДФС здійснює:
 • аналіз прийнятих комісіями регіонального рівня рішень про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН та РК в ЄРПН, рішень щодо врахування або неврахування таблиці даних платника ПДВ;
 • прийняття рішень про неврахування таблиці даних платника ПДВ відповідно до п. 36 Порядку зупинення реєстрації ПН та РК №117;
 • прийняття рішень про врахування наданих пропозицій щодо удосконалення роботи автоматизованого моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків та критеріїв ризиковості платника ПДВ, критеріїв ризиковості здійснення операцій, показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника ПДВ.
 • Комісія регіонального рівня здійснює:
 • розгляд питань щодо внесення/виключення платників податку до (з) переліку ризикових платників податків згідно з п. 1.6 Критеріїв ризиковості платника податку;
 • розгляд наданої Комісією ДФС інформації по платниках з ознаками ризиковості в день її надходження, внесення таких платників податку до переліку ризикових платників податків, а в разі прийняття відповідного рішення – виключення платників податку з переліку ризикових платників податків.

Голова комісії регіонального рівня забезпечує надання Комісії ДФС письмових пояснень та матеріалів засідання такої комісії, що стали підставою для прийняття комісією регіонального рівня рішень.

Завдання, які надаються комісіям регіонального рівня головою Комісії ДФС, заступником голови Комісії ДФС та відповідними секретарями Комісії ДФС, є першочерговими і обов’язковими для виконання у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

За матеріалами ДФС у Дніпропетровській області

 


Результати податкової перевірки в декларації з ПДВ

Фіскали нагадують: у разі відмови у наданні бюджетного відшкодування відповідний структурний підрозділ складає ППР за формою «В3», а у разі зменшення від’ємного значення суми ПДВ складається ППР за формою «В4».

Платник податку, якому за результатами перевірки контролюючого органу відмовлено в отриманні бюджетного відшкодування та/або зменшено суму від’ємного значення та відповідно вручені ППР за формами «В3» та/або «В4» відповідно, відображає суми зменшеного бюджетного відшкодування та/або зменшеного від’ємного значення в рядку 16.3 «збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу» у податковій декларації з ПДВ у звітному (податковому) періоді, в якому ППР за формами «В3» та/або «В4» узгоджено (пп. 5 п. 4 р. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 28.01.2016 № 21).

При цьому у разі заповнення рядка 16.3 обов’язковим є заповненням таблиці «Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі ППР та/або уточнюючого розрахунку».

 

Лист ДФС України від 28.09.2018 № 4195/6/99-99-12-02-01-15/ІПК

 


Для реєстрації платниками ПДВ до загального обсягу операцій, слід включати операції, що звільненні від ПДВ операції

Фіскали наголошують: до загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать, зокрема, операції, що звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.

При цьому режим звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, поширюється не на окремих суб’єктів господарювання, а на операції платника податку з постачання зазначених послуг

Отже, якщо особа здійснює операції з постачання товарів/послуг на митній території України, які підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, в тому числі «операції з постачання послуг з охорони здоров’я, що звільняються від оподаткування згідно з пп. 197.1.5 ПКУ», загальний обсяг яких протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 млн грн, то така особа повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням реєстраційну заяву платника ПДВ за ф. № 1-ПДВ і, відповідно, зареєструватись як платник ПДВ в обов’язковому порядку.

 

Лист ДФС у Чернівецькій області від 28.09.2018 №4217/ІПК/24-13-12-01

 


Використання залишку реєстраційної суми при поновленні реєстрації платника ПДВ

Фіскали зазначають: на сьогодні нормами чинного законодавства не передбачено можливості використання платником податку, якого відновлено у реєстрі платників ПДВ, у тому числі на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, реєстраційної суми, що обліковувалася у такого платника податку на рахунку у СЕА до дати анулювання реєстрації його як платника податку.

 

 

 

Лист ДФС України від 08.10.2018 № 4332/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 

 


Визначення вартості при продажу необоротних активів

Фіскали зазначають: база оподаткування ПДВ операцій з постачання необоротних активів (основних засобів) визначається відповідно до п. 188.1 ПКУ виходячи з їх договірної вартості, але не нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції. Тільки у разі відсутності обліку необоротних активів база оподаткування визначається виходячи із звичайної ціни.

Отже, відповідно до п. 44.1 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

 

Лист ДФС України від 09.10.2018 № 4360/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 


Вартість товару в ПН на експортну операцію

Фіскали наголошують: при експорті товарів датою виникнення податкового зобов’язання з ПДВ, є дата оформлення митної декларації, яка відображає завершення процедури митного оформлення експортної операції, що визначається за фактом проставлення посадовою особою митного органу на всіх аркушах такої декларації відбитку особистої номерної печатки, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, а в разі електронного декларування – за фактом засвідчення електронним цифровим підписом посадової особи митного органу електронної митної декларації, після перетворення її у візуальну форму.

На дату виникнення податкового зобов’язання платник ПДВ – експортер складає ПН з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів, який встановлено НБУ у попередній робочий день.

 

Підкатегорія «ЗІР» 101.09

 


Експортне мито для олійних культур

Верховною Радою зареєстровано законопроект, яким передбачається встановити експортне мито на рівні 16 % для насіння льону та рижію, а також смугастого насіння соняшнику і ядра соняшника, якщо ці товари експортуються в первинній упаковці до 25 кг.

 

 

 

 

 

Законопроект №9202 «Про внесення змін до Закону України «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур»

 

Дивіться відео на тему:

Інвентаризація запасів – уцінка товарних залишків. Вплив уцінки на ПДВ та Податок на прибуток


Постачання інжинірингових послуг нерезиденту

Фіскали звертають увагу: перелік інжинірингових послуг обмежено переліком, визначеним пп. 14.1.85 ст. 14 ПКУ, незалежно від наявності більш широких визначень цього терміну іншими юридично-правовими актами.

Якщо постачання інжинірингових послуг в контексті визначення пп. 14.1.85 ст.14 ПКУ здійснюється нерезидентам, які не мають в Україні постійного представництва, то такі операції не підпадають під визначення об’єкта оподаткування, оскільки місцем постачання таких послуг вважається місце постачання їх за межами митної території України.

 

 

Лист ДФС у Харківській області від 28.09.2018 № 4219/ІПК/20-40-12-01-11

 


Бюджетне відшкодування при сплачених авансах

Фіскали консультують: датою включення сум ПДВ до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше, а саме дата списання грошових коштів з банківського рахунка платника податку для оплати товарів/послуг або дата отримання платником податку товарів/послуг.

Таким чином, в основу розрахунку суми бюджетного відшкодування покладено єдиний принцип: здійснення грошових розрахунків з постачальниками в зв’язку з придбанням товарів/послуг, а якщо постачальник є нерезидентом, то з бюджетом (в частині ПДВ).

Отже, суми ПДВ, які сплачені авансом в попередніх і звітному (податковому) періодах постачальникам товарів/послуг, беруть участь у розрахунку суми бюджетного відшкодування ПДВ.

 

 

Лист ДФС України від 08.06.2018 № 2541/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

 


Порядок скорочення та округлення вартісних і кількісних показників ПН

Фіскали роз’яснюють: відповідно до п. 4 Порядку заповнення ПН, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307, усі графи ПН, що мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками.

Водночас п. 16 Порядку № 1307 передбачено, що графа 7 (ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ) заповнюється у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

Тобто графа 7 ПН повинна містити цифрове значення, що має не більше двох знаків після коми. В окремих випадках, коли ціни (тарифи) затверджено відповідними рішеннями уряду, у графі 7 ПН може зазначатися числове значення з більшою кількістю знаків після коми.

Таким чином, вартісні показники податкової накладної повинні містити не більше двох знаків після коми (крім показника графи 7, якщо для нього інше передбачено чинним законодавством).

Порядком № 1307 не визначено обмеження щодо кількості знаків, яку можуть містити після коми кількісні показники, що зазначаються у графі 6 (об’єм, обсяг) ПН, а також правила округлення як вартісних так і кількісних показників, отриманих внаслідок розрахунку.

Необхідною кількістю знаків після коми у кількісному показнику вважається така кількість, якої достатньо для вірного розрахунку вартісного показника у графі 10 ПН та рядків I-IX розділу А ПН.

Розрахунок вартісного показника, у якому внаслідок добутку показників граф 6 та 7 ПН отримується число, у якому кількість знаків після коми перевищує два, вважається вірним, якщо з метою скорочення такої кількості знаків до другого знаку після коми округлення не призводить до збільшення такого знаку на «1» (одиницю).

 

 

За матеріалами ГУ ДФС у Чернівецькій області

 


Звільнення від ПДВ операції у будівництві

Фіскали нагадують: режим звільнення від оподаткування ПДВ, визначений п.197.15 ст. 197 ПКУ, поширюється, зокрема на операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва житла, що будується за державні кошти, у тому числі і у випадку, якщо до складу вартості таких робіт включається вартість придбаних їх виконавцем будівельних матеріалів, які використовуються при здійсненні цих робіт. При цьому зазначений режим звільнення від оподаткування ПДВ застосовується до загальної вартості операції в цілому, а не до окремої чи окремих її частин.

 

 

Лист ДФС України від 04.10.2018 № 4288/5/99-99-15-02-16/ІПК

 

Дивіться відео на тему:

Податок на нерухоме майно – стосується усіх

 

Особливості подання декларації акцизного податку

Фіскали наголошують: згідно з п. 4 розділу ІІІ Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 14, платник, визначений п.п. 212.1.15 ПКУ (тобто платник, який реалізує пальне), а також платник, який має діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право провадження діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством, зобов’язаний подавати Декларацію за кожний звітний (податковий) період незалежно від того, чи провадив такий платник господарську діяльність у цьому періоді, чи ні.

Якщо платник акцизного податку протягом звітного періоду не провадив господарську діяльність, то він зобов’язаний за цей період подати Декларацію, показники якої заповнюються у цифровому форматі з метою уникнення помилки.

 

За матеріалами ГУ ДФС у Дніпропетровській області

 


Підвищення акцизу на алкоголь і сигарети з січня 2019 року не буде

Верховна рада не прийняла в першому читанні законопроект № 9085 про зміни до ПКУ щодо ставок деяких податків.

Проектом закону пропонувалось підвищити на 9% ставки акцизів на пиво, вина кріплені, спирт етиловий та продукти, які містять спирт.

Також пропонувалось підвищити на 9% ставки акцизів на сигарети. Зокрема, ставки податку на 1000 штук сигарет мали б зрости з 2071,01 гривень до 2257,4 гривень.

Згідно з проектом, передбачалось також підвищити на 9% ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та на 10,1% ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

 

 


Відображення в КОРО сум виданих коштів у позику

Фіскали нагадують: форма КОРО, зареєстрованої на РРО, не передбачає окремої графи для зазначення суми наданих коштів у позику. Суб’єкт господарювання, який надає фінансові послуги, вправі у графах 5 — 10 розділу 2 КОРО вводити додаткові графи для зазначення сум виданих коштів (позика, кредит, заставні кошти тощо).

 

 

 

 

Підкатегорія «ЗІР» 109.07

 


Заправка пальним техніки, зданої в оренду вимагає реєстрації платником акцизу орендодавця

Фіскали роз’яснюють: коли товариство як орендодавець передало іншому суб’єкту господарювання техніку за договором оренди та за власний рахунок здійснює заправку такої техніки власним пальним і при цьому отримує від суб’єкта господарювання відшкодування вартості використаного пального, то операція з передачі (відпуску, відвантаження, заправки) палива від товариства до іншого суб’єкта господарювання є операцією з реалізації пального. Тому товариство має зареєструватись платником акцизного податку з реалізації пального та складати акцизні накладні.

При цьому здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку у порядку, передбаченому ПКУ, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб та ФОП у розмірі 100 % вартості реалізованого пального.

 

 

Лист ДФС України від 05.10.2018 № 4299/6/99-99-15-03-03-15/ІПК

 


Порядок оподаткування спеціального одягу та взуття

Фіскали нагадують: порядок забезпечення, перелік та граничні строки використання спеціального (у тому числі форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту встановлюються Кабінетом Міністрів України та/або галузевими нормами безоплатної видачі працівникам спеціального (форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ), а саме у вигляді вартості використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування.

Проте не розповсюджується на випадки, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах (п.п. «а» п.п. 164.2.17 ПКУ).

Враховуючи вищевикладене, якщо працівник, який припиняє трудові відносини з працедавцем, не повертає йому спеціальний (у тому числі формений) одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, граничний строк використання яких не настав, то вартість такого майна включається до складу місячного оподатковуваного доходу.

 

 

За матеріалами ГУ ДФС у Луганській області

 

Чмтайте статтю на тему:

 

Визначення податкового агента при виплаті доходу від продажу акцій

Фіскали роз’яснюють: якщо власник пакету — фізична особа (резидент) здійснює через ескроу — рахунки виплату доходу платникам податків — фізичним особам (резидентам/нерезидентам) за придбані у таких осіб акції, то банк, клієнтом якого він є, виконує функції податкового агента. Якщо власник пакету — юридична особа (резидент), то вона є податковим агентом. Тобто в першому і другому випадку податковий агент зобов’язаний утримати ПДФО і ВЗ.

 

 

Лист ДФС України від 05.10.2018 № 4295/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

 


Орендна плата за землі державної власності не включається до витрат ФОП – «загальносистемника»

Фіскали зазначають: ФОП – «загальносистемник», яка застосовує загальну систему оподаткування не має права включити до складу витрат суму сплаченої орендної плати за використання в господарській діяльності землі державної (комунальної) власності.

 

 

 

 

 

Лист ГУ ДФС в Одеській області від 04.10.2018 № 4290/ІПК/15-32-13-01-05

 


Кошти від продажу корпоративних прав – дохід спрощенця

Фіскали тлумачать: корпоративними правами є права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (п.п. 14.1.90 ПКУ).

Участь у формуванні статутного капіталу іншої юридичної особи є господарською операцією з придбання корпоративних прав, тобто здійсненням прямих фінансових інвестицій.

Доходом платника єдиного податку – юридичної особи 3 групи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПКУ.

Отже, суми коштів, виручені від продажу корпоративних прав, визнаються доходом та є об’єктом оподаткування єдиним податком.

Причому оподатковується такий дохід незалежно від того, вищою або нижчою є продажна вартість цих прав ніж їхня номінальна вартість.

 

Лист ДФС України від 08.10.2018 № 4338/ІПК/8/09-19-12-04-17

 


Лікарняні для ФОПа та наманого працівника ФОПа

Фахівці ФСС зазначають: якщо страховий випадок стався у підприємця, особисто він вирішує, чи призначати матеріальне забезпечення. Для цього, доцільно використовувати форму протоколу засідання комісії із соціального страхування/рішення уповноваженого.

Якщо страховий випадок настав у найманого працівника, який працює у підприємця, рішення ухвалюватиме комісія або уповноважений зі страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Через оновлення Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, комісіям із соціального страхування, які створені і діють у страхувальників, не потрібно вносити зміни до документів, на підставі яких вони створені.

 

Лист Фонду соціального страхування від 13.09.2018 № 2.4-15-2951

 


Оподаткування стипендій

Фіскали зазначають: сума стипендії, яка виплачується юридичною особою — резидентом на користь фізичних осіб — резидентів (молодих вчених), включається до їх загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та оподатковується ПДФО і ВЗ на загальних підставах. Водночас вказана сума не є базою нарахування ЄСВ.

 

 

 

 

Лист ДФС України від 08.10.2018 № 4312/6/99-99-13-02-03-15/ІПК

 


Дивіденди не є базою для  нараховання ЄСВ

Фіскали роз’яснюють: доходи у вигляді дивідендів не є базою для нарахування єдиного внеску, як для працівників підприємства, так і для тих учасників товариства, які не є працівниками даного підприємства.

 

 

 

 

 

Лист ГУ ДФС у Донецькій області від 05.10.2018 р. № 4303/ІПК/05-99-13-07

 


Виправлення помилки у таблиці 5 звіту з ЄСВ

Фіскали повідомляють: п. 2 розд. V Порядку №435 визначено, що у разі виявлення страхувальником у Звіті після закінчення звітного періоду помилки в реквізитах (крім сум), що стосується страхувальника або застрахованої особи, подаються скасовуючі документи. Тобто, страхувальник повинен сформувати та подати Звіт за попередній період, який містить: перелік таблиць Звіту, відповідну таблицю із зазначенням типу форми «скасовуючи» з відомостями, які були помилкові, на одну або декількох застрахованих осіб та відповідну таблицю із зазначенням типу форми «початкова» із зазначеними правильними відомостями на одну або декількох застрахованих осіб. При цьому, таблиця 6 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам» додатка 4 до Порядку №435 повинна містити дані по кожній застрахованій особі окремо.

Звіт, сформований для виправлення помилок за попередні звітні періоди, не повинен містити таблиць 1 – 4 додатка 4 до Порядку №435. При цьому, внесення змін до сум нарахованої заробітної плати або доходу та у зв’язку з цим до нарахованих сум ЄСВ за звітний місяць при формуванні і поданні скасовуючих документів не допускається.

Згідно з абз. 1 п. 4 розд. V до Порядку №435, якщо в таблиці 5 «Відомості про трудові відносини осіб» додатка 4 до Порядку №435 страхувальник не зазначив будь-якої дії щодо застрахованої особи з тих, що передбачені п. 8 розд. IV Порядку №435 (укладення або розірвання трудового договору із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце; надання особі відпустки по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку тощо), він подає Звіт за попередній період, який містить: титульний аркуш (перелік таблиць Звіту) із зазначенням типу форми «додаткова» та таблицю 5 з зазначенням типу форми «додаткова», яка містить дані на цю застраховану особу. Звіт з позначкою «додаткова» не повинен містити таблиць 1 – 4 додатка 4 до цього Порядку.

Аналогічно подається таблиця 7 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» додатка 4 до Порядку №435 (абз. 2 п. 4 розд. V Порядку №435).

Якщо потрібно повністю скасувати відомості, зазначені в таблицях 5 та 7 додатка 4 до Порядку №435, подаються тільки скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу (абз. 3 п. 2 розд. V Порядку №435).

У разі, якщо страхувальник подає за один і той самий звітний період таблиці зі статусами «скасовуюча» та «додаткова», вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремих Звіти) (п. 6 розд. V Порядку №435).

 

За матеріалами ДФС у Дніпропетровській області

 

Підбірку підготувала:

Лоза Галина,

консультант з податків та зборів,

представник з бухгалтерських послуг компанії “ЗБЕРЕЖЕНІ АКТИВИ”

спеціаліст, фахівець з контролю якості послуг 

X