fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин «Підприємництво і право» з 30.10.2017 пo 05.11.2017

In: Дайджести новин законодавства і практики 07 Nov 2017 Tags: ,

Дайджест нoвин «Підприємництво і право»

з 30.10.2017 пo 05.11.2017

 

Відкриття банківського рахунку – без печаток і в електронному режимі

Прийняттям постанови від 25 жовтня 2017 року № 106, яка набула чинності 31 жовтня, НБУ зробив черговий крок на зустріч бізнесу. Зокрема, даною постановою передбачено наступне:

  • скасовано обов’язок з використання господарюючим суб’єктом печаток на документах (у тому числі на розрахункових документах);
  • дозволено укладати договори про відкриття банківського рахунку та банківського вкладу в електронній формі, зокрема, шляхом приєднання клієнта до публічного пропозицією укладення договору;
  • надано право клієнтам, які вже мають рахунки в банку, на відкриття таких рахунків у цьому банку без особистої присутності, шляхом подання документів за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем;
  • передбачена поступка права вимоги за договором банківського вкладу;
  • введені норми щодо використання при здійсненні операцій за рахунком фізичної особи зразка його підпису або довіреної їм особи, зазначеного в договорі банківського рахунку/ договорі банківського вкладу/ довіреності або іншому документі, визначеному внутрішніми положеннями банку;
  • визначено порядок відкриття та використання поточних рахунків фізичних осіб, чия цивільна дієздатність обмежена;
  • визначено порядок відкриття фізичними особами – підприємцями поточних рахунків фізичним особам для здійснення деяких видів виплат заробітної плати та прирівняних до неї платежів;
  • вдосконалений режим функціонування поточних рахунків клієнтів, зокрема, в частині виплат, пов’язаних з відрядженням.

Оцінюючи дану постанову, можна підсумувати, що це покращить бізнес-середовище в Україні.

Постанова НБУ від 25.10.2017 року № 106 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»

 

Закон про вдосконалення бухобліку та фінансової звітності опубліковано

Закон від 5 жовтня 2017 року № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» в офіційному виданні – Голосі України 01.11.2017 року, але сам Закон набере чинності з 1 січня 2018 року, за винятком положень, що стосуються оприлюднення фінзвітності – вони вступлять в силу з 1 січня 2019 року.

Даним Законом приведено норми ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» у відповідність до вимог ЄС. Зокрема, вводиться обов’язкове застосування МСФЗ для великих підприємств і скорочується звітність для малого бізнесу. Для мікро- і малих підприємств встановлюється скорочена фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати.

Крім того, вдосконалено порядок подання та оприлюднення фінансової звітності. Так, підприємства, які застосовують міжнародні стандарти фінзвітності, зможуть представляти її в єдиному електронному форматі.

Закон України від 05.10.2017 року № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

 

Україна ратифікувала протоколи 15 та 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Президент України 30 жовтня підписав Закон «Про ратифікацію Протоколів N 15 та N 16 до Конвенції про захист прав людини і основних свобод» (законопроект № 159), який прийнято ВРУ 5 жовтня 2017 року.

Протоколом № 15 передбачено скорочення строків звернення до ЄСПЛ з 6 до 4 місяців після остаточного рішення національного суду. Крім того, даний протокол скасовує обмеження за віком для заняття посади судді ЄСПЛ.

Протокол № 16 дозволить Верховному Суду України до прийняття рішення по конкретній справі звернутися до ЄСПЛ за консультативним висновком з питань тлумачення або застосування Конвенції про захист прав людини і основних свобод.

Протокол № 15 набуде чинності у перший день місяця, що наступає після закінчення тримісячного терміну від дати, коли всі сторони Конвенції із захисту прав людини та освоположних свобод висловили згоду на обов’язковість для них цього протоколу, крім статті 4, яка вступає в дію через шість місяців з дати набрання чинності проколу № 15. На даний момент протокол підписали 45 країн, 35 з них висловили згоду на обов’язковість для них цього протоколу.

Протокол № 16 набирає чинності в перший день місяця, що слідує після завершення тримісячного терміну від дати, на яку десять сторін Конвенції виклали свою згоду на обов’язковість для них цього протоколу. Обов’язковість даного Протоколу поки визнало 8 країн.

Закон України від 05.10.2017 року № 2156-19 «Про ратифікацію Протоколів № 15 та № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод»

 

І знову про криптовалюту…

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про своє несхвалення законопроектів «Про обіг криптовалюти в Україні» (№ 7183) та «Про стимулювання ринку криптовалюти та їх похідних в Україні» (№ 7183-1).

НКЦПФР не погоджується з викладеною у законопроектах термінологією, суттю і держрегулюванням криптовалюти. Зокрема, в офіційному повідомлення НКЦПФР зазначено, що використання терміну «криптовалюта» в законодавстві невиправдано, оскільки за своєю суттю це поняття є результатом фінансового інжинірингу та валюта тут ні при чому. У зв’язку з цим більш доцільно вживання терміну «криптоодиниця».

Крім того, недоцільним є запропоноване законопроектами жорстке регулювання, оскільки на етапі глобальної невизначеності в питанні статусу криптовалюти регулювання має відбуватися шляхом легалізації фінансовим регулятором конкретної криптоодиниці. Регулятор вважає, що критеріями для такого визнання повинні бути характер і кількість сторін здійснюваних операцій, системи її обліку та інші ознаки.

Нагадаємо, що автори законопроекту № 7183 дали визначення криптовалюти як програмний код, який є об’єктом права власності, здатний виступати засобом обміну. Відомості про криптовалюту вносяться і зберігаються в системі блокчейн в якості облікових одиниць поточної системи у вигляді даних (програмного коду). Відповідно до законопроекту державне управління в сфері обігу криптовалюти покладається на НБУ. У той же час держава не буде нести ніяких зобов’язань і гарантій, а також не буде відшкодовувати вартість криптовалюти в разі її знецінення або втрати по будь-яким іншим причинам.

Доопрацьований варіант ініціативи – законопроект № 7183-1 – пропонує не тільки визначити правові рамки бірж криптовалюти і роботи Майнер (аж до нового пункту КВЕД), а й передбачити преференції користувачам ринку для стимулювання нової галузі – криптоекономіки. Сама ж криптовалюта мала б стати фінансовим активом.

Офіційний портал НКЦПФР, рубрика «Новини», підрубрика «Позиція НКЦПФР щодо законопроектів з питань врегулювання обігу криптовалют» від 02.11.2017 року

 

Майже 400 тисяч грн – за спробу замінити легальне працевлаштування «стажуванням»

З метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, керівником може встановлюватись випробування. Відповідно до ст. 26 КЗпП України, умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття цього працівника на роботу. У період випробування на таких працівників поширюється всі вимоги законодавства про працю.

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про зайнятість населення» право проходити стажування за професією (спеціальністю) на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час мають студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, за якою здобувається освіта. Запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки.

Окрім того, громадяни, які мають офіційний статус безробітного, можуть проходити стажування – професійне навчання працівників на виробництві, на тому чи іншому підприємстві, після закінчення якого, підприємство зобов’язується працевлаштувати такого працівника. У всіх інших випадках – роботодавець зобов’язаний оформити працівника на роботу у встановленому порядку – з першого дня виконання ним трудової функції.

Виходячи з цього, інспекторами праці Управління Держпраці у Хмельницькій області під час інспекційного відвідування на території дорожньо-транспортної компанії у м. Хмельницькому виявлено працівників, які здійснювали діяльність щодо загрузки та вивантаження деревини із бочок, з метою випалення деревного вугілля, без оформлення трудових відносин.

З пояснень працівників з’ясовано, що вони з 9 жовтня 2017 року проходять стажування у ФОП. Трудовий договір не укладали, заяву на стажування не писали, трудові книжки не надавали, заробітну плату не отримували, оскільки проходять стажування, працюючи з  9.00 год. до 17.00 год.

Відповідно до Кодексу законів про працю України, не передбачено укладення між фізичною особою-підприємцем та найманим працівником договору на стажування та прийняття працівника на стажування.

ФОП допущено порушення ч. 1, 3 ст. 24 КЗпП України, де вказано, що трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов’язковим. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 265 КЗпПУ за таке правопорушення передбачений штраф у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати за кожного неоформленого працівника.

Офіційний портал Управління Держпраці у Хмельницькій області, рубрика «Новини», підрубрика «За спробу замінити легальне працевлаштування «стажуванням» підприємцю доведеться сплатити майже 400 тис. грн. штрафу» від 31.10.2017 року

 

Дивіться відео на тему:

“Стажування – як правильно оформити, строк, чи вважається договір на стажування трудовим договором?”

 

Остерігайтесь псевдоінспекторів!

Держпраці на офіційному порталі опублікувала повідомлення, в якому попереджає підприємців, що в регіонах спостерігаються випадки відвідування приватних підприємців шахраями під виглядом інспекторів праці, які нібито мають повноваження на інспекційне відвідування. Погрожуючи великими штрафами, псевдоінспектори вимагають у підприємців гроші.

Інформацію щодо виданих посвідчень інспекторам праці органів місцевого самоврядування можна перевірити на сайті Держпраці у розділі «Здійснення державного контролю  за додержанням законодавства про працю» підрозділі – Інформація про службові посвідчення інспекторів праці органів місцевого самоврядування за посиланням  або за телефоном (044) 288-10-00.

Офіційний портал Державної служби України з питань праці, рубрика «Новини», підрубрика «Держпраці видала перші посвідчення інспекторам праці органів місцевого самоврядування» від 03.11.2017 року

 

Відвідайте вебінар на тему:

“Як правильно реагувати на офіційні запити, виклики, повідомлення, рішення – Держпраці та військовиї комісаріатів”

 

Чи можна перевірити правомірність видачі листка непрацездатності?

Відповідно до листа МОЗ № 3.04.02-Н-7698/6898-зв роботодавець має право перевірити правомірність видачі листка непрацездатності.

Для цього необхідно зробити запит до структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласної, Київської міської державної адміністрації, у підпорядкуванні якого знаходиться установа охорони здоров’я, яка видала листок непрацездатності.

Нагадуємо, що порядок видачі в медичних закладах документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, визначений інструкцією, яка затверджена наказом МОЗ України від 13.11.2001 р. № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», а порядок проведення експертизи тимчасової непрацездатності визначено Положенням про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженим наказом МОЗ України від 09.04.2008 р. № 189, яким передбачено рівні проведення експертизи тимчасової непрацездатності громадян.

Лист Міністерства охорони здоров’я України від 12.06.2017 р. № 3.04.02-Н-7698/6898-зв «Щодо видачі в медичних закладах документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян»

 

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська,

незалежний юридичний консультант холдингу професійних послуг «Західна кoнсалтингoва група»

X