fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин «Підприємництво і право» з 30.07.2018 пo 05.08.2018

In: Дайджести новин законодавства і практики 06 Aug 2018

Дайджест нoвин «Підприємництво і право»

за періoд з 30.07.2018 пo 05.08.2018

 

Набрав чинності Протокол 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

1 серпня набрав чинності Протокол № 16 до Європейської конвенції про права людини, який ратифікували 10 держав: Албанія, Вірменія, Естонія, Фінляндія, Франція (стала 10-ю країною), Грузія, Литва, Сан-Марино, Словенія і Україна. Отже, він є обов’язковим для застосування ними.

Протокол № 16 дозволяє вищим судам держав-членів Ради Європи звертатися в ЄСПЛ з проханням дати консультативні висновки з принципових питань, які стосуються тлумачення або застосування прав і свобод, визначених Конвенцією і протоколами, в контексті справи, що очікує розгляду в національних судах. Консультативні висновки, що подаються Великою палатою не будуть обов’язковими. ЄСПЛ має право відмовити в наданні висновку.

Україна ратифікувала Протоколи № 15 і № 16 до Конвенції про захист прав людини і основних свобод 5 жовтня 2017 року. Таким чином, Верховний Суд може звернутися до ЄСПЛ з проханням про надання консультативного висновку, але виключно по справах, що перебувають у його провадженні. При зверненні необхідно надати відповідну правову і фактологічну інформацію у справі, яке знаходиться на розгляді.

 

Протокол № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 02.10.2013 року

 


Працівники повинні щорічно проходити інструктаж з пожежної безпеки

Працівники під час прийняття на роботу і за місцем роботи повинні будуть щорічно проходити інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій в надзвичайних ситуаціях.

Відповідні зміни до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях внесені постановою Кабміну від 26 липня 2018 року № 592 і діють з 31 липня.

У разі прийому на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, працівники повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), а потім один раз на рік – перевірку знань.

Керівникам підприємств більше не потрібно проходити навчання з пожежної безпеки саме на територіальних курсах і в навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності або на інших підприємствах, що мають затверджені програми навчання з питань пожежної безпеки.

Навчання і перевірка знань з питань пожежної безпеки для посадових осіб буде проводитися до початку виконання ними своїх обов’язків і один раз в три роки.

Програми проведення інструктажів (вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий), програми навчання посадових осіб і програми спеціального навчання (пожежно-технічний мінімум) затверджуються керівниками підприємств, установ і організацій.

Порядок затвердження таких програм, організації та контролю за їх виконанням визначається МВС.

 

Постанова КМУ від 26.07.2018 року № 592 «Про внесення змін до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»

 


Фітосанітарну експертизу для експорту зможуть проводити приватні лабораторії

Змінюються правила проведення фітосанітарної експертизи. Згідно майбутньої редакції Закону «Про карантин рослин» фітосанітарну експертизу (аналіз) зможуть проводити державні фітосанітарні інспектори або фахівці приватної фітосанітарної лабораторії за вибором власника вантажу або уповноваженої ним особи. Проведення експертизи приватної лабораторією здійснюється для цілей експорту.

Фітосанітарна експертиза включає: проведення аналізу фітосанітарного стану з метою виявлення шкідливих організмів; визначення видів шкідливих організмів; їх стану, стадії розвитку і кількості; формування зразка-документа.

Зміни передбачені Законом 2501-VІІІ щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур, які опубліковані в «Голосі України» 01.08.2018 року, а вводиться в дію 2 лютого 2019 року (за винятком кількох положень, що вводяться в дію 2 лютого 2022 року).

Законом вводяться нові терміни в сфері карантину рослин ( «арбітражний зразок», «виїмка», «візуальна перевірка», «партія», «зразок-документ», «лабораторія», «фітосанітарна експертиза (аналізи)» і т.п.) .

Також вводиться Реєстр уповноважених фітосанітарних лабораторій. До Реєстру внесуть назву і адресу фітосанітарної лабораторії із зазначенням терміну дії її атестата про акредитацію, а також номер і дату видачі висновку фітосанітарної експертизи (аналізу). Відомості Реєстру будуть відкритими і загальнодоступними.

Уповноваженою може бути тільки акредитована лабораторія, яка не порушувала протягом останніх шести місяців вимог нормативно-правових актів та стандартів ISO / IEC 17025, ДСТУ ISO 17025 або інших стандартів, якими їх замінили, на відповідність яким вона акредитована.

Фітосанітарну експертизу зможуть здійснювати лабораторії будь-якої форми власності.

Законом також визначається термін дії на території України фітосанітарного сертифіката (14 днів). Порядок ведення реєстру виданих фітосанітарних сертифікатів визначить Кабмін.

Законом вводиться адміністративна відповідальність посадових осіб фітосанітарних лабораторій за неналежне дотримання законодавства про карантин рослин при проведенні експертизи. За повторне порушення в цій сфері, внаслідок чого від країни-імпортера отримано дві і більше нотифікації про невідповідність фітосанітарним заходам відповідно до Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів № 13, посадовим особам загрожує штраф від 100 до 200 НМДГ (від 1700 до 3400 грн). Зокрема, ця норма буде введена в дію в лютому 2022 року.

 

Закон України від 10.07.2018 року № 2501-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур»

 


Вимоги до виробництва органічної продукції наближено до євростандартів

Регламентовані вимоги до виробництва, маркування та обігу органічної продукції, а також встановлені основні принципи сертифікації органічного виробництва з деталізацією по галузях (органічного рослинництва, тваринництва, вирощування грибів, аквакультури, виробництва кормів, харчових продуктів, морських водоростей).

Відповідний Закон № 2496-VІІІ «Про основні засади і вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» опублікований 1 серпня 2018 у офіційному виданні «Голос України».

Закон набрав чинності 2 серпня і вводиться в дію через рік, але вже з 2 серпня Кабміну необхідно вжити заходів щодо приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону. Зокрема, забезпечити на момент введення в дію Закону функціонування реєстрів операторів, органів сертифікації, органічних насіння і садивного матеріалу, а також Перелік органів іноземної сертифікації.

Виробник органічної продукції повинен використовувати безпечні технології, поновлювані ресурси і чисту воду.

В процесі органічного виробництва забороняється застосування будь-якого неприродного або неконтрольованого впливу на геном сільськогосподарських рослин і тварин, агрохімікатів, пестицидів, антибіотиків, гормональних препаратів, методів електричної або іншої стимуляції, іонізуючого випромінювання, стимуляторів росту і т. д.

Виробники органічної продукції зобов’язані будуть проходити сертифікацію (з обов’язковим щорічним виїзним інспектуванням). Такі підприємства включаються до реєстру операторів ринку органічної продукції. Повноваження по сертифікації органічного виробництва отримають акредитовані органи сертифікації.

Продукт дозволяється маркувати як органічний тільки за умови, що він:

– проведено відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;

– містить не менше 95% органічних інгредієнтів сільськогосподарського походження (по вазі без урахування частки води і куховарської солі);

– містить не більше 5% за вагою неорганічних інгредієнтів, включених до переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), які дозволяється використовувати в процесі органічного виробництва в гранично допустимих кількостях.

Органічна продукція повинна маркуватися державною логотипом. Обов’язковим елементом маркування є кодовий номер, який розміщується під державним логотипом і містить акронім, що ідентифікує державу походження, напис «organic» і реєстраційний код органу сертифікації.

Реклама будь-якого неорганічного продукту як органічного, в тому числі використання напису «органічний продукт» в іменах і торгових марках, вважається недобросовісною рекламою.

Реалізація органічної продукції дозволяється будь-якими суб’єктами господарювання тільки при наявності відповідного сертифіката.

При переході від виробництва неорганічної до виробництва органічної продукції (перехідний період) оператор зобов’язаний дотримуватися вимог законодавства у сфері органічного виробництва. Операторам заборонено реалізовувати продукцію, вироблену під час перехідного періоду, як органічну.

Новий Закон не поширюється на виробництво і оборот продукції, призначеної для власного споживання, парфюмерно-косметичної продукції та лікарських засобів, продукцію полювання і рибальства, вилучену з природного середовища.

 

Закон України від 10.07.2018 року № 2496-VIII «Про основні засади і вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції»


Неправомірність звільнення жінки, яка перебуває у декретній відпустці

До Управління Держпраці у Житомирській області звернулась жінка, яка перебуває у декретній відпустці по догляду за двома дітьми до досягнення ними трирічного віку, за допомогою у врегулюванні питання щодо правомірності її звільнення з Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, у зв’язку з ліквідацією даного структурного підрозділу ОДА.

Посадові особи Управління Держпраці провели інспекційне відвідування, під час якого надали роз’яснення норм законодавства про працю в частині праці жінок, їх прав та гарантій та наголосили на недопустимості звільнення вагітних жінок та жінок, які мають дітей до трьох років, одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Окремо зупинились на відповідальності за порушення трудового законодавства.

Інспектори праці під час інспекційного заходу підтвердили факт порушення частини 3 статті 184 Кодексу Законів про працю України та видали керівництву відомства обов’язковий до виконання припис.

У результаті проведеної інспекторами праці роботи начальник Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації скасував наказ про звільнення заявниці, поновив її на роботі та вжив необхідні заходи щодо її подальшого працевлаштування.

Статтею 184 Кодексу законів про працю України визначено гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей.

Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям – за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда.

При відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок власник або уповноважений ним орган зобов’язані повідомляти їм причини відмови у письмовій формі. Відмова у прийнятті на роботу може бути оскаржено у судовому порядку.

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

 

За матеріалами ГУ Держпраці у Житомирській області


Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка

Відповідно до Кодексу законів про працю України трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації.

За порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках іншу відповідальність.

Згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення» основним документом, що підтверджує стаж роботи є трудова книжка. Тому, записи у трудовій книжці беруть до уваги при призначенні пенсії, здійсненні виплат за вислугу років, а також при призначенні інших пільг.

Повідомляємо, що записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій ДК 003:2010 та відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників.

А відтак керівники підприємств, оформляючи кадрову документацію (трудові книжки, накази, штатні розписи тощо), мають записувати назви посад відповідно до Класифікатора професій.

 

За матеріалами ГУ Держпраці у Львівській області


Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська,

незалежний юридичний консультант холдингу професійних послуг «Західна кoнсалтингoва група»

X