fbpx
[get_banners]

2015-08-03-Податки і облік (дайджест новин)

In: Дайджести новин законодавства і практики 31 Aug 2015

2015-08-03-Податки і облік (дайджест новин)

ПІДПИСАТИСЯ НА ДАЙДЖЕСТ НОВИН

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 27.07.2015 по 02.08.2015

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

План заходів з удосконалення СЕА ПДВ

ДФС на своєму сайті розмістила План заходів для забезпечення реалізації норм Закону № 643-VІІІ з удосконалення СЕА.

1. Казначейством України платникам — сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим обкладення ПДВ додатково відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування податку, призначені для перерахування коштів на їх спеціальні рахунки, відкриті в установах банків та/або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

У день відкриття таких електронних рахунків Казначейство України направляє до ДФС повідомлення про відкриття рахунка.

Після взяття рахунка на облік ДФС надсилає електронне повідомлення (J3001001) платнику податку щодо реквізитів його додаткового електронного рахунка, відкритого в системі електронного адміністрування ПДВ.

2. 02.08.2015 р. операційний день триватиме із 0 до 23-ї години, тобто о 23 годині 00 хвилин буде призупинено роботу Єдиного вікна подання електронної звітності в частині реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування та прийняття податкової звітності для проведення технічних робіт.

3. Із 00 годин 00 хвилин 03.08.2015 р. (на початок третього робочого дня після дня набрання чинності Законом № 643) ДФС буде проведено обнулення суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкову накладну/розрахунок коригування в ЄРПН (ΣНакл) та значення всіх її складових, окрім показників ΣНаклОтр,, Σ Митн та Σ НаклВид,, що були сформовані, починаючи із 1 липня 2015 року.

Протягом 03.08.2015 р. (третього робочого дня після дня набрання чинності Законом № 643) сума ΣНакл зареєстрованим платникам податку збільшиться на:

суму середньомісячного розміру сум ПДВ, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених або розстрочених за останні 12 звітних місяців/4 квартали (Σовердрафт);

суму помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань із ПДВ станом на 01.07.2015 р. (ΣПерепл);

суму від’ємного значення податку, непогашеного станом на 01.07.2015 р. і задекларованого платником у рядках 24 та 31 податкової декларації із ПДВ за червень 2015 року;

суму залишків коштів на електронних рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ станом на початок робочого дня 3 серпня 2015 року за вирахуванням сум, заявлених платником у складі податкової звітності із податку за звітний (податковий) період за червень 2015 року до перерахування з електронного рахунка до бюджету в рахунок сплати податкових зобов’язань із податку та/або на поточний рахунок платника, також така сума зменшується на суму податкових зобов’язань, задекларованих платником за звітний (податковий) період за червень 2015 року/II квартал 2015 року.

На кінець третього робочого дня після дня набрання чинності Законом № 643 сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкову накладну/розрахунок коригування в ЄРПН (ΣНакл), буде обрахована на підставі оновлених значень усіх її складових й інших показників, які враховуються під час обрахунку суми податку.

4. Починаючи із 04.08.2015 р. реєстрація в ЄРПН податкових накладних і розрахунків коригування, складених до 1 липня 2015 року, здійснюватиметься без обмеження сумою ΣНакл.

До 20 серпня 2015 року платникам податку, що застосовують звітний податковий період квартал, сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкову накладну/розрахунок коригування в ЄРПН (ΣНакл), буде збільшена на суму від’ємного значення, непогашеного станом на 01.07.2015 р. і задекларованого в рядках 24 та 31 податкової декларації із ПДВ за ІІ квартал 2015 року.

5. 02.08.2015 р. о 23 годині буде призупинено роботу ЄРПН і прийом декларацій із ПДВ.

Функціонування ЄРПН і прийом декларацій буде відновлено після завершення технічних робіт, але не пізніше 00 годин 00 хвилин 04.08.2015 р. (4-го робочого дня після дня набрання чинності Законом № 643).

Офіційний портал Державної фіскальної служби України, рубрика «Повідомлення та нагадування»

 

Обкладання ПДВ доступу до інформаційних продуктів на веб-сайтах

Державна фіскальна служба розяснила питання обкладання ПДВ послуг, наданих постачальником-нерезидентом з доступу до інформаційного продукту на веб-сайті через мережу Інтернет.

Так, надання доступу до інформаційних мереж – це надання доступу до ресурсів та продуктів, які знаходяться на веб-сайтах, через іноземні та міжнародні мережі передачі даних, у тому числі мережу Інтернет.

Отже, при визначенні місця постачання послуги з надання доступу до інформаційних мереж, які знаходяться на веб-сайтах, через мережу Інтернет, застосовується положення підпункту “д” пункту 186.3 статті 186 ПКУ. Тобто місцем постачання послуг є місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як субєкт господарювання.

При отриманні від нерезидента послуг з надання доступу до інформаційних мереж, які знаходяться на веб-сайтах, через мережу Інтернет, резидент – отримувач таких послуг відповідно до пункту 180.2 статті 180 ПКУ є відповідальною особою за нарахування та сплату податку на додану вартість до бюджету.

Лист ДФСУ від 10.04.2015 р. N 7695/6/99-99-19-03-02-15

 

Контроль за трансфертним ціноутворенням

Податківці видали Лист, в якому надали розяснення з наступних питань, що стосується трансфертного ціноутворення:

1) Щодо застосування штрафних санкцій за неподання платником обов’язкової документації про здійснені ним протягом року контрольовані операції.

2) Щодо визначення строків подання платником податків інформації на запит ДФС відповідно до вимог пп. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Кодексу

3) Щодо розміру та процедури застосування штрафних санкцій, передбачених п. 120.3 ст. 120 Кодексу.

Лист ДФСУ від 07.07.2015 р. N 24525/7/99-99-22-01-02-17

 

Перевірка бюджетного відшкодування ПДВ

Державна фіскальна служба України роз’яснила особливості бюджетного відшкодування.

Так, при камеральній перевірці декларація з ПДВ опрацьовується за такими напрямками:

1) відповідність даних додатка 2 до податкової декларації з ПДВ за періоди, у яких виникло від’ємне значення;

2) виявлення арифметичних або логічних помилок у декларації, у тому числі правомірність відображення показника збільшення залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду з врахуванням результатів попередніх перевірок (камеральних/документальних), проведених органом ДФС;

3) з’ясування відповідності даних декларації з ПДВ та даних Єдиного реєстру податкових накладних;

4) аналіз формування податкового кредиту з використанням всіх наявних інформаційних даних;

5) з’ясування відповідності даних декларації з ПДВ та даних митних декларацій (рядки 2.1 та 12.1 декларації), застосованого типу митних декларацій.

Лист ДФСУ від 07.07.2015 р. N 24403/7/99-99-15-01-01-17

 

Біржові ціни для трансфертного ціноутворення

Податківці розяснили у своєму листі, яким чином використовувати ціни на товари, що склалися на біржі, для трансфертного ціноутворення та яким чином такі цінт використовувати як джерело інформації.

Так, податківці кажуть, що інформація про ціни на товари, що склалися на біржі, та біржові котирування може використовуватись як інформаційне джерело для цілей трансфертного ціноутворення.

При цьому податківці нагадали, що контролюючий орган не має права використовувати інформацію, яка не є загальнодоступною.

Лист ДФСУ від 18.06.2015 р. N 12823/6/99-99-19-02-02-15

 

Нові реквізити податкових накладних

Державна фіскальна служба повідомила, як заповнювати податкові накладні із новими реквізитами.

Так, Законом № 643 виключено з переліку обов’язкових реквізитів податкової накладної «Місцезнаходження (податкова адреса продавця)» та «Вид цивільно-правового договору».

До внесення відповідних змін до форм податкової накладної/розрахунку коригування податкова накладна/розрахунок коригування складаються за формою, встановленою стрим Порядком № 13, але з урахуванням норм Закону № 643.

Таким чином, з дати набрання чинності Законом № 643 платники податку при складанні податкової накладної/розрахунку коригування можуть не заповнювати в їх заголовній частині поля реквізитів місцезнаходження (податкова адреса продавця); місцезнаходження (податкова адреса покупця); номер телефону (продавця та покупця); вид цивільно-правового договору, його номер та дата; форма проведених розрахунків.

При цьому наявність чи відсутність у податковій накладній / розрахунку коригування заповнених полів реквізитів заголовної частини, які не є обов’язковими, не може бути підставою для виключення такої податкової накладної / розрахунку коригування зі складу податкового кредиту.

Порядок складання податкових накладних / розрахунків коригування, зазначений в цьому листі, поширюється на податкові накладні / розрахунки коригування, дата складання яких припадає на період, починаючи з дня набрання чинності Законом № 643, включаючи такий день.

Лист ДФС від 29.07.2015 р. № 27651/7/99-99-19-03-02-17

 

Як подати декларацію з податку на прибуток за І півріччя 2015р.

Податківці рекомендують для визначення суми об’єкта оподаткування та податкового зобов’язання з податку на прибуток за І півріччя 2015р. за новими правилами використовувати проект декларації, розміщеної на веб-порталі ДФС, та подавати його разом із діючими деклараціями у вигляді доповнення до таких декларацій.

Дана рекомендація надана на виконання п. 46.4 ст. 46 ПКУ, який каже, якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена контролюючим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання, всупереч нормам Кодексу з такого податку, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

У разі необхідності платник податків може подати разом з такою податковою декларацією доповнення до такої декларації, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації.

Лист ДФС від 29.07.2015 р. № 27719/7/99-99-19-02-01-17

 

Форма, за якою податківці інформують власників дорогих авто

Мінфін затвердив форму відомостей, необхідних для розрахунку транспортного податку (форма Л).

Цей нормативно-правовий акт розроблено на виконання п.п. 267.6.3 Податкового кодексу України, за яким органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Наказ набрав чинності з 28 липня 2015 року.

Наказ Міністерства фінансів України від 16.06.2015 р. № 563

 

Дивіденди сільгоспвиробників

Податківці надали роз’яснення, що у разі прийняття рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам державні унітарні підприємства — сільгосптоваровиробники — єдиноподатники четвертої групи зобов’язані нарахувати та вносити до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток у відповідному порядку. Такий порядок визначено у підпункті 57.11 ПКУ. Винятків щодо несплати авансового внеску при виплаті дивідендів не передбачено.

При цьому встановлення податківцями факту несплати або несвоєчасної сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток, у тому числі з авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів, тягне за собою накладення на платника податків штрафу та пені у порядку, встановленому статями 123 та 129 ПК відповідно.

Лист ДФС від 16.07.2015 № 25910/7/99-99-15-02-01-17

 

Безоплатна роздача рекламної продукції не є об’єктом оподаткування ПДВ

ВАСУ визнав незаконним нарахування податкового зобов’язання з ПДВ, пов’язаного з безоплатною передачею ТОВ нетбуків переможцям рекламної акції.

Адже за своєю суттю безоплатно роздані ТОВ нетбуки є рекламними матеріалами, що не призначені для реалізації чи споживання ТОВ. Такі активи за загальним правилом не належать до оборотних і не є товаром у розумінні податкового законодавства. Тому їх безоплатна роздача не утворює об’єкт оподаткування ПДВ.

Фактично розповсюдження платником рекламних матеріалів є їх передачею іншим особам для власних потреб самого платника, для цілей його основної оподатковуваної діяльності. Отже, такі дії мають кваліфікуватися не як реалізація товару, а як передача для власних потреб. Бо при реалізації товару в покупця/споживача є зустрічна потреба у вчиненні правочину, тоді як при передачі рекламних матеріалів така потреба виникає лише у рекламодавця, якому необхідно стимулювати покупців.

Економічна мета від такої передачі полягає у перспективі отримати дохід у майбутньому не від власне розповсюдження рекламної продукції, а від популяризації імені ТОВ, поширення інформації про його товари для привернення уваги невизначеного кола осіб до діяльності ТОВ. Передача ж у рекламних цілях продукції у власність іншим особам є лише формою розповсюдження реклами, що не наділяє цю передачу ознаками поставки.

Постанова ВАСУ від 08.04.2015 № К/9991/11996/12

 

Яку ще інформацію можна отримати з СЕА ПДВ

З метою оперативного отримання інформації платниками з Системи електронного адміністрування ПДВ Державна фіскальна служба України запровадила електронний сервіс «Витяг в розрізі операцій з Системи електронного адміністрування ПДВ» (F/J1401901) на «Запит щодо отримання інформації в розрізі операцій з Системи електронного адміністрування ПДВ» (F/J1301901).

Офіційний портал Державної фіскальної служби України, рубрика «Анонси»

 

Підбірку підготувала:

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

 

X