fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин «Підприємництво і право» 2015-08-03

In: Дайджести новин законодавства і практики 03 Aug 2015

Новини законодавства і практики

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики

за періoд з 27.07.2015 пo 02.08.2015

РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”

 

Затверджено форми документів по кредитах аграріям

Міністерство аграрної політики 1 липня 2015 № 253 наказом затвердив форми документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів.

Затверджено наступні форми:

 1. Заявка на участь у конкурсі для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.
 2. Довідка про отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами за рахунок коштів державного бюджету.
 3. Журнал обліку реєстрації документів учасників конкурсу щодо визначення переліку позичальників агропромислового комплексу для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів за рахунок коштів державного бюджету.
 4. Реєстр позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.
 5. Реєстр позичальників для отримання компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами.
 6. Інформація про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у попередні роки.
 7. Інформація про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у поточному році.
 8. Інформація про використання бюджетних коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами в розрізі позичальників.
 9. Заявка про додаткової потреби в компенсаційних коштах, необхідних для здешевлення кредитів.

Наказ Міністерства аграрної політики від 01.07.2015 № 253 «Про затвердження форм документів та надання інформації щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» 

 

Санкції за неподання документації по контрольованих операціях

ДФС у листі № 24525/7/99-99-22-01-02-17 розповіла про застосування штрафних санкцій за неподання платником обов’язкової документації про проведені ним протягом року контрольовані операції.

Підпунктом 39.4.4 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу встановлено, що на запит центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову і митну політику, платники податків протягом місяця з дня отримання запиту подають документацію щодо окремих контрольованих операцій, зазначених у запиті. 

При цьому запит надсилається не раніше 1 травня року, наступного за календарним роком, в якому такі контрольовані операції були здійснені.

Підпункт 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 ПК містить вимогу щодо обсягу інформації, яка повинна бути відображена платником податків у документації з трансфертного ціноутворення (далі – документація). Разом з тим вимоги щодо виду або способу подання такої документації не встановлені: це може бути як сукупність документів, так і єдиний документ, складений у довільній формі.

Відповідно до пп. 39.4.9 п. 39.4 ст. 39 ПК документація подається державною мовою. У разі подання разом з документацією документів, викладених іноземною мовою, платник податку одночасно представляє переклад таких документів державною мовою. Документація подається платником податків до контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку (пп. 39.4.7 п. 39.4 ст. 39 ПК).

Підпунктом 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 ПК встановлено, що у разі, якщо подана платником податків документація не містить інформацію в обсязі, зазначеному в підпункті 39.4.6 цього пункту, або належного обґрунтування відповідності умов контрольованої угоди принципу «витягнутої руки», центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову і митну політику, надсилає такому платнику податків запит з вимогою додатково подати протягом 10 днів з моменту його отримання інформацію відповідно до підпункту 39.4.6 цього пункту та/або обґрунтування відповідності умов контрольованої угоди принципу «витягнутої руки».

Інформація, що подається на запит Державної фіскальної служби відповідно до пп. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 ПК, є невід’ємною частиною документації, що надається платником податку згідно з пп. 39.4.4 п. 39.4 ст. 39 ПК.

Пунктом 120.3 ст. 120 ПК встановлено, що неподання платником податків обов’язкової документації про проведені ним протягом року контрольовані операції тягне за собою накладення штрафу в розмірі 3% від суми контрольованих операцій, по яких не була представлена документація, визначена пп. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 ПК, але не більше 200 розмірів мінімальної зарплати за всі незадекларовані контрольовані операції.

Таким чином, штрафна санкція, передбачена п. 120.3 ст. 120 ПК, застосовується контролюючим органом до платника податків у таких випадках:

 • якщо платник податків не надав відповідь на запит відповідно до вимог пп. 39.4.4 п. 39.4 ст. 39 ПК. Оскільки документація подається платником податків у довільній формі, ненаданням документації слід вважати саме відсутність відповіді платника податків на запит ДФС у встановлений термін;
 • якщо платник надав на перший запит документацію, але не в повному обсязі, як передбачено пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 ПК, платнику податків обов’язково направляється додатковий запит відповідно до вимог пп. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 ПК. У разі якщо відповідь на додатковий запит не містить обсяг інформації, який визначено пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 ПК, до платника податків застосовується штрафна санкція.

Лист Державної фіскальної служби від 18.06.2015 р. № 12823/6/99-99-19-02-02-15 «Щодо використання біржових цін як джерела інформації про ринкові ціни для цілей трансфертного ціноутворення» 

 

Нові правила оформлення суден і вантажів у морських портах

Кабінетом Міністрів України вводяться нові правила оформлення суден і вантажів у морських портах. Урядові постанови від 7 липня 2015 № 483, 491 і 492 щодо дерегуляції у морських портах були опубліковані 24 липня.

Постановою № 491 скасовується, зокрема, комісійний контроль на борту суден, вводиться автоматизований радіологічний контроль вантажів і електронний документообіг в портах, спрощуються процедури оформлення яхт. На впровадження цих нововведень відводиться 45 днів з дати їх публікації. 

Що ж стосується постанов № 483 та № 492, то вони вступили в силу з дня опублікування. Постановою №483 забезпечується рівний доступ до портової інфраструктури всіх портових операторів шляхом введення уніфікованого тарифу.

Постанова № 492 скасовує процедуру обов’язкового контролю ізольованого баласту, яка раніше створювала широке поле для маніпуляцій. Це нововведення отримало особливе схвалення з боку Європейської Бізнес Асоціації.

Офіційний портал Міністерства інфраструктури України, рубрика «Новини», підрубрика «Нові правила оформлення суден і вантажів у морських портах набули чинності та отримали підтримку бізнес-спільноти»

 

Підприємці-єдинники не можуть використовувати векселі як форму розрахунків

ДФС в листі № 5267/Д/99-99-17-02-02-14 повідомила, що платники єдиного податку не можуть використовувати векселі як форми розрахунків. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва з використанням векселів, не можуть бути платниками єдиного податку.

Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу доходом платника єдиного податку для фізичної особи-підприємця є дохід, отриманий протягом податкового періоду в грошовій формі; матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПК. 

Платники єдиного податку 1-3 груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій) (п. 291.6 ст. 291 ПК).

 

Відповідно до ч. 6 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПК не можуть бути платниками єдиного податку 1-3 груп суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, сюрвеєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III ПК.

Пунктом 3 статті 333 Господарського кодексу встановлено, що фінансовим посередництвом є діяльність, пов’язана з отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством, фінансове посередництво здійснюється установами банків та іншими фінансово-кредитними організаціями.

Згідно ст. 14 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок» вексель – цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).

Статтею 4 Закону «Про обіг векселів в Україні» передбачено, що видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги (крім фінансових векселів). Платіж за векселем здійснюється на території України тільки в безготівковій формі. Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов’язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі. У разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов’язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов’язання щодо платежу за векселем.

Лист ДФС від 04.06.2015 р. № 5267/Д/99-99-17-02-02-14 «Щодо вексельних розрахунків підприємців-єдинників»

 Затверджено форму ліцензії у сфері господарської діяльності

   Наказом № 781/38 Мінекономрозвитку і Державної регуляторної служби України затверджена форма і зміст ліцензії у сфері господарської діяльності, яка видається на види діяльності, визначені ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Ліцензія повинна містити найменування органу ліцензування, номер та дату прийняття рішення, вид господарської діяльності, найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця та місце проживання фізичної особи-підприємця, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи, реєстраційний номер платника податків ліцензіата – фізичної особи – підприємця, посаду особи органу ліцензування, яка підписала рішення про видачу ліцензії.

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.07.2015 № 781/38 «Про затвердження форми та змісту ліцензії»

 

Підбірку підгoтувала: 

Віктoрія Пoлянська, пoмічник юриста кoмпанії «Західна кoнсалтингoва група»

X