fbpx

Загальний порядок створення та реєстрації підприємства або інших юридичних осіб.

Як зареєструвати підприємство, компанію, ТОВ або іншу юридичну особу

 

Прийняття рішення

Першою і найважливішою стадією створення юридичної особи є прийняття рішення про заснування. На цій стадії засновники майбутньої юридичної особи вирішують питання про:

1) Мету і предмет діяльності організації;

2) Найменування юридичної особи;

3) Місцезнаходження

4) Розмір статутного капіталу та як він буде розподілений між засновниками (якщо це необхідно для певної організаційно-правової форми юрособи)

5) Органи управління юридичної особи, порядок їх скликання, прийняття ними рішень, виключну компетенцію і обмеження повноважень таких органів 

6) Схвалення установчого документа юридичної особи (статуту, меморандуму, установчого договору, установчого акта тощо)

7) Обрання або призначення особи, яка буде керівником юридичної особи, головою її виконавчого органу.

У підприємницьких і непідприємницьких товариствах найчастіше рішення про створення оформляється Протоколом Загальних зборів Учасників ЮО або Рішенням засновника(ів).

Щоб правильно вибрати організаційно-правову форму для новоствореної юридичної особи, варто звернутися до Класифікатора організаційно-правових форм господарювання

 


Наступною стадією є проведення державної реєстрації юридичної особи

Для того, щоб провести державну реєстрацію юридичної особи потрібно звернутися до державного реєстратора за місцезнаходженням майбутньої юридичної особи.

Державна реєстрація підприємства здійснюється за принципом екстериторіальності який означає, що реєстрація (звернення до державного реєстратора) може проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах адміністративної області, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України.

Державним реєстратором юридичної особи або фізичної особи – підприємця чи громадського формування може бути нотаріус або особа, що перебуває з суб’єктом державної реєстрації у трудових відносинах. В свою чергу, крім нотаріуса, іншими суб’єктами державної реєстрації залежно від компетенції, є – Мінюст і його територіальні органи в областях, виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, акредитовані суб’єкти (переважно це ЦНАПи – центри надання адміністративних послуг).

Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору такі документи:

заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення юридичної особи;

установчий документ юридичної особи – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), – у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа.

Для реєстрації юридичних осіб реєстратор має 24 години для внесення запису в Єдиний державний реєстр про проведення державної реєстрації юридичної особи з дня надходження документів. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи і є датою державної реєстрації юридичної особи.

Законодавством також передбачена можливість електронної реєстрації підприємств.

 

Наступною стадією можуть бути, так звані, післяреєстраційні процедури

До них відносяться:

Реєстрація у Державній фіскальній службі (взяття на облік як платника податків здійснюється автоматично через ЄДР)
Реєстрація платником ПДВ і/або платником Єдиного податку (за бажанням або за необхідності, заява може подаватися через Державного реєстратора або безпосередньо в територіальний орган ДФС)

Реєстрація платником єдиного соціального внеску (взяття на облік як платника ЄСВ здійснюється автоматично через ЄДР)

Виготовлення печатки (за необхідності, оскільки печатка для юридичних осіб приватного права не є обов’язковою)

При проведення реєстрації юридичної особи державний реєстратор у день державної реєстрації передає відповідним органам статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Звертаємо Вашу увагу на те, що у випадку необхідності отримати паперові документи про реєстрацію юридичної особи у вищезгаданих органах потрібно отримувати безпосередньо у цих органах. Хоч у законодавстві і передбачений обов’язок відповідних державних органів відправляти документи поштою, на практиці це рідко коли працює. Також будьте готові і до того, що в різних регіонах державні органи при взятті на облік юридичних осіб все ще можуть вимагати додаткові документи крім тих, що передбачені в законодавстві.

 

Реєстрація (взяття на облік) у Державній фіскальній службі (ДФС)

Місцем обліку платників податків є відповідний орган державної податкової служби за зареєстрованим місцезнаходженням юридичної особи.

Підставою для взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби є надходження до цього органу відомостей від державного реєстратора на проведення державної реєстрації юридичної особи.

 Взяття на облік платника податків проводиться не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором.

 З моменту взяття на облік платник податків вважається таким, що перебуває на загальній системі оподаткування, якщо ним не обрано інший спосіб оподаткування відповідно до законодавства;

 

Реєстрація платником єдиного соціального внеску

Роботодавці та підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту), відповідно до законодавства є платниками єдиного соціального внеску. Облік таких осіб ведеться ДФС.

Взяття на облік юридичних осіб здійснюється в органах ДФС за місцезнаходженням юридичної особи на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, наданих державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей.

 

Виготовлення печатки

Виготовлення і використання печатки не є обов’язковим для юридичних осіб приватного права. 

Чинним законодавством не передбачено дозволу органів МВС для виготовлення печатки. Тому, щоб її виготовити, достатньо звернутися керівнику (або довіреній особі) до штемпельно-граверної майстерні, яка займається виготовленням печаток. Найчастіше, при виготовленні печатки вимагають лише оригінал Виписки з Єдиного державного реєстру та оригінал паспорта керівника (або його копію, якщо звертається довірена особа).

У певних випадках для підприємства також можуть бути необхідні:

отримання іноземним засновником фізичною особою ідентифікаційного номера, якщо засновником юридичної особи є іноземець фізична особа,

підготовка пакету документів у формі належно легалізованого і перекладеного українською мовою витягу з судового, банківського, торгового або іншого аналогічного реєстру країни реєстрації юридичної особи, якщо засновником юридичної особи є іноземна юридична особа,

реєстрація платником єдиного податку,

реєстрація платником ПДВ,

акредитація на митниці як суб’єкта ЗЕД,

отримання дозволу на працевлаштування іноземця,

отримання дозволу Антимонопольного комітету на концентрацію,

інші додаткові реєстраційні дії та юридичні процедури.

***

Застереження:

Шановні читачі. Опубліковані матеріали відображають точку зору і думку автора (авторів). Ми намагаємося підтримувати наші статті в актуальному стані та оперативно вносити зміни до них, проте, ми не гарантуємо, що правила, рекомендації, процедури і законодавство, що описані у цій статті є актуальними на момент, коли ви її читаєте. Стаття носить довідково-рекомендаційний характер і відображає законодавство на момент створення або публікації статті та бачення і думку авторів. Інформація і посилання на законодавство не гарантує його актуальність, оскільки законодавство змінюється. Перш ніж самостійно здійснювати процедури, описані у цій статті/публікації, слід уважно ознайомитись з актуальним законодавством. Крім законодавства, існують також практичні аспекти його застосування та технічні особливості різних процедур. Автори і/або власники сайту не несуть відповідальності за наслідки застосування змісту публікацій, статей, рекомендації без укладення договору про надання послуг.

 

Будемо вдячні, якщо Ви звернетеся до наших фахівців.

Телефонуйте за номером +38 (032) 247-01-00; +38 (044) 333-60-44

Пишіть на адресу: ​​yp@zkg.ua

(11 - 4.82 - 5)
X