fbpx

Що таке дозвільна документація та які є види документів

контакти Адвокатського бюро “Яновський і партнери”

+38 (032) 247-01-00+38 (067) 000-13-27 е-mail: yp@zkg.ua

Законодавством України передбачено, що більшість різних видів діяльності, операцій чи умов роботи потребують попереднього отримання дозвільної документації. Це можуть бути дозволи, патенти, посвідчення, узгодження, листи та інші документи. Дозвільна система виконує регуляторну функцію та здійснює контроль господарської та підприємницької діяльності. Такі обов’язки покладаються на спеціалістів різних органів держуправління — міністерств та відомств.

Започатковуючи будь-який вид бізнесу, необхідно дізнатися, чи потрібно оформити для цього дозвільні документи, яка процедура їх отримання, які вимоги на підприємстві для цього необхідно виконати. Дозвільні документи мають певний термін дії, тому необхідно постійно слідкувати за строками та проходити процедуру заново. Варто відзначити, що дана сфера має особливу законодавчу базу, а отримання дозвільних документів може стати довготривалим та трудомістким процесом. Саме тому багато підприємців передають оформлення дозвільної документації спеціалістам різних юридичних установ.

Основний перелік дозвільних документів

Здійснення господарської діяльності без дозвільних документів, передбачених законом, заборонено. Це може призвести до накладення штрафних санкцій, до притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності. Основний перелік дозвільних документів наступний:

 • Дозволи: документи, які надаються суб’єкту господарювання уповноваженим органом у разі надання йому права на провадження певних дій або видів господарської діяльності. Наприклад, це можуть бути дозволи, які надають право на експорт чи імпорт товарів, на спеціальне використання водних біоресурсів, на будівництво, розміщення реклами тощо. Дозволи можуть бути разовими, генеральними або відкритими.
 • Патенти: дозвільний документ, що отримується з метою засвідчення авторства на винахід та виключне право його використання протягом певного терміну (найчастіше 15–20 років). Видається уповноваженим відомством автору або його правонаступнику, діє на території держави, яка його видала. Якщо при організації будь-якого виду діяльності передбачається використання будь-якого запатентованого рішення, то необхідно отримати згоду у патентовласника або отримати майнові права на його використання.
 • Посвідчення: дозвільні документи, які видаються з метою ідентифікації та надання статусу як фізичним особам, так і фізичним об’єктам. Законодавством України передбачено видачу посвідчень для різних цілей. Що стосується фізичних об’єктів, то це можуть бути посвідчення про реєстрацію транспортних засобів, придатності до експлуатації, реєстраційні посвідчення використання лікарських засобів тощо.
 • Погодження: здійснюється у разі виникнення потреби у проведенні оцінки доцільності створення об’єкту, його відповідності законодавству. Погодження відбувається з відповідними установами, структурними підрозділами, окремими посадовими особами. Наприклад, це можу бути погодження проєкту земельної ділянки, погодження розташування певних господарських об’єктів, погодження проєктів лімітів на утворення та розміщення відходів тощо.
 • Листи: різні за змістом офіційні та ділові документи. Використовуються у процесі оформлення дозвільної документації з метою встановлення певних фактів, взаємозв’язків тощо.

Також дозвільні документи можна класифікувати залежно й від інших характеристик:

 • Строки розгляду поданих документів уповноваженими органами: у разі подачі повного комплекту оформлених відповідно до вимог документів вони можуть розглядатися від 2-х днів до 2-х місяців.
 • Терміни дії дозвільних документів: залежно від особливостей діяльності, від 1 року до необмежених строків.
 • Офіційна вартість: залежить від кількості етапів перевірок та супутніх дій, встановлюється окремо для кожного органу.

Як бачимо, практично будь-який вид господарської діяльності потребує оформлення дозвільних документів різних видів. Досить часто трапляються випадки, коли власник бізнесу може не знати повного переліку всіх необхідних дозвільних документів та порядку їх отримання. Саме тому важливо скористатися послугами професійних юристів якщо не з оформлення документів, то хоча б з отримання достовірної інформації.

Порядок видачі дозвільних документів

Порядок видачі, переоформлення, анулювання дозвільної документації відбувається у наступному порядку:

 • Суб’єкт господарювання або уповноважена ним особа подає заяву затвердженої форми до відповідного органу особисто або рекомендованим листом. До заяви додаються документи відповідно до встановленого переліку.
 • Державний реєстратор здійснює перевірку документів, що посвідчують особу заявника, заяву, додатки.
 • За достовірність наданої інформації відповідальність несе заявник. Державний реєстратор не має права вимагати документів, не передбачених законодавством для отримання певного виду дозволу.
 • Після перевірки документів реєстратор формує дозвільну справу, потім передає її до регіональних або місцевих дозвільних органів.
 • Оформлення відповідних дозволів відбувається у встановлені законом строки.

Факт отримання дозвільного документа засвідчується особистим підписом керівника юридичної особи, фізичної особи-підприємства або уповноваженою особою.

Умови надання послуг на отримання документів для отримання та видачі дозволів компанією «ЗКГ»

Для отримання різних видів дозволів необхідно зібрати пакет визначених у законодавчому порядку документів. За умови відсутності досвіду самостійне оформлення дозвільної документації може призвести до значних часових та фінансових витрат. Досить часто власники бізнесу стикаються з недбалістю персоналу відомств, відсутністю відповідальних осіб, нестабільними графіками роботи, змінами у вимогах до подачі документів та іншими проблемами.

Компанія «ЗКГ» має переконливий досвід у оформленні різних видів дозвільних документів. Ми надаємо експерті консультації та відповідні послуги. Співпраця з нами виглядає наступним чином:

 • Зустріч та обговорення спектру необхідних послуг. Вона може відбуватися безпосередньо у нашому офісі, на вашому підприємстві або онлайн.
 • Узгодження обсягу робіт, строків їх виконання та вартості. З метою уникнення непорозумінь всі обговорені деталі можуть бути зафіксовані відповідним договором про надання послуг.
 • Після вивчення деталей справи наші спеціалісти розроблять та рекомендують вам оптимальний варіант отримання необхідних дозвільних документів.
 • Збір та аналіз пакету документів. Наявний досвід та знання актуальних вимог щодо їх оформлення дозволяють нам уникати повторних подач через допущені помилки та зволікання часу.
 • Наші юристи здійснюють представництво вашої компанії у всіх відповідних органах, діють від вашого імені на всіх етапах, забезпечують присутність при проведенні перевірок, ведуть діалог з представниками державних органів та відомств.
 • Отримуємо готові дозвільні документи та надаємо рекомендації щодо їх коректного продовження у разі необхідності.

Варто зауважити, що грамотний підхід до справи допоможе уникнути оформлення зайвих документів та витрат фінансів. При цьому діяльність вашого підприємства чи установи буде відбуватися суто в рамках, окреслених законом. Ми допоможемо отримати дозволи на діяльність, пов’язану з туристичним супроводом, розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах, перевезення, посвідчення з охорони праці, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, торгові патенти, оформимо листи до митниці тощо.

()
X