fbpx
[get_banners]

Księgowość dla firm IT na Ukrainie

Напишіть кроли вам зручно отримати дзвінок
[contact-form-7 id="3679" title="Отримати дзвінок"]
Заповніть опитувальник і отримайте безкоштовну консультацію і детальну письмову інформацію від нашого фахівця про умови надання послуг з бухгалтерського обліку

+38 (032) 247-04-00+38 (067) 673-35-99 е-mail:  za@zkg.ua

Technologia informacyjna jest jedną z najszybciej rozwijających się branż. Jej rozwój przyspiesza i pogłębia się na całym świecie, w tym na Ukrainie. Dzisiejszy świat jest tak nasycony różnymi urządzeniami, gadżetami i narzędziami, które działają na oprogramowaniu, że pisanie, dodawanie, modyfikowanie, dostosowywanie i ulepszanie oprogramowania jest jednym z głównych elementów współczesnego biznesu. Niemniej jednak działalność firm informatycznych jest dość specyficzna w porównaniu z innymi rodzajami usług. Znajduje to odzwierciedlenie m.in. w ukraińskim i międzynarodowym ustawodawstwie wielu krajów Europy i świata. W związku z tym, firmy IT mają pewne osobliwości w zakresie opodatkowania, dochodów i świadczeń itp. Należy również pamiętać, że ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez takie firmy, ich obciążenia fiskalne, specyfika zysku itp. zależą również od formy, w jakiej taka działalność będzie prowadzona, co z kolei będzie determinowało źródła i kwoty zysku oraz płatności podatków, opłat, odliczeń itp. Jak zmaksymalizować wyniki finansowe i zminimalizować presję fiskalną na firmę? Jak firmy IT powinny prowadzić działalność na Ukrainie, aby nie komplikować sobie pracy i przygotowywania zaplanowanej sprawozdawczości? Jak unikać wysokich ryzyk (w tym podatkowych) i angażować partnerów i pracowników na najkorzystniejszych dla wszystkich stron warunkach? Na te i inne pytania odpowie doświadczony księgowy IT, a jeszcze lepiej – profesjonalny zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu rachunkowości, audytu i zarządzania finansami przedsiębiorstw IT.

Księgowy w firmie informatycznej: pracownik etatowy czy specjalista z outsourcingu?

Z reguły w większości firm funkcjonuje stanowisko głównego księgowego. Często firma zatrudnia również jednego lub kilku księgowych, kierowników ds. księgowości i audytu oraz specjalistów ds. zarządzania finansami. Wszystko to wiąże się ze znacznymi kosztami na wynagrodzenia za pracę, składki ZUS, tworzenie miejsc pracy oraz zapewnienie pracownikom niezbędnego sprzętu, środków łączności, materiałów eksploatacyjnych itp. Wszystko to jednak nie gwarantuje, że pracownicy będą wykonywać swoje obowiązki w dobrej wierze i w sposób wysoce profesjonalny. Nie mając dużego doświadczenia w IT, księgowi wewnętrzni często popełniają powszechne błędy:

 • przeniesienie praw do własności wyników działalności intelektualnej twórców informatyki jest często realizowane jako transakcja usługowa, co prowadzi do obowiązku zapłaty podatku VAT, podczas gdy tantiemy z tytułu przeniesienia praw własności intelektualnej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług;
 • podobnie tantiemy za przeniesienie praw do wyników działalności intelektualnej programistów można banalnie zastąpić pozycją wypłaty wynagrodzenia, która z kolei podlega również składkom na ubezpieczenie społeczne (22%, czyli ponad jedna piąta!) oraz obowiązkowi wojskowemu (1,5%), co łącznie zwiększa bezproduktywne wydatki okresu sprawozdawczego o prawie jedną czwartą;
 • wiele nieścisłości i fałszywych danych, będących podstawą nieuzasadnionych strat finansowych, znajduje się w wydatkach na opracowanie programów i aplikacji, baz danych, stron internetowych o różnej złożoności itp;
 • Nieprawidłowe rozliczanie majątku (zwłaszcza wartości niematerialnych i prawnych) prowadzi do nadmiernego opodatkowania firm, w tym z branży informatycznej.

Aby uniknąć powyższych niedociągnięć w pracy działu księgowego i uchronić się przed nadmiernym obciążeniem fiskalnym, należy wybierać tylko specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z firmami z tej branży. Niestety, na Ukrainie nie ma ich zbyt wielu, ponieważ firmy zajmujące się oprogramowaniem i technologiami informacyjnymi znajdują się głównie w Kijowie, Lwowie i kilku innych miastach o ponad milionowej populacji, a do niedawna ich liczba była dość mała. To tłumaczy brak praktycznych doświadczeń z księgowością w firmach informatycznych wśród zwykłych specjalistów zatrudnianych do pracy w kadrach. W ostatnich latach nastąpił jednak gwałtowny rozwój branży i powstanie dziesiątek nowych firm świadczących usługi w zakresie programowania, tworzenia i utrzymywania baz danych, obsługi stron internetowych i umieszczania danych na stronach WWW, przetwarzania informacji i tworzenia treści tekstowych i graficznych itp. Istnieje kilka sposobów na zatrudnienie specjalisty na najkorzystniejszych warunkach:

 1. współpraca z firmą, która szkoli takich specjalistów i świadczy odpowiednie usługi na zasadzie outsourcingu;
 2. zaangażowanie specjalisty z takiej firmy do stałej pracy w biurze firmy, czyli korzystanie z jego usług od 9 do 18 każdego dnia w taki sam sposób jak księgowy na etacie;
 3. przygotowanie i przeszkolenie księgowego wewnętrznego według programu takiej firmy, uzyskanie konsultacji od jej specjalistów oraz okresowa ocena pracy księgowego wewnętrznego przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Wszystkie te opcje są możliwe we współpracy z firmą księgową “Zaoszczędzone aktywa”, która może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem we współpracy z dziesiątkami ukraińskich, europejskich i światowych firm IT.

Zalety specjalistów firmy księgowej “Zaoszczędzone aktywa” holdingu usług profesjonalnych “Zachodnia Grupa Konsultingowa”

Aby mieć pewność, że wybrany specjalista jest wysoce profesjonalny, wystarczy śledzić jego pracę i oceniać wielkość redukcji (lub optymalizacji) naliczonych podatków, opłat i innych potrąceń do budżetu państwa i budżetów lokalnych za bieżący okres oraz porównywać takie wyniki z danymi z poprzednich okresów sprawozdawczych. Nieznaczne kwoty naliczonych należności z tytułu podatków mogą jednak niekiedy świadczyć o nieprawidłowym prowadzeniu księgowości, nieuwadze specjalisty, celowym uchylaniu się od płacenia podatków itp. To z kolei może skutkować nie tylko znacznymi karami pieniężnymi, ale także ewentualną odpowiedzialnością administracyjną lub karną. Dlatego tak ważne jest, aby księgowość firmy powierzyć doświadczonym specjalistom o wysokiej ocenie. Konsultanci firmy księgowej “Zaoszczędzone aktywa” ściśle współpracują z wiodącymi firmami IT we Lwowie i innych miastach Ukrainy. Zawsze są gotowi udzielić informacji w celu uzyskania rekomendacji i opinii o pracy konkretnego specjalisty i firmy księgowej “Zaoszczędzone aktywa” jako całości. Wszyscy specjaliści, którzy przeszli rygorystyczny proces selekcji, praktyczne testy i stali się częścią zespołu firmy księgowej “Zaoszczędzone aktywa”, wyróżniają się

 • dużym doświadczeniem we współpracy z firmami informatycznymi oraz prowadzeniem księgowości dla osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych specjalizujących się w świadczeniu usług programistycznych i informatycznych;
 • Posiadanie międzynarodowego certyfikatu na poziomie САР/СІРА, który potwierdza, że księgowy posiada szczególne umiejętności praktyczne w zakresie rachunkowości zgodnie z międzynarodowymi standardami (obowiązkowe dla klientów zagranicznych). Jeśli dodatkowo świadczysz usługi rozwoju i wsparcia produktu dla nierezydentów, będzie to znaczący atut w oczach klienta;
 • wstępny audyt ekspresowy na życzenie klienta z badaniem szczegółowego obrazu działalności firmy i płatności podatkowych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Każdy profesjonalista naszego zespołu to odpowiedzialny, zorganizowany, skuteczny, doświadczony księgowy, który sprawdził się w ciągu lat współpracy z uczestnikami rynku high-tech na Ukrainie i za granicą.

Przegląd poprzednich czynności księgowych i poprawa obrazu fiskalnego

Jedną z najskuteczniejszych i niezbędnych metod na pierwszym etapie współpracy firmy IT z wysoce profesjonalnym specjalistą od księgowości i audytu jest ekspresowy audyt. Pozwala on na zbadanie wyników działalności gospodarczej firmy w poprzednich okresach, specyfiki funkcjonowania i efektywności wybranych schematów biznesowych oraz powstawania obciążeń fiskalnych. Często największe niedociągnięcia wybranych metod biznesowych i księgowych są widoczne już po pierwszym spojrzeniu specjalisty na sprawozdanie finansowe firmy. W zależności od wielkości firmy informatycznej i specyfiki jej działalności, przeprowadzenie pełnego audytu ekspresowego i uzyskanie całościowego obrazu zajmuje 3-5 dni. Oznacza to, że w ciągu jednego tygodnia roboczego można

 • zidentyfikować fatalne błędy w rejestracji działalności, a także wydatków i majątku firmy;
 • znaleźć skuteczne i całkowicie legalne sposoby na zmniejszenie nadmiernych obciążeń fiskalnych w bieżącym okresie sprawozdawczym
 • anulować lub znacznie ograniczyć nieuzasadnione ryzyko finansowe i straty, których można uniknąć w przyszłości;
 • znaleźć sposoby na zrekompensowanie (powrót do budżetu firmy) wpłaconych środków lub ich przeksięgowanie na przyszłe okresy sprawozdawcze;
 • zidentyfikować ukryte rezerwy i możliwości efektywnego wykorzystania majątku;
 • wybrać alternatywne schematy prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia i sprzedaży własności intelektualnej, świadczenia wysoko rentownych usług i doradztwa itp.

Firma księgowa “Zaoszczędzone aktywa” stawia sobie ambitne cele, aby biznes IT był jeszcze bardziej opłacalny, wygodny i zautomatyzowany. Uczymy się od światowych liderów, jak wykorzystać potencjał i możliwości z maksymalną korzyścią dla naszych klientów i staramy się pomóc każdemu, kto się do nas zgłosi, w zwiększeniu dochodów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów, ryzyka i czasu na obsługę finansową, podatkową i księgową. Nowoczesny, zaawansowany technologicznie, profesjonalny i prosty biznes jest kluczem do jego rozwoju i wzrostu, do wzrostu naszych klientów razem z nami, do wzrostu ich zysków i majątku dla rozwoju nowych najnowocześniejszych projektów krajowych o zasięgu lokalnym, krajowym i globalnym.

()
X