fbpx
[get_banners]

Пільги для бізнесу і громадян під час воєнного стану в 2023 р.

In: Статті правова тематика 02 May 2023

З 17.03.2022 р. Україні почали діяти пільги для забезпечення підтримки громадян та бізнесу на період воєнного стану, встановлені Законом України № 2120-ІХ від 15.03.2022 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану”.

З нормами, які діяли на дату прийняття цього закону, можна ознайомитись за посиланням https://zkg.ua/pil-hy-dlia-biznesu-i-hromadian-pid-chas-voiennoho-stanu-v-ukraini/

Впродовж року ці пільги зазнавали певних змін (уточнення, скасування, розширення тощо).

Звертаємо увагу, що на розгляді Верховної Ради України знаходяться законопроєкти про скасування більшості з них вже з 01.07.2023 р.

 Станом на дату публікації цієї статті актуальними залишаються наступні:

 

 1. ПДВ

 

1.1. Протягом дії воєнного стану, не сплачується ПДВ за товари

– ввезені на митну територію України та такі, що постачаються на митній території України товари, визначені згідно з переліком в пункті 32 підрозділу 2 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України (далі – ПКУ);

– знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного стану;

– передані в державну чи комунальну власність, у тому числі на користь добровольчих формувань територіальних громад, а також надані на користь інших осіб для потреб забезпечення оборони України у період дії воєнного стану

1.2. Не є постачанням товарів та послуг, тобто не оподатковується ПДВ передача/надання товарів та послуг Збройним Силам України, іншим визначеним законом суб’єктам, для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, крім випадків, якщо такі операції з постачання товарів та послуг оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість. 

1.3. За податкові періоди лютий, березень, квітень, травень 2022 року за операціями з придбання товарів/послуг, за якими в ЄРПН постачальниками не зареєстровано податкові накладні та/або розрахунки коригування до них, платники податку:

включають до складу податкового кредиту звітного періоду суми ПДВ, сплачені (нараховані) у складі вартості придбаних товарів/послуг, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів;

отримувачі послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, у разі нарахування таким отримувачем послуг ПДВ у складі податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації за відповідний звітний період, такі платники податку мають право на віднесення таких сум податку до податкового кредиту відповідного звітного періоду, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів.

1.4. З 08.02.2023 р. змінено строки для реєстрації податкових накладних (ПН), розрахунків коригування (РК). Зокрема: 

складені ПН/РК з 1 по 15 календарний день місяця, потрібно буде реєструвати до 5 календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені, а 

ПН/РК, складені з 16 по останній день місяця, — до 18 календарного дня наступного місяця.

Ці строки застосовуватимуть під час дії воєнного стану та ще 6 місяців після його припинення/скасування. 

1.5. Також з 08.02.2023 р.  зменшено розміри штрафів за порушення граничних строків реєстрації в ЄРПН ПН/РК з урахуванням таких строків:

до 15 календарних днів – 2 відсотки суми ПДВ, зазначеної в таких ПН/РК (було 10 відсотків);

від 16 до 30 календарних днів – 5 відсотків такої суми ПДВ (було 20 відсотків);

від 31 до 60 календарних днів – 10 відсотків такої суми ПДВ (було 30 відсотків);

від 61 до 365 календарних днів – 15 відсотків такої суми ПДВ (було 40 відсотків);

на 366 і більше календарних днів – 25 відсотків такої суми ПДВ (було 50 відсотків).

“Пільгові” штрафи діятимуть протягом воєнного стану та 6 місяців після місяця, в якому він  буде припинений/скасований.

 

 1.6. Пеня за несвоєчасне бюджетне відшкодування ПДВ не буде нараховуватися, якщо несвоєчасність відшкодування відбулася внаслідок форс-мажорних обставин у зв’язку із введенням воєнного стану.

1.7. Ставку ПДВ для ввезення пального знизили з 20% до 7%.

 

 1. Єдиний податок (ЄП)

 

З 1 квітня 2022 року до припинення воєнного стану: 

2.1. Стосовно платників ЄП 1 та 2 групи:

2.1.1. ФОП – платники ЄП 1 та 2 групи мають право не сплачувати єдиний податок

При цьому такими особами декларація платника ЄП-ФОП не заповнюється за період, в якому ЄП не сплачувався. 

2.2. Стосовно платників ЄП 3 групи:

2.2.1. Платниками ЄП 3 групи можуть бути ФОП та юридичні особи (ЮО) – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми. 

Також вони не обмежені кількістю осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах та обсягом доходу. 

2.2.2. Для платників ЄП 3 групи водиться спеціальна “пільгова” ставка  податку – 2 %.

Скористатись цією пільгою не зможуть: 

1) суб’єкти господарювання (ЮО та ФОП), які здійснюють: 

– діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); 

– обмін іноземної валюти; 

– виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів, роздрібної торгівлі підакцизними товарами); 

– видобуток, реалізацію корисних копалин (крім видобування підземних та поверхневих вод підприємствами, які надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення); 

2) страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів; 

3) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку; 

4) фізичні та юридичні особи — нерезиденти. 

2.2.3. Платники ЄП, які скористались пільгою 2%, звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДВ з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України. 

Реєстрація платником ПДВ в такому випадку є призупиненою, тобто призупиняються права та обов’язки платника ПДВ (у тому числі щодо формування податкового кредиту) на період використання ставки 2 %.

2.2.4. Податковим (звітним) періодом для платників ЄП, які скористались пільгою 2 %, є календарний місяць. Сума податкового зобов’язання, зазначена платником податку в поданій ним податковій декларації, підлягає сплаті протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку для подання податкової декларації. Тобто протягом 10 днів після 20 числа місяця подання звітності.

2.3. Для обрання або переходу на сплату “пільгового” ЄП, суб’єкт господарювання до останнього числа місяця, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву.

Суб’єкт господарювання вважається платником ЄП 3 групи 2%:

з 1 квітня 2022 року – у разі подання заяви до 1 квітня 2022 року;

з наступного робочого дня після подання заяви – у разі подання заяви починаючи з 1 квітня 2022 року.

2.4. Після припинення/скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники ЄП 3 групи 2 % з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання цієї пільги і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до її обрання.

2.5. Платник податку має право самостійно відмовитися (до припинення/скасування воєнного стану) від використання пільгової ставки ЄП з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення. У такому разі платник податків вважається таким, що застосовує систему оподаткування, на якій він перебував до обрання пільгової ставки ЄП, крім випадку, якщо у заяві платник податку зазначив про перехід на сплату інших податків і зборів.

 

 1. ПДФО

 

До податкової знижки (ст. 166 ПКУ) у звітному податковому році включаються суми коштів/вартість майна, перерахованих (переданих) у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям у розмірі, що не перевищує 16 % суми загального оподатковуваного доходу платника податку. 

 

 1. Податок на прибуток

 

За результатами звітних періодів за 2022 рік у складі витрат від провадження певного виду незалежної професійної діяльності, а також у складі витрат ФОП від провадження господарської діяльності, крім платників єдиного податку, можуть враховуватися документально підтверджені витрати у вигляді вартості майна, в тому числі грошові кошти, що добровільно перераховані/передані Збройним Силам України, іншим визначеним законом суб’єктам та/або грошові кошти, перераховані на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів.

 

 1. Плата за землю

 

5.1. З 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено воєнний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки: 

– розташовані на територіях, на яких велися бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Російської Федерації, та перебувають у власності або користуванні. Перелік таких територій визначається Кабміном; 

– визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди. 

5.2. За 2022 та 2023 податкові (звітні) роки на такі земельні ділянки не нараховується та не сплачується загальне мінімальне податкове зобов’язання.

 

 1. Екологічний податок

 

З 1 січня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан, не нараховується та не сплачується екологічний податок платниками цього податку, зареєстрованими (взятими на облік) за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації. 

 

 1. Акцизний податок

 

7.1. Податкове зобов’язання щодо втраченого підакцизного товару (продукції) не виникає, тобто не оподатковується, якщо підакцизний товар (продукцію): 

– примусово відчужено або вилучено для потреб держави, за умови, якщо у майбутньому його попереднім власником не буде здійснено заходів щодо отримання компенсації за примусово відчужений підакцизний товар; 

– передано Збройним Силам України та іншим визначеним законом суб’єктам, без попереднього або наступного відшкодування їх вартості; 

надано як гуманітарну допомогу.

7.2. Дозволено імпорт та реалізація тютюнових виробів без встановленого маркування, але із маркуванням відповідно до вимог ЄС у разі, якщо в уповноваженого органу відсутня можливість забезпечити продаж марок акцизного податку.

7.3. До 1 липня 2023 р. акцизний податок на бензини, важкі дистиляти та скраплений газ становить 7 %. 

 

 1. ЄСВ 

 

8.1. З 1 березня 2022 року до припинення воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення ФОП, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також члени фермерського господарства мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе. 

8.2. Під час періоду мобілізації, визначеного указом Президента, роботодавці: 

ФОП 2, 3 групи ЄП,

ЮО платники 3 групи ЄП

мають право за власним рішенням не сплачувати ЄСВ за найманих працівників, призваних під час мобілізації на військову службу до Збройних Сил України. 

Суми ЄСВ, нараховані та не сплачені роботодавцями, сплачуються за рахунок державного бюджету, крім періодів, у яких наймані працівники, отримували доходи у вигляді грошового забезпечення, з яких було сплачено ЄСВ за рахунок державного бюджету. 

8.3. На період воєнного стану та протягом 3 місяців після його закінчення штрафи та пеня по ЄСВ не застосовуються, а документальні перевірки не проводяться.

8.4. Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ, розпочаті до 24 лютого 2022 року та не завершені, зупиняються по останній календарний день третього місяця з дня припинення воєнного стану. 

 

 1. РРО

 

9.1. На період дії воєнного стану або форс-мажору проведення розрахункових операцій, що здійснюються в режимі офлайн, та використання фіскальних номерів із діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу, можуть здійснюватися з перевищенням строків, встановлених абзацами 3 і 4 статті 5 ЗУ “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (36 і 168 годин). 

9.2. Зупинено дію заборони використання ПРРО у період відсутності зв’язку між ПРРО та фіскальним сервером контролюючого органу без отриманого в контролюючому органі діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролюючого органу.

9.3. На період до припинення/скасування воєнного стану на території України, санкції за порушення вимог у сфері РРО не застосовуються, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів.

 

 1. Ліцензії, дозволи

 

10.1. Ліцензії щодо виробництва, торгівлі підакцизними товарами:

Вважаються діючими ліцензії, за якими до припинення воєнного, надзвичайного стану або за наявності форс-мажору не сплачено черговий платіж за ліцензію та/або закінчився термін дії ліцензії на право: 

– виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах; 

– виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним. 

Але такі платежів/дії щодо продовження ліцензії мають бути здійснені протягом 30 днів, наступних за днем припинення/скасування воєнного стану 

 

10.2. Інші види ліцензій:

Строки дії діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру автоматично продовжуються на період воєнного стану та 3 місяці з дня його припинення чи скасування, а періодичні, чергові платежі за ними відстрочуються на строк, зазначений у цьому підпункті (крім строку дії ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор та плати за такі ліцензії).

 

10.3. Декларування:

У період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі безоплатного подання до уповноважених державних органів встановленої форми декларації про провадження господарської діяльності.

У такому разі не потрібно оформлювати додатково ліцензію.

Цим правом не зможе скористатись бізнес, визначений в переліку згідно з додатком 2 до Постанови КМУ від 18 березня 2022 р. № 314 “Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану” (наприклад, діяльність з медичної практики; діяльність банків пуповинної крові, поводження з небезпечними відходами, спеціальне водокористування, спеціальне використання лісових ресурсів). Для таких суб’єктів оформлення ліцензії або відповідного дозволу під час воєнного стану обов’язкове.

Ті, хто оформив декларації на час воєнного стану, зобов’язані не пізніше 3 місяців після його припинення/скасування звернутися до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг і отримати відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, передбачених законодавством.

 

 1. Благодійна допомога

 

11.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника ПДФО не включаються виплачена благодійна допомога на користь: 

– учасників бойових дій, працівників підприємств, установ, організацій (детальний перелік визначено в законі), які беруть безпосередню участь у відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, в період дії воєнного, надзвичайного стану, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів; 

– фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та/або які вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах.

11.2. Зазначена вище благодійна допомога не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку до 31 грудня (включно) року, наступного за роком, у якому припинено/скасовано воєнний, надзвичайний стан в Україні.

 

 1. Перевірки:

 

12.1. Податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім: 

– камеральних перевірок;

документальних позапланових перевірок, що проводяться на звернення платника податків та/або з підстав, визначених підпунктами 78.1.2 (в частині контролю за трансфертним ціноутворенням), 78.1.5, 78.1.7, 78.1.8, 78.1.12, 78.1.14-78.1.16, 78.1.21 та 78.1.22 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України, 

та/або документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями, 

та/або документальних позапланових перевірок з питань оподаткування юридичними особами або іншими нерезидентами, які здійснюють господарську діяльність через постійне представництво на території України, доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України, та/або документальних позапланових перевірок нерезидентів (представництв нерезидентів);

– фактичних перевірок

 

У разі виявлення порушень законодавства за результатами проведення перевірок до платників податків застосовується відповідальність згідно з ПКУ, законами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, з урахуванням форс-мажорних обставин, що звільняють від фінансової відповідальності. 

При цьому вимоги законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного, надзвичайного стану та/або на період дії карантину, не застосовуються.

 

12.2. Перевірки у сфері трудового законодавства:

З 19.07.2022 р. відновлено проведення частини перевірок в сфері дотримання роботодавцями трудового законодавства.

У період дії воєнного стану Держпраці може проводити позапланові перевірки з питань:

– додержання законодавства про працю – за заявою працівника або профспілки;

– виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів.

Позапланові перевірки здійснюються у разі наявності:

– звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам;

– доручення Прем’єр-міністра України;

– настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання;

– звернення посадових осіб органів місцевого самоврядування про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства;

– звернення Київської міської військової адміністрації або обласної військової адміністрації;

– у зв’язку з невиконанням суб’єктом господарювання приписів про усунення порушень вимог законодавства, виданих після 1 травня 2022 року.

У період дії воєнного стану у разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк приписів про усунення порушень, виявлених під час здійснення позапланових перевірок, штрафи, передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю України, не застосовуються.

 

12.3. Перевірки в інших сферах:

 

12.3.1. ЄСВ – встановлено мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом 3 місяців після припинення/скасування воєнного, надзвичайного стану.

Документальні перевірки, розпочаті до 24 лютого 2022 року та незавершені, зупиняються по останній календарний день третього місяця з дня припинення/скасування воєнного, надзвичайного стану.

12.3.2. ФСС проводить перевірки у загальному порядку.

12.3.3. Держпродспоживслужба здійснює позапланові перевірки з питань дотримання законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, у сферах карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва, за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу і з підстав, передбачених у Наказі Мінагрополітики від 03.01.2023 р. № 5; від 20.02.2023 р. № 211.

12.3.4. Держаудитслужба здійснює моніторинг процедур закупівель.

12.3.5. Дозволено також планові та позапланові перевірки за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, здійснюються за рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.

 

 1. Зупинення перебігу строків 

 

13.1. На період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану зупиняється перебіг строків, визначених ПКУ та іншими актами, контроль за яким здійснюють податківці. 

Це правило не поширюється на такі випадки (тобто перебіг строку не зупиняється):

– строки реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них в ЄРПН, подання звітності та/або документів (повідомлень), у тому числі передбачених статтями 39 та 39-2, пунктом 46.2 статті 46 ПКУ, сплати податків та зборів платниками податків;

– строки проведення камеральних перевірок, оформлення їх результатів у порядку, визначеному, подання скарги на податкове повідомлення-рішення за результатами камеральної перевірки, прийняття рішення за результатом її розгляду, нарахування пені;

– строки проведення фактичних та документальних позапланових перевірок, оформлення їх результатів, подання скарги на податкове повідомлення-рішення, рішення про застосування фінансових санкцій за результатами документальної позапланової перевірки або фактичної перевірки та прийняття рішення за результатами їх розгляду, адміністративного арешту майна за результатами документальної позапланової перевірки або фактичної перевірки;

– строки здійснення заходів з погашення податкового боргу платників податків – суб’єктів господарювання, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, передбачені статтями 59-60, 87-101 ПКУ, та/або визначення грошових зобов’язань згідно із статтею 116 ПКУ;

– строки подання та розгляду скарг на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

13.2. Також припиняється перебіг строків, встановлених для взяття на облік у контролюючих органах ЮО та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів за основним місцем обліку або ФОП за податковою адресою та передачі даних про взяття на облік таких платників податків у контролюючих органах до ЄДР. 

 

 1. Робота ДПС у воєнний стан

 

14.1. На період до припинення воєнного стану надання електронних сервісів та приймання електронних документів від платників податків здійснюються у робочі дні з 8 години до 20 години.

14.2. Операційний день для реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, на який припадає граничний строк реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, триває з 0 годин 00 хвилин до 24 години 00 хвилин.

 

 1. Інші зміни

 

15.1. У період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення у разі прострочення позичальником/споживачем виконання грошового зобов’язання за кредитним договором (договором про споживчий кредит), позикою позичальник звільняється від відповідальності за таке прострочення. 

15.2. У період дії воєнного стану строки позовної давності, визначені статтями 257-259, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 Цивільного кодексу України, продовжуються на строк його дії.

15.3. До припинення або скасування воєнного стану в Україні банки не перевіряють джерела походження коштів при їх внесенні клієнтом – фізичною особою у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі, який відповідає пороговій фінансовій операції. 

 Банкам заборонено видавати готівкові кошти проводити їх переказ за рахунками клієнтів – фізичних осіб крім випадків переказу таких коштів на спеціальні рахунки, відкриті НБУ для підтримки Збройних Сил України та/або для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від дій держави-агресора Російської Федерації, а також для придбання облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”. 

У разі наявності підозри, що внесені фізичною особою готівкові кошти є активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, банк зобов’язаний негайно заморозити ці активи та негайно повідомити про це Службу безпеки України. 

 

X