fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 31.10.2016 по 06.11.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 07 Nov 2016 Tags: , ,

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 31.10.2016 по 06.11.2016

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Продовжено мораторій на перевірки

Верховна Рада прийняла законопроект, яким продовжила до 31 грудня 2017 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю):

1) за погодженням Державної регуляторної служби;

2) за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

3) за рішенням суду;

4) у разі настання аварії, смерті постраждалого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.

Позаплановий захід державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) за погодженням Державної регуляторної служби.

«Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Законопроект № 3153 від 18.09.2015 (передано на підпис президенту)

ПДФО – коли утримуємо з премій, доплат, надбавок

Податківці надали роз’яснення, що доплати, надбавки і премії, які нараховуються найманим працівникам включаються до складу заробітної плати платника податку і підлягають оподаткуванню у тому місяці, в якому здійснені нарахування.

Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, у якому були здійснені нарахування.

Офіційний портал територіальних органів ДФС у Волинській області, рубрика «Медіа-центр», підрубрика «Новини»

Нова декларація про майновий стан

Міністерство фінансів виклало у новій редакції форму податкової декларації про майновий стан і доходи й Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

Наказ № 821 готується до опублікування в № 86 «Офіційного вісника України», що вийде 08.11.2016 р. Зазначений наказ набирає чинність 31.12.2016 р.

Серед змін, яких зазнала форма декларації, є наступні:

 • Структурно оновлена декларація складається із 7-ми розділівта містить 2 додатки:

Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами (Ф1);

Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою (Ф2).

 1. Із рядків, призначених для занесення інформації про платника податків (рядок 3) й особу, уповноважену на заповнення декларації (рядок 9), зникли окремі поля для внесення серії та номера паспорта(для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта). В оновленій декларації відповідні дані заноситимуться в поле, відведене для реєстраційного номера облікової картки платника податку.
 2. У рядку 10.6«Доходи, отримані з джерел за межами України» необхідно буде зазначати країну, із якої отримано іноземні доходи, та назву валюти. Раніше відповідна інформація заносилася до спеціально призначеного для цього додатка «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, з доходів, отриманих з джерел за межами України» (Ф3).
 3. У рядках 10.7та 10.8, у яких раніше вказувалися суми загального оподатковуваного доходу підприємців-загальносистемників і фізосіб, які провадять незалежну професійну діяльність, із набранням чинності змінами вказуватимуться суми чистого оподатковуваного доходу відповідних категорій осіб.
 4. Рядки для заповнення відомостей про доходи, які не включаються до загального оподатковуваного доходу, у новій редакції декларації виділено в окремий розділ— ІІІ. Окрім того, оновлена декларація передбачає окремі рядки для доходів від операцій із продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна (рядок 11.2) та для решти доходів, що підлягають оподаткуванню (рядок 11.3).
 5. Рядок для зазначення загальної суми річного доходу(рядок 12) в оновленій декларації також оформлено як окремий розділ — ІV.
 6. Розділ для занесення відомостей про податкові зобов’язання з ПДФО та військового збору (в оновленій формі декларації — VІ) більше не містить рядка для зазначення сум надміру сплаченого податкувід провадження підприємницької діяльності, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику (у попередній редакції декларації — рядок 21).
 7. Відомості про власне нерухоме й рухоме майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду), в оновленій формі декларації заноситиметься в одну таблицю(форма декларації до внесення змін містила окремі таблиці для відомостей про нерухоме та рухоме майно).

Наказ Мінфіну від 15.09.2016 р. № 821

Про платників екологічного податку та рентних платежів

Податківці відповіли на запитання щодо платників екологічного податків та платників інших рентних платежів.

 • Хто є платником рентної плати за спеціальне використання води у разі, якщо СГ при здійсненні господарської діяльності використовує воду для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, та надає в оренду власне приміщення (нежитлове або житлове) іншому суб’єкту господарювання?

Так, рентна плата не справляється за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та платників єдиного податку.

Під терміном «санітарно-гігієнічні потреби» слід розуміти використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та використання для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані.

Згідно зі ст. 49 Водного кодексу України спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу.

З1.а обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору на поставку води, рентна плата обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником.

Таким чином, суб’єкт господарювання, який при здійсненні господарської діяльності використовує воду для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, має дозвіл на спеціальне водокористування (договір на поставку води з водокористувачем-постачальником води) та надає в оренду власне приміщення (нежитлове або житлове) іншому суб’єкту господарювання, не є платником рентної плати, якщо орендар також використовує воду для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб.

При цьому суб’єкт господарювання – орендар приміщення, який використовує воду для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, не є платником рентної плати.

Якщо орендодавцем, що має дозвіл на спеціальне водокористування (договір на поставку води з водокористувачем – постачальником води) вода використовується для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, а орендарем – одночасно для задоволення питних, санітарно-гігієнічних та виробничих потреб, то у випадку якщо орендарем самостійно не укладено договір на поставку води з водокористувачем -постачальником, платником рентної плати є орендодавець за фактичний обсяг використаної води, у т.ч. використаної орендарем. 

Якщо орендодавцем, що має дозвіл на спеціальне водокористування (договір на поставку води з водокористувачем – постачальником води) вода використовується для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, а орендарем – одночасно для задоволення питних, санітарно-гігієнічних і виробничих потреб та при цьому орендарем отримано дозвіл на спеціальне водокористування (самостійно укладено договір на поставку води з водокористувачем-постачальником води), то орендодавець не є платником рентної плати, а орендар самостійно сплачує рентну плату за фактичний обсяг використаної ним води.

 • Чи є платником рентної плати за спеціальне використання води СГ, у разі оренди приміщення, в т.ч. квартири, яка належить ФО (громадянину) для здійснення господарської діяльності (перукарських або стоматологічних послуг, тощо)?

Платниками рентної плати за спеціальне використання води є водокористувачі – суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ), постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи – підприємці, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Таким чином, суб’єкт господарювання у разі використання води в орендованому приміщенні, в тому числі квартирі, яка належить фізичній особі (громадянину), для здійснення господарської діяльності (в тому числі надання перукарських або стоматологічних послуг, тощо), є платником рентної плати за умови укладання договору на поставку води з водокористувачем-постачальником води.

Якщо договір на поставку води укладено не було, то рентна плата обчислюється і сплачується безпосередньо водокористувачем-постачальником за обсяги води, фактично використані суб’єктом господарювання-орендарем.

 • Чи припиняється подання податкової звітності з рентної плати за спеціальне використання води у разі закінчення/анулювання дії дозволу на спеціальне водокористування/договору на поставку води, на підставі якого здійснювалося використання води?

Lля суб’єкта господарювання, у якого закінчився термін дії дозволу на спеціальне водокористування/договору на поставку води або у разі їх анулювання та припинено використання води (тобто об’єкт оподаткування), останнім податковим періодом для податкової звітності з Рентної плати є звітний період, у якому закінчився термін дії відповідного дозволу/договору.

Разом з тим, відповідно до п. 8.5 р. VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 року № 1588, у разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження або стану об’єкта оподаткування, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

У випадку якщо у водокористувача дозвіл на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води закінчився, але водокористувач продовжує використовувати воду, то Рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання, тобто у п’ятикратному розмірі.

 • Як обчислюється рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України?

Платники рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України обчислюють суму рентної плати виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.

 • Які особливості заповнення Податкової декларації з рентної плати та додатків (розрахунки) до неї, для яких встановлено базовий податковий (звітний) період – календарний місяць?

Для подання Декларації за звітний (податковий) період, який дорівнює місяцю, рекомендуємо платникам, починаючи з січня поточного року, виконувати заповнення (до внесення відповідних змін до Декларації) з урахуванням такого:

під штампом про затвердження форми податкової декларації у верхньому правому куті зазначати примітку у такій редакції: «З урахуванням Закону України від 24 грудня 2015 року № 909-VIІI»;

у полях рядків 1.1 та 1.2 податкової декларації та додатків, передбачених для внесення номера кварталу, зазначати порядковий номер місяця у році, викресливши слово «квартал» та зазначивши слово «місяць»;

у графі «порядковий №» зазначати номер Декларації арабськими цифрами починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року Декларацій за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю.

Для подання та приймання Декларації за звітний (податковий) період, який дорівнює місяцю, в електронній формі розроблено та розміщено на веб-порталі ДФС адаптовані електронні формати та вживаються заходи для доопрацювання програмного забезпечення з підготовки звітності платниками податків та її приймання і реєстрації контролюючими органами, зокрема засобами підсистеми «Обробка ПЗ та платежів» ІС «Податковий блок».

Крім того, враховуючи, що з 01.01.2016 авансові внески з рентної плати не сплачуються, податкові зобов’язання, які підлягають декларуванню за звітний (податковий) місяць поточного року, зазначаються для додатка 2 – у р. 13, для додатка 4 – у р. 5, для додатка 10 – у р. 9, для додатка 11 – у р. 9.

Уточнення показників минулих періодів, поданих за чинною формою Податкової декларації, здійснюватимется шляхом заповнення рядків для додатка 2 – р. 16, р. 19, р. 20, р. 21, для додатка 4 – р. 8, р. 11, р. 12, р. 13, для додатка 10 – р. 12, р. 15, р. 16, р. 17, для додатка 11 – р. 12, р. 15, р. 16, р. 17.

 • Хто є платником екологічного податку за викиди стаціонарними джерелами забруднення якщо СГ орендує нежитлове (житлове) приміщення в будівлі з автономною системою опалення (котел), яка належить іншому СГ або ФО не СГ?

У разі утворення забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря при згоранні палива (газу, мазуту тощо), яке використовується для роботи автономної системи опалення (котла), платником екологічного податку за викиди стаціонарними джерелами забруднення є суб’єкт господарювання (орендодавець – юридична особа або фізична особа – підприємець) – власник автономної системи опалення (котла), яка використовується для опалення будівлі, в тому числі коли в одній будівлі знаходяться декілька орендарів.

Фізична особа, яка не є суб’єктом господарювання (орендодавець) – власник автономної системи опалення (котла), що використовується для опалення будівлі, що здається нею в оренду одному або декільком суб’єктам господарювання, не є платником екологічного податку. При цьому, суб’єкти господарювання – орендарі будівлі або приміщень будівлі, не є платниками екологічного податку за викиди стаціонарними джерелами забруднення, крім випадків, коли ними укладені договори на придбання (постачання) палива для цих джерел забруднення.

 • Чи є платниками екологічного податку СГ, які здійснюють тимчасове розміщення відходів, в тому числі небезпечних відходів (акумулятори, шини, люмінесцентні лампи тощо)?

Суб’єкти господарювання, які здійснюють тимчасове розміщення (зберігання) відходів, в тому числі небезпечних (акумулятори, шини, люмінесцентні лампи тощо) до їх передачі на утилізацію та захоронення, не є платниками екологічного податку з 01.01.2013 року за умови наявності у них договору на видалення та утилізацію відходів з суб’єктами господарювання (комунальними або спеціалізованими підприємствами тощо).

Суб’єкти господарювання, які здійснюють тимчасове розміщення (зберігання) відходів, в тому числі небезпечних (акумулятори, шини, люмінесцентні лампи тощо), є платниками екологічного податку у разі відсутності у них договору на видалення та утилізацію відходів, в якому визначаються терміни передачі відходів на утилізацію та захоронення

Офіційний портал територіальних органів ДФС у м. Києві, рубрика «Окремі сторінки», підрубрика «Архів 1»

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

X