fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 10.10.2016 по 16.10.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 17 Oct 2016 Tags: , ,

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 10.10.2016 по 16.10.2016

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Звітність до Фонду з тимчасової втрати працездатності

Працівники Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності нагадали про подання квартальної звітності до фонду.

Страхувальники, які мали протягом кварталу витрати по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, або зобов’язання перед Фондом по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на початок кожного звітного кварталу та оборотів по субрахунках у звітному кварталі, звітують до органів Фонду за 9 місяців 2016 року.

Звіт подається на вибір страхувальника одним із способів:

– в електронній формі;

– на паперових носіях;

– надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

У разі надсилання звітів поштою страхувальник зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу органу Фонду не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання звітів.

Звіти на паперових носіях завіряються підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника) та скріплюються печаткою (за наявності).

Електронна форма звітів повинна відповідати звітам на паперових носіях.

Страхувальники зобов’язані формувати та подавати до органів Фонду звітність щодо коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, не пізніше 20 числа наступного за звітним  періодом місяця.

Базовим звітним періодом є квартал.

Звіт подається за формою Ф4-ФСС з ТВП згідно з додатками 1 та 2 до Порядку.

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП не подається у разі:

–     відсутності у страхувальника зобов’язання перед Фондом;

–     наявності зобов’язання Фонду перед страхувальником на початок року та відсутності оборотів по субрахунках у звітному кварталі.

У разі якщо страхувальник у звітному періоді змінює місцезнаходження або місце проживання (для фізичних осіб), звіти за цей звітний період подаються до органу Фонду за новим місцем взяття на облік.

Звіт складається із головної частини та двох таблиць.

У головній частині звіту зазначаються: період, за який складено звіт, та реквізити страхувальника.

У звіті проставляються дані за всіма передбаченими звітом показниками за звітний квартал та наростаючим підсумком з початку звітного року.

Таблиця I „Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування” заповнюється у гривнях з копійками.

У таблиці II „Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів” наводиться інформація про витрати, проведені страхувальником на матеріальне забезпечення за їх видами.

У разі виявлення помилки у звітах за формами Ф4-ФСС з ТВП страхувальник має право до кінцевого терміну подання цієї звітності повторно сформувати та подати звіт до органу Фонду за місцем обліку.

Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення терміну подання звітності, визначеного Порядком.

Письмове повідомлення про факт виявлення помилки складається у двох примірниках і повинно містити таку інформацію:

–     найменування страхувальника;

–     реєстраційний код страхувальника в органі Фонду або його номер у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011) та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

–     період виявлення помилки;

–     зміст помилки з посиланням на чинне законодавство, згідно з яким робляться виправлення;

–     суму відкоригованих внесків або витрат;

–     суму донарахованої пені;

–     дату складання повідомлення.

Письмове повідомлення надсилається за підписом керівника та головного бухгалтера або фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності і зберігається у страхувальника (копія) та в органі Фонду разом із звітом страхувальника за той квартал, в якому це повідомлення отримане.

Страхувальник при поданні звітності до органу Фонду повинен відобразити помилки минулих кварталів звітного року шляхом коригування відповідних показників звітності.

Помилки минулих років, що стосуються фінансових показників  (про донараховані або нараховані помилково суми страхових внесків, страхові внески, донараховані внаслідок зайво нарахованих раніше сум допомоги), відображаються в рядку 3 таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Додатково нараховані суми допомоги по тимчасовій непрацездатності,   тому числі по догляду за хворим членом сім’ї, по вагітності та пологах, а також збільшення кількості днів за листками непрацездатності, що оплачені в минулих роках, відображаються в рядках 1, 2, 3 таблиці II звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Офіційний веб-портал Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, рубрика “Діяльність відділення”, підрубрика “Офіційна інформація”, розміщено 10.10.2016р.

Коли єдиннику включати до доходів безоплатно отримані основні засоби

Податківці надали роз’яснення щодо порядку включення до суми доходу платника єдиного податку вартості безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є, зокрема дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

На дату підписання юридичною особою – платником єдиного податку третьої групи акта приймання-передачі безоплатно отриманих, зокрема, основних засобів до суми доходу такого платника єдиного податку включається вартість таких безоплатно отриманих основних засобів, визначена не нижче звичайної ціни.

Водночас до складу доходу не включаються суми коштів та вартість майна, у разі внесення їх засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника.

Лист ГУ ДФС у Запорізькій області від 05.10.2016 3404/10/08-01-12-03-10

13 жовтня – передсвятковий день  

14 жовтня – День захисника України припадає у 2016 році на п’ятницю.

Тому наймані працівники мають додатковий вихідний день.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на годину як при 5-денному, так і при 6-денному робочому тижні.

Тому 13 жовтня у четвер тривалість роботи працівників, які працюють на умовах повної зайнятості, скорочується на годину.

Компенсація ЄСВ при створенні нових робочих місць

Уряд вніс зміни до Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування .

Такі зміни спрямовані на спрощення механізму компенсації роботодавцям ЄСВ.

Центр зайнятості для виплати компенсації роботодавцю ЄСВ, сплаченого за нового працівника, безпосередньо керуватиметься даними з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (без проведення самостійного розрахунку на основі заробітної плати працівника).

Також скасовано залежність розміру ЄСВ, що підлягає компенсації, від класу професійного ризику виробництва.

Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України “Про зайнятість населення” від 15.04.2013 р. № 347

Знову про ТТН

Фіскали знов наголосили на обов’язковості відображення в бухгалтерському обліку товаро-транспортних накладних.

Так, первинний документ – це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

А товарно-транспортна накладна – це єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.

Первинна транспортна документація відноситься до первинних документів, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік.

Тож, товарно-транспортна накладна відноситься до первинної транспортної документації, ведення форм якої для всіх суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності є обов’язковим.

Лист ГУ ДФС у Рівненській області від 07.10.2016 №2388/10/17-00-12-02-10

Застосування РРО ФОПом

Податківці роз’яснили деякі моменти застосування РРО фізичними особами – підприємцями.

Так, РРО застосовуються платниками єдиного податку другої і третьої груп (фізичними особами – підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року перевищує 1 000 000 грн.

Якщо фізична особа – підприємець – платник єдиного податку другої або третьої груп здійснює реалізацію пива лише в одній із господарських одиниць, то така особа зобов’язана проводити розрахункові операції за однаковим порядком на усіх структурних підрозділів, зокрема, застосовувати РРО або розрахункові книжки та КОРО на всіх інших господарських одиницях незалежно від асортименту товарів, оскільки законодавством передбачені вимоги до платника податків – суб’єкта господарювання, а не до його структурних підрозділів.

Порядок застосування касових апаратів у разі продажу підприємцем-спрощенцем на одній із торгових точок алкогольних напоїв, офіційний портал територіальних органів ДФС у м. Києві, рубрика «Окремі сторінки», підрубрика «Архів 1», розміщено 10.01.2016р.

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

X