fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 27.06.2016 пo 03.07.2016 РУБРИКА «ПОДАТКИ І ОБЛІК»

In: Дайджести новин законодавства і практики 04 Jul 2016 Tags:

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики

за періoд з 27.06.2016 пo 03.07.2016

РУБРИКА «ПОДАТКИ І ОБЛІК»

 

Авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів

Податківці розповіли про сплату авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів.

Так, авансові внески при виплаті дивідендів сплачуються обов’язково, якщо приймається рішення про виплату дивідендів, незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток.

Авансовий внесок розраховується із суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний звітний рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене.

Такий авансовий внесок повинен бути відображений в періоді сплати до бюджету у складі звітної декларації з податку на прибуток.

В загальному порядку, сума авансових внесків з дивідендів зазначається у рядку 20 податкової декларації з податку на прибуток та розшифровується у додатку АВ до декларації залежно від того, на чию користь виплачуються дивіденди.

Якщо дивіденди виплачуються на користь фізичних осіб, то авансовий внесок не сплачується.

Авансові внески з податку на прибуток за 2014 рік враховуються при сплаті податку на прибуток за 2015 та 2016 роки відповідно до частин, які були сплачені в кожному з періодів, та відображаються у звітних деклараціях за ці періоди, зменшуючи розмір податкового зобов’язання.

Якщо розмір авансових внесків буде більшим за податкове зобов’язання з податку на прибуток звітного періоду, то він відображається у рядку 16.3 додатка ЗП звітної декларації та переноситься у зменшення податкового зобов’язання майбутніх періодів.

Лист МГУ ДФС – Центрального офісу з ОВП «Щодо авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів» від 05.05.2016 № 10326/10/28-10-01-03-11

Плануєте продати інвестиційну нерухомість? Визначиться із оцінкою

Фіскали надали роз’яснення щодо операцій з інвестиційною нерухомістю в частині коригування фінансового результату до оподаткування.

Так, інвестиційна нерухомість – власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності.

Інвестиційна нерухомість визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому від її використання економічні вигоди у вигляді орендних платежів та/або збільшення власного капіталу.

На дату балансу інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визначити, або за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення.

Різниці щодо операцій з інвестиційною нерухомістю, яка оцінюється за справедливою вартістю, формуються так:

на суму уцінки інвестиційної нерухомості, яка оцінюється за справедливою вартістю, відображеною у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів, збільшується фінансовий результат до оподаткування.

Так, перша уцінка проведена протягом звітного періоду після переведення операційної нерухомості до складу інвестиційної вважається такою, що перевищує попередні дооцінки та збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму уцінки.

 Якщо підприємство обирає оцінку інвестиційної нерухомості за первісною вартістю, то об’єкт інвестиційної нерухомості підлягатиме амортизації.

Тоді фінансовий результат до оподаткування коригується на нараховану амортизацію.

Якщо підприємство обирає оцінку інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю, то об’єкт інвестиційної нерухомості не підлягатиме амортизації.

Тоді платник податку не коригує фінансовий результат до оподаткування на нараховану амортизацію.

Лист ДФС від 07.06.2016 №12522/6/99-99-15-02-02-15


Що таке недостовірні відомості у Звіті з алкоголю та тютюну

Податківців запитали, які помилки, допущені у звіті про обсяги виробництва та/або обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, тягнуть накладення штрафу як за подання звіту з недостовірними відомостями?

Так, відображення у звіті недостовірних даних щодо обсягів виробництва та/або обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів вважається поданням звіту з недостовірними відомостями та тягне накладення штрафу.

Відображення у звіті інформації щодо суб’єкта господарювання та/або його контрагентів, за якою неможливо однозначно ідентифікувати їх відношення до відображених обсягів виробництва та/або обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, також вважається поданням звіту з недостовірними відомостями.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 115.06

Використані розрахункові книжки

Податківців запитали, чи необхідно подавати до контролюючих органів Довідку про використані розрахункові книжки, зареєстровані на РРО, які використовувались у період виходу з ладу РРО або в у разі тимчасового відключення електроенергії?

Так,  використання книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованої на РРО, передбачає, зокрема у разі виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії здійснення записів за обліком розрахункових квитанцій.

Суб’єкти господарювання подають до контролюючих органів Довідку про використані РК у разі використання розрахункових квитанцій на період виходу з ладу РРО або у разі тимчасового відключення електроенергії.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 109.00

Придбання у фізичних осіб меду, ягід тощо

Податківці нагадали, що у разі надання продавцем меду та лісових ягід податковому агенту копії чинної та належно складеної Довідки за формою № 3ДФ, дані якої свідчать про наявність пільги в оподаткуванні ПДФО, податковий агент не утримує ПДФО та військовий збір.

Суму доходу він відображає у податковому розрахунку форми № 1ДФ за ознакою доходу «148».

Якщо розміри земельних ділянок перевищують норми, встановлені Земельним кодексом України, то такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах та відображаються у формі № 1ДФ за ознакою доходу «102».

За такою ж ознакою відображаються і доходи від продажу продукції тваринництва, якщо її самостійне вирощування, розведення, відгодовування не підтверджено.

Лист Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві від 29 червня 2016 року № 14003/10/26-15-13-01-12 «Щодо визначення по відношенню до кого підприємство виступає податковим агентом, купуючи у фізичних осіб мед (лісові ягоди) через ФОП — посередника комісіонера (повіреного) та хто несе відповідальність за утримання та перерахування ПДФО»

Нагадаємо ще раз про обмеження готівкових розрахунків

Податківців запитали, чи є порушенням граничної суми готівкових розрахунків у розмірі 10 тис.грн., оплата працівником підприємства власними готівковими коштами ТМЦ на виробничі (господарські) потреби підприємства в сумі понад встановлені норми, у разі проведення платежів через РК або РРО?

Так, обмеження стосується розрахунків під час оплати за товари, що придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівкових коштів, одержаних за допомогою електронного платіжного засобу.

Гранична сума розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня установлено в розмірі 10 000 (десяти тисяч) гривень.

Працівник підприємства, який за власні готівкові кошти придбаває товарно-матеріальні цінності для потреб підприємства, отримає касовий чек, в якому буде зазначено назву підприємства – продавця товарів (послуг).

Операція з придбання ТМЦ за власні кошти на виробничі потреби в сумі понад 10 000 гривень, є порушенням.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 109.13

Підбірку підгoтувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт кoмпанії «Західна кoнсалтингoва група»

X