fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 25.07.2016 по 31.07.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 01 Aug 2016 Tags: ,

Дайджест новин законодавства і практики

за період з 25.07.2016 по 31.07.2016

РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

 

Дивіденди у товарній формі оподатковуються ПДВ

Податківці наголосили, що суми дивідендів, виплачені підприємством у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Якщо ж виплата дивідендів проводиться у товарній формі (продукцією, товарами), то така операція оподатковується ПДВ на загальних підставах як продаж товарів за ставкою 20 %.

При цьому підприємство, яке виплачує дивіденди у товарній формі, має скласти податкову накладну в електронній формі, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та включити суму ПДВ до податкових зобов’язань звітного періоду.

Офіційний портал Територіальних органів ДФС у Запорізькійй області, рубрика “Медіа-центр”, підрубрика “Новини”, розміщено 22.07.2016р.

І знову про пальне при реалізації талонів

Податківців запитуть вкотре, чи потрібно реєструватися платником акцизного податку при забезпеченні найманих за договорами надання транспортних послуг перевізників талонами на пальне для виконання послуг підприємству.

Так, реалізація пального – це, зокрема, будь-які операції з передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України на підставі договорів купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення (у тому числі передача на комісійну/довірчу реалізацію), поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, іншого компетентного державного органу чи органу місцевого самоврядування за плату (компенсацію) або без такої, які передбачають перехід права власності або права розпорядження, а також передачу (відпуск, відвантаження) пального на підставі договорів про виробництво із сировини замовника.

Безпосередньо операції з передачі талонів на пальне перевізникам не є операціями з реалізації пального.

Отже, забезпечення перевізників талонами на пальне за умови, що підприємство фактично не здійснює операції з реалізації пального, не є підствою для реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального та складання акцизних накладних.

 Лист Державної фіскальної служби України “Щодо реєстрації Товариства платником акцизного податку при забезпеченні найманих за договорами надання транспортних послуг перевізників талонами на пальне для виконання послуг підприємству” від 12.07.2016 р. № 15050/6/99-99-15-03-03-15

Готуємося до нової декларації з ПДВ

Фіскали зауважують, що податкову декларацію з ПДВ за новою формою вперше потрібно подати за звітний період серпень 2016 року (граничний термін подання 20.09.2016), ІV квартал 2016 року (граничний термін подання 10.02.2017).

У нові декларації:

– у додатку 5 (Д5) з таблиці 1 виключені рядки “300000000000” та “500000000000” та з таблиці 2 – рядок “усього за основною ставкою та ставкою 7 %”.

– викладено у новій редакції примітку “*” додатка 9 (Д9): “* Дванадцять попередніх послідовних звітних (податкових) періодів сукупно. Для новоствореного платника – звітний податковий період”.

– у додатку 10 (Д10) у рядку 11.1 таблиці 2 слово та цифру “таблиці 1” змінено на слово та цифру “таблиці 2”, а у рядку 11.1 таблиці 3 слово та цифру “таблиці 1” змінено словом та цифрою “таблиці 3”.

– викладено в новій редакції додатки 2 (Д2) та 3 (Д3).

Деталізація від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями і податковим кредитом, яка переноситься до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, здійснюється лише в частині періодів її виникнення. Такі дані  відображаються в додатку 2 (Д2) до декларації з податку на додану вартість.

При заповненні як додатка 2 (Д2), так і таблиці 2 додатка 3 (Д3) доцільно застосовувати принцип хронології формування від’ємного значення, згідно з яким податкові зобов’язання поточного (звітного) періоду зменшуються на суму податкового кредиту у хронологічному порядку його виникнення – від найдавнішого до найновішого.

З огляду на це у графі 2 таблиці 2 додатка 3 (Д3) вказувати індивідуальний податковий номер контрагента, за рахунок якого виникла сума від’ємного значення, виходячи з хронології її виникнення, починаючи зі звітного періоду, який є найближчим до дати подання декларації (найновіший звітний період) та закінчуючи найбільш давнім звітним періодом.

Тобто спочатку доцільно відображати “найновішу” щодо звітного періоду подання декларації з ПДВ суму від’ємного значення ПДВ.

Лист ДФС від 22.07.2016 №24830/7/99-99-15-03-02-17 “Про внесення змін до форми податкової декларації з податку на додану вартість”

Нові рахунки для ЄСВ

Державною казначейською службою України відкрито нові рахунки для сплати ЄСВ в органах ДФС, які починають діяти з 1 серпня 2016 року.

Сплата коштів ЄСВ має відбуватися виключно на рахунки, які відкриті територіальним органам ДФС відповідно до адміністративно-територіальних одиниць, на які зареєстровані платники податків.

Постанова КМУ “Деякі питання територіальних органів Державної фіскальної служби” № 892 від 04.11.2016р.

Облікова ставка НБУ

Правління НБУ прийняло рішення про зниження облікової ставки до 15,5% річних із 29 липня 2016 року.

Рішення Правління НБУ від 28.07.2016 р. №172-рш.

Як правильно заповнити додаток ПН до декларації з ПНП

Фіскали роз’яснили, як заповнити додаток ПН до рядка 23 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у разі виплати доходів нерезиденту, які відповідно до правил міжнародного договору звільнені від оподаткування та з яких не утримується та не перераховується податок на доходи нерезидентів.        

Особа, яка виплачує доходи нерезидентові, зобов’язана у разі здійснення у звітному періоді виплат нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України подавати контролюючому органу за своїм місцезнаходженням звіт про виплачені доходи, утримані та перераховані до бюджету податки на доходи нерезидентів.        

Підприєство, яке виплачує такі доходи, має право самостійно застосовувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.        

Слід зазначити, що застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування пониженої ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) документа (довідки), який підтверджує статус податкового резидента.       

Довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена згідно з законодавством України.       

При здійсненні банками та фінансовими установами України операцій з іноземними банками, пов’язаних з виплатою процентів, підтвердження факту, що такий іноземний банк є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, не вимагається, якщо це підтверджується витягом з міжнародного каталогу “International Bank Identifier Code” (видання S.W.I.F.T., Belgium International Organization for Standardization, Switzerland).        

Під час подання Податкової декларації з ПНП необхідно заповнити всі графи додатка ПН до Декларації.

У разі виплати доходів нерезиденту, які відповідно до правил міжнародного договору звільнені від оподаткування та з яких не утримується та не перераховується податок на доходи нерезидентів, у графу 5 “Ставка податку (%) згідно з міжнародним договором” фіскали рекомендують вказати 0.        

Кодексом не передбачено звільнення від декларування сум доходів нерезидентів, які відповідно до правил міжнародного договору звільнені від оподаткування та з яких не утримується та не перераховується податок на доходи нерезидентів.

Лист Державної фіскальної служби України “Щодо необхідності заповнення додатка ПН до рядка 23 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у разі виплати доходів нерезиденту, які відповідно до правил міжнародного договору звільнені від оподаткування та з яких не утримується та не перераховується податок на доходи нерезидентів” від 17.06.2016 р. № 13557/6/99-99-15-02-01-16

Розрахунки за операціями з експорту й імпорту збільшили до 120 днів

Національний банк України вніс зміни до деяких нормативно-правових актів, які передбачають:

– подовження граничного строку для розрахунків за операціями з експорту й імпорту товарів із 90 днів до 120 днів;

– полегшення умов для здійснення платежів за імпортними контрактами клієнтів, у т.ч. авансових платежів. Досі банки мали використовувати виключно акредитивну форму розрахунків, якщо сума платежу перевищувала 500 тис. дол. США. Відтепер така вимога поширюватиметься лише на платежі на суму понад 1 млн дол. США;

– надання банкам за певних умов можливості купувати іноземну валюту при погашенні облігацій внутрішньої державної позики з індексованою вартістю.

Постанова Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 28.07.2016 р. № 361

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

 

X