fbpx
[get_banners]

Дайджест нoвин «Підприємництво і право» з 08.06.2015 по 14.06.2015

In: Дайджести новин законодавства і практики 17 Aug 2015

Відмінено достроковий вихід на пенсію для безробітних

Кабінет Міністрів України своєю постановою № 334 від 27 травня 2015 року «Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» відмінив можливість дострокового виходу на пенсію для безробітних. Згадана постанова набрала чинності 5 червня 2015 року.

Відповідно до цього документа, із Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу виключена норма про можливість дострокового виходу безробітних на пенсію.

Виключена правова норма передбачала, що громадянам, які були звільнені роботодавцем у зв’язку зі зміною організації виробництва (у тому числі ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємств та організацій, скороченням чисельності працівників), а також військовослужбовцям, звільненим зі служби у зв’язку із скороченням чисельності без права на пенсію, яким у день звільнення залишилось не більше як півтора роки до пенсії, гарантується право на достроковий вихід на пенсію, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії по віку мінімального розміру. Це правило діяло за умови їх реєстрації в центрі зайнятості та відсутності підходящої роботи.

Постанова Кабінету Міністрів України № 334 «Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» від 27 травня 2015 року

 

Допомога на дитину після 2-х років припиняється при працевлаштуванні

Постановою № 355 від 4 червня 2015 року Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751.

Встановлена, що заява одного із батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, складається за формою, затвердженою Міністерством соціальної політики України (зараз – складається в довільній формі із вказуванням даних про реєстрацію місця проживання дитини).

Також, у разі звернення одного з батьків дитини (опікуна) за призначенням допомоги при народженні дитини орган соціального захисту населення за місцем проживання одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, має право отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій відомості, необхідні для призначення допомоги при народженні дитини.

Відповідно до затверджених змін, особам, які на 30 червня 2014 р. мали право на отримання допомоги при народженні (усиновленні) дитини у розмірі, встановленому на першу дитину, після досягнення дитиною двох років на наступні 12 місяців призначається щомісячна допомога у розмірі 130 гривень. У разі працевлаштування отримувача допомоги або виходу на роботу виплата допомоги у розмірі 130 гривень припиняється.

Постанова Кабінету Міністрів України № 355 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 і від 24 лютого 2003 р. № 250» від 4 червня 2015 року.

 

Молоко за шкідливі умови праці: чи можна компенсувати грішми?

Така компенсація молока неможлива. Справа у тому, що працівникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами, молоко безплатно видається у відповідності до вимог нормативного акту «Порядок бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым с вредными условиями труда», затвердженому ще постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 16 грудня 1987 року № 731/П-143. У пункті «в» цього акту чітко записано: «не допускать оплату молока деньгами, замену его другими товарами и продуктами (кроме равноценных – кефира, простокваши, мацони и т.д.), выдачу молока за одну или несколько смен вперед, равно как и за прошедшие смены и отпуск его на дом».

 

При обшуку на підприємстві керівнику повинні надати екземпляр протоколу

В Кримінальний процесуальний кодекс України було внесено зміни, що стосуються вилучення майна та проведення обшуку Законом України від 13.05.2015 року № 394-VIII «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку тимчасового вилучення майна та проведення обшуку».

Зокрема, Законом встановлено, що особі, у якої вилучено майно, або її представнику повинні надати копію відповідного протоколу.

Також, при проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Закон України від 13.05.2015 року № 394-VIII «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку тимчасового вилучення майна та проведення обшуку»

 

Затверджено умови оплати праці в закладах соціального захисту дітей

У Міністерстві соціального захисту передбачили умови оплати праці працівників окремих закладів соціального захисту дітей і соціального обслуговування. Зокрема, визначено розміри і схеми тарифних розрядів і посадові оклади працівників:

–      притулків для дітей служб у справах дітей;

–      центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями;

–      соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

–      соціальних центрів матері та дитини;

–      центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді;

–      центрів ресоціалізації наркозалежної молоді.

Також, керівникам названих закладів дозволено встановлювати підлеглим ті ж надбавки та доплати, що передбачені Постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників закладів, установ та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 року № 1298.

Також працівники зазначених закладів можуть розраховувати на 1 матеріальну допомогу на рік (в тому числі на оздоровлення) у сумі не більше одного посадового окладу.

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2015 року № 526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей і закладів соціального обслуговування».

 

Змінено порядок надання відпусток військовослужбовцям

Військовослужбовцям, крім строковиків, тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки.

Законом України від 19.05.2015 року № 448-VIII «Про внесення змін до статті 10-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» зменшено основну безперервну частину щорічної основної відпустки до 15 календарних днів.

Відтепер за ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв’язку з настанням особливого періоду такі відпустки надаються у наступному році. У такому разі дозволяється за бажанням військовослужбовців об’єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але при цьому загальна тривалість об’єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

Закон України від 19.05.2015 року № 448-VIII «Про внесення змін до статті 10-1 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

 

Підбірку підготувала: 

Христина Іващишин, юрист компанії “Західна консалтингова група”

X