fbpx
[get_banners]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 03.08.2015 по 09.08.2015 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”

In: Дайджести новин законодавства і практики 26 Nov 2015

Податкова накладна по-новому

Податківці надали роз’яснення щодо складання податкових накладних за новими правилами у зв’язку із прийняттям ЗУ від 16 липня 2015 року № 643-VІІІ.

Так, п. 39 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ встановлено такі строки реєстрації податкових накладних:

1) податкові накладні, складені з 1 по 15 день (включно) місяця у період з 1 липня 2015 року по 30 вересня 2015 року, підлягають реєстрації в ЄРПН до останнього дня (включно) місяця, в якому вони були складені;

2) податкові накладні, складені з 16 по останній день (включно) місяця у період з 1 липня 2015 року по 30 вересня 2015 року, підлягають реєстрації в ЄРПН до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені.

За порушення термінів реєстрації податкових накладних в ЄРПН, складених до 1 жовтня 2015 року, штрафи не застосовуються (п. 35 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу).

Починаючи з 04.08.2015р. реєстрація в ЄРПН податкових накладних, складених до 01 липня 2015р., здійснюється без обмеження суми, розрахованої за формулою. Такі податкові накладні не беруть участі в обрахунку показників формули. Термін їх реєстрації в ЄРПН не повинен перевищувати 180 календарних днів з дати їх складання.        

Якщо у звітному періоді до податкового кредиту не були включені суми ПДВ, зареєстровані в ЄРПН, право на включення до податкового кредиту залишається протягом 365 календарних днів (п. 198.6 ПКУ).        

Суми ПДВ, зареєстровані в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний період, в якому зареєстровано податкову накладну в ЄРПН, але не пізніше ніж через 365 календарних днів з дати складення податкової накладної (раніше – 180 календарних днів).

Податкові накладні, які станом на 29.07.2015 р. не зареєстровані в ЄРПН, та по яким на 29.07.2015р. сплинув граничний термін їх реєстрації в ЄРПН (з дати їх складання минуло 180 календарних днів), не можуть бути зареєстровані в ЄРПН після 29.07.2015 року та включені до складу податкового кредиту.

У разі якщо товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, потрібно нарахувати податкові зобов’язання та скласти не пізніше останнього дня звітного періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в ЄРПН на загальну суму частки, яка відповідає частці використання таких товарів в неоподатковуваних операціях (п. 199.1 ст. 199 ПКУ).        

Перша зведена податкова накладна за такими операціями, здійсненими у липні 2015 року, може бути складена до 31.07.2015 р. включно.        

Особливості заповнення табличної частини такої податкової накладної:

1) графа 2 “Дата виникнення податкового зобов’язання (постачання, оплати)” –  дата складання податкової накладної (не пізніше останнього дня звітного періоду);    

2) графа 3 “Номенклатура товарів/послуг продавця” – номери та дати податкових накладних, отриманих від постачальників за придбаними товарами/послугами, необоротними активами, які використані (призначені для використання) в неоподатковуваних операціях чи не в господарській діяльності;

3) графа 4 “Код товару згідно з УКТ ЗЕД” не заповнюється;

4) графа 5.1 “Умовне позначення” вказується “грн.”;

5) графи 5.2, 6, 7, 10, 11 та 12 не заповнюються;

6) графи 8 та/або 9 – загальна вартість товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується ПДВ в залежності від розміру ставки (20 чи 7 %)

7) графа 13 – загальна вартість товару/послуги, необоротного активу за всіма перерахованими у графі 3 податковими накладними, вказана окремими рядками у графах 8 та/або 9;    

8) розділ ІІІ “Податок на додану вартість” у графах 8, 9 та 10 вказується сума податку, обчислена за відповідною ставкою. При нарахуванні податкових зобов’язань використовується та ставка податку (20 чи 7 відсотків), яка застосовувалась при придбанні таких товарів послуг, необоротних активів;    

9) розділ ІV “Загальна сума з ПДВ” у графах 8, 9 та 10 вказується загальна сума операцій.

Якщо протягом звітного періоду придбавались товари/послуги з ПДВ, який включається до складу податкового кредиту, для використання в операціях, які не є об’єктом оподаткування, та в операціях, які звільнені від оподаткування, то складається дві окремі зведені податкові накладні по таких операціях:

1) одна податкова накладна складається на суму податкових зобов’язань, розрахованих на вартість товарів/послуг, використаних у звільнених від оподаткування операціях;    

2) друга податкова накладна складається на суму податкових зобов’язань, нарахованих на вартість товарів/послуг, використаних в операціях, які не є об’єктом оподаткування.        

У верхній лівій частині таких податкових накладних вказується відповідна помітка “Х” та зазначається відповідний тип причини (08, 09 відповідно).

 По товарам/послугам, необоротним активам, придбаним без ПДВ як до 01.07.2015 р. так і після цієї дати, що використовуються в неоподатковуваних операціях, податкові зобов’язання не нараховуються.        

Внесено зміни до порядку складання податкових накладних при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг, що мають безперервний або ритмічний характер.

Так, у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:

1) покупцям — платникам ПДВ — можуть скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг протягом такого місяця;

2) покупцям — неплатниками ПДВ – можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг протягом такого місяця.        

Якщо протягом місяця постачальник отримав попередню оплату, то складається окрема податкова накладна на таку попередню оплату. Така податкова накладна складається не пізніше останнього дня відповідного звітного періоду.

Ритмічним характером постачання вважається постачання одному покупцю два та більше разів на місяць.        

Лист ДФС від 07.08.2015 р. № 29163/7/99-99-19-03-02-17

 

Декларація з ПДВ за липень: що нового

 Податківці розповіли про особливості складання декларації з ПДВ за липень 2015р. та наступні періоди.

1) Особливості заповнення Розділу І декларації «Податкові зобов’язання». Починаючи з липня 2015 року для визначення податкових зобов’язань у відповідності з пунктом 199.1 статті 199 розділу V Кодексу слід використовувати частку, яка визначається як різниця між 100 відсотками та значенням графи 6 таблиці 1 додатка 7 (Д7) до декларації за січень 2015 року.        

2) Особливості заповнення Розділу ІІ декларації «Податковий кредит». Всі суми ПДВ, нараховані (сплачені) при придбанні товарів/послуг починаючи з 01.07.2015, відображаються в розділі ІІ податкової декларації з ПДВ

– в рядку 10.1.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 20 %;    

– в рядку 10.1.2, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 7 %;

– в рядку 11.1, якщо придбані товари/послуги були оподатковані постачальником за ставкою податку 0 %.        

Рядки 10.2, 11.2, 13, 14 та 15 розділу ІІ декларації не заповнюються.

3) Особливості заповнення Розділів ІІІ та ІV декларації. Встановлений підпунктом 4 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу порядок перенесення до декларацій за липень 2015 року залишків від’ємного значення, яке обліковується у платників податку станом на 01.07.2015 р., здійснюється окремо:    

– по деклараціях, за якими здійснюються розрахунки з бюджетом (форма декларації 0110);    

– по деклараціях сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим відповідно до статті 209 розділу V Кодексу (форма декларацій 0121 — 0123);    

– по деклараціях сільськогосподарського підприємства, яке відповідно до пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу не зареєструвалося суб’єктом спеціального режиму оподаткування (форма декларації 0130).        

З урахуванням вимог підпункту 4 пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу розмір податкового кредиту платника податку за липень 2015 року збільшується:        

1) на суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.1 розділу ІІІ декларації за липень 2015 року з рядка 24 розділу ІІІ декларації за червень 2015 року.        

2) на суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду. Таке значення переноситься до рядка 20.2 розділу ІІІ декларації за липень 2015 року з рядка 31 розділу ІV декларації за червень 2015 року (форма декларації 0110), незалежно від наявності чи відсутності суми, вказаної в текстовому полі «а» перед таблицею 1 додатка 2 (Д2) до декларації за червень 2015 року, та незалежно від її розміру.        Таким чином, в декларації за липень 2015 року та в наступних звітних періодах розділ ІV декларації не заповнюється, додаток 2 (Д2) до декларацій за такі звітні періоди не подається (крім випадків, коли платником збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом звітних періодів до 01.02.2015 року шляхом подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації за відповідний звітний період).

Отже, починаючи з липня 2015 року платники податку не задекларують бюджетне відшкодування на рахунок платника у банку в розділі ІV декларації.

З липня 2015 року декларування бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку здійснюється тільки в розділі ІІІ декларації (рядок 23.2 розділу ІІІ декларації), в тому числі і за рахунок залишку від’ємного значення, сформованого до 1 лютого 2015 року.        

При виявленні, починаючи з липня 2015 року, помилок, допущених в звітних періодах до 01.02.2015 р., в результаті виправлення яких збільшується чи зменшується залишок від’ємного значення, сума збільшення/зменшення такого залишку зі знаком «+» або «—» відповідно довідково відображається в графі 11 таблиці 1 додатка 2 до декларації за той звітний період, в якому подано уточнюючий розрахунок у зв’язку з виправленням такої помилки. Показники таблиці 1 додатка 2 до декларації не переносяться до розділу ІV.

Помилки, які були допущені в звітних періодах після 01.02.2015 р., виправляються шляхом внесення змін до відповідних показників розділу ІІІ уточнюючого розрахунку за відповідний звітний період.

 Лист ДФС  від 07.08.2015 р. № 29168/7/99-99-19-03-02-17

 

Індекс інфляції за липень

Державне управління статистики оприлюднило індекс інфляції за липень – 99,0%

 

Коли від’ємне значення червня остаточно попаде до реєстраційної суми

Податківці повідомили, що збільшення реєстраційної суми (ΣНакл) на суму від’ємного значення податку, непогашеного станом на 01.07.2015 та задекларованого у рядках 24 та 31 податкової декларації з ПДВ за червень 2015 року, розпочато з 4 серпня 2015. Таке збільшення здійснюється поетапно та буде завершено до 10 серпня 2015 року.

На сьогодні реєстраційну суму (ΣНакл) за рахунок такого від’ємного значення податку збільшено майже на 10 млрд. грн.

 Офіційний портал Державної фіскальної служби України, рубрика “Медіа-центр”, підрубрика “Новини”.

 

Створено телефонні лінії з питань роботи СЕА ПДВ

ДФС на своєму офіційному веб-сайті розмістила номери створених телефонних ліній із питань роботи системи електронного адміністрування ПДВ у територіальних органах ДФС України.

Офіційний портал Державної фіскальної служби України, рубрика “БАНЕР”, підрубрика “Податкові зміни-2015”, “Електронне адміністрування ПДВ”

 

Які банки можуть надавати фінансові гарантії для автоматичного відшкодування ПДВ

Кабінет міністрів України затвердив перелік банків, отримання фінансової гарантії яких надає право на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ.

Таким банками є:

Публічне акціонерне товариство “Державний ощадний банк України”

Публічне акціонерне товариство “Державний експортно-імпортний банк України”

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк “Укргазбанк”

 

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку банків, отримання фінансової гарантії яких надає право на автоматичне бюджетне відшкодування податку на додану вартість платникам такого податку” від 29.07.2015 р. № 538

 

 Включення до податкового кредиту митної декларації шляхом подання уточнюючого розрахунку

Податківці відповіли на запитання: чи має право платник ПДВ подати уточнюючий розрахунок та включити до складу податкового кредиту суму ПДВ, зазначену у МД і сплачену при імпорті товарів, необоротних активів, у разі якщо така сума ПДВ не була включена до складу податкового кредиту?

Податківці наголосили: якщо платник податку при імпорті товарів, основних засобів помилково не включив до податкового кредиту сплачені суми ПДВ, зазначені в митній декларації, то він може включити такі суми до складу податкового кредиту шляхом подання уточнюючого розрахунку.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 101.16

 

Пенсії учасників бойових дій звільнено від оподаткування ПДФО

Внесено зміни до Податкового кодексу України в частині оподаткування ПДФО пенсій. Так, звільнено від оподаткування ПДФО пенсії для таких категорій осіб:

учасників бойових дій;

інвалідів війни;

осіб, на яких поширюється чинність статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ.

Закон набирає чинності з 01.09.2015.

Закон України від 17.07.2015 № 653-VIII

 

 

Підбірку підготувала: 

Юлія Урбановська, бухгалтер-експерт компанії “Західна консалтингова група”

X