Зразок: Наказ про встановлення строків корисного використання основних засобів у 2015 році

In: Статті бухгалтерська тематика 13 Aug 2015

__________________________________________________________________

назва підприємства

 

Н А К А З

“_____”___________20___р.                  №_________                    м. Львів

[по підприємству ]

 

Відповідно до вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року № N 996-XIV та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затв. Наказом Мінфіну від 30.09.2003 року № 561

 НАКАЗУЮ:

 

  1. Встановити строки корисного використання , інвентарні номери та розмір ліквідаційної вартості основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активах, придбаних у ________________20___ року, згідно даних , що подані у Таблицінижче.

№ п/п

Найменування активу

Інвентарний номер

Бух.

рахунок

Термін корисного використання

(місяці)

Розмір ліквідаційної вартості

(грн..)

Дата введення в експлуатацію

             
             
             
             

 

Директор        

Головний бухгалтер

Підписатись на наші новини


X