Ставки податку на доходи фізичних осіб до 31.12.2014 року

In: Статті податкова тематика 14 Aug 2015

            Вид доходу

Ставка податку

Стаття (пункт, підпункт)
Кодексу

Доходи, одержані, у тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами:

   

– у розмірі, що за звітний податковий місяць не перевищує 10-тикратний розмір МЗП

15 %

абз. 1 п. 167.1

– у розмірі, що за звітний податковий місяць перевищує 10-тикратний розмір МЗП

17 %

абз. 2 п. 167.1

Доходи, отримані фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності

15 (17) %

п. 177.1

Доходи громадян, отримані протягом календарного року від провадження незалежної професійної діяльності

15 (17) %

п. 178.2

Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт, та не повернутих у встановлений строк

15 (17) %

п. 170.9

Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування)

15 (17) %

п. 170.1

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі перевищення над сумою подвійного розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженою на 1,4 та округленою до найближчих 10 гривень

15 (17) %

пп. «б» пп. 165.1.22

Частина благодійної допомоги, що підлягає оподаткуванню з урахуванням норм п. 170.7 ПКУ

15 (17) %

п. 170.7

 

Виграші, призи, дарунки

Виграш, приз у державну грошову лотерею в розмірі, що не перевищує 50 МЗП

не оподатковується

пп. 165.1.46

Виграш у державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри

15 (17) %

абз. 1 п. 167.1

Виграші або призи (крім виграшів у державній та недержавній грошовій лотереї та виграшу гравця (учасника), отриманого від організатора азартної гри)

30 %

абз. 1 п. 167.3

Дарунки (а також призи переможцям та призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 50 % однієї МЗП (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі

не оподатковуються

пп. 165.1.39

Грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам – чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, визначених у пп. «б» пп. 165.1.1 ПКУ)

15 (17) %

абз. 2 п. 167.3

Кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються за правилами для оподаткування спадщини (див. розділ «Спадщина»)

0 %,
5 %,
15 (17) %

п. 174.6

 

Дивіденди, роялті

Дивіденди, нараховані на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юрособою-резидентом, за умови, що таке нарахування не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів

 

не оподатковуються

пп. 165.1.18

Дивіденди, нараховані платнику податку емітентом корпоративних прав – резидентом, що є юрособою (крім дивідендів, вказаних далі)

5 %

абз. 9 п. 167.2

Дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб (у т. ч. нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку

15 (17) %

пп. 170.5.3

Роялті

15 (17) %

пп. 170.3.1

 

Продаж нерухомості

Дохід від продажу (обміну) не частіше 1 разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку, а також земельної ділянки та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад 3 роки

не оподатковується

п. 172.1

Дохід від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1.
Дохід від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1

5 %

абз. 1 п. 172.2

Дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва

5 %

абз. 2 п. 172.2

 

Продаж рухомого майна

Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім винятку, див. далі)

5 %

п. 173.1

Дохід від продажу одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера не частіше одного разу протягом звітного податкового року (як виняток з попередньої норми)

1 %

п. 173.2

Спадщина

Вартість власності, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення

0 %

пп. 174.2.1

Вартість власності, зазначеної в пп. «а», «б», «ґ» п. 174.1 ПКУ, що успадковується особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
Вартість власності, зазначеної в пп. «а», «б» п. 174.1 ПКУ, що успадковується дитиною-інвалідом

0 %

пп. 174.2.1

Вартість будь-якого об’єкта спадщини, отриманого у спадщину спадкоємцями, що не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення

5 %

пп. 174.2.2

Спадщина, отримана будь-яким спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та будь-який об’єкт спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента

15 (17) %

пп. 174.2.3

р. IV Податкового кодексу України від 02.12.10 р. № 2755-VI.

До відома:

Відповідно до п. 164.5 ПКУ під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, помножена на так званий «натуральний коефіцієнт», який при ставці податку:

–                15 % дорівнює 1,176471

–                17% дорівнює 1, 204819

Підписатись на наші новини


X